Tìm việc Qa/test tại Điện Biên trong tháng 01/2020 (62 việc làm)

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
1. [Hà Nội] Nhân Viên Kiểm Thử Phần Mềm (Tester) Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
 • Địa điểm:
  Điện Biên
 • Thời hạn:
  21/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Linagora Vietnam
2. Software Tester Công Ty Linagora Vietnam
 • Địa điểm:
  Điện Biên
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 16 triệu VNĐ
Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
3. Nhân Viên CNTT và Dữ Liệu Trung Tâm Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
 • Địa điểm:
  Điện Biên
 • Thời hạn:
  13/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
4. Ba Đình - Hà Nội - Tester Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Điện Biên
 • Thời hạn:
  15/03/2020
 • Mức lương:
  6 - 18 triệu VNĐ
Công ty CP Giải Pháp Tinh Hoa
5. Nhân Viên Kiểm Thử Phần Mềm (QC /Tester) Công ty CP Giải Pháp Tinh Hoa
 • Địa điểm:
  Điện Biên
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
6. [Phú Nhuận] Security QA Engineer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Điện Biên
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 28 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
7. [Phú Nhuận] Software Developer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Điện Biên
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  9 - 33 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
8. [Phú Nhuận] Software Qa Engineer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Điện Biên
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 27 triệu VNĐ
Công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
9. Nhân Viên Tối Ưu Hóa Website (Website Optimization) Công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
 • Địa điểm:
  Điện Biên
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
10. [Phú Nhuận] Security QA Engineer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Điện Biên
 • Thời hạn:
  05/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
11. [Phú Nhuận] Automation Engineer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Điện Biên
 • Thời hạn:
  05/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
12. Security Qa Engineer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Điện Biên
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  12 - 28 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
13. Software QA Engineer (Manual) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Điện Biên
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  12 - 28 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
14. [Phú Nhuận] Software QA Engineer (Manual) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Điện Biên
 • Thời hạn:
  05/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 30 triệu VNĐ
SmartOSC
15. QC Engineer (Software Tester) SmartOSC
 • Địa điểm:
  Điện Biên
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
SmartOSC
16. QA Automation Engineer SmartOSC
 • Địa điểm:
  Điện Biên
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Fabbi
17. Nhân Viên Tester Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Fabbi
 • Địa điểm:
  Điện Biên
 • Thời hạn:
  18/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Nexcel Solutions Ltd
18. Software Test Engineer Nexcel Solutions Ltd
 • Địa điểm:
  Điện Biên
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Asia Plus Inc.
19. Qa Team Leader Asia Plus Inc.
 • Địa điểm:
  Điện Biên
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Cybozu Việt Nam
20. Software Qa Engineer Công Ty TNHH Cybozu Việt Nam
 • Địa điểm:
  Điện Biên
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat