Tìm việc Machine Learning trong tháng 12/2019 (3 việc làm)

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
1. [Cầu Giấy] Ai Engineer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  20 - 46 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Jellyfish Hr
2. Machine Learning Researcher Công Ty TNHH Jellyfish Hr
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/01/2020
 • Mức lương:
  23 - 46 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần HBLab
3. AI Engineer Công ty Cổ phần HBLab
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  09/01/2020
 • Mức lương:
  13 - 23 triệu VNĐ
Chat