Tìm việc Html Css tại Long An trong tháng 01/2020 (203 việc làm) - Trang 5

Công ty CP Thiết Bị Điện VI-NA-SI-NO
41. Nhân Viên Kỹ Thuật Điện – Điện Tử Công ty CP Thiết Bị Điện VI-NA-SI-NO
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  18/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty CP Thiết Bị Điện VI-NA-SI-NO
42. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty CP Thiết Bị Điện VI-NA-SI-NO
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  23/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Caryophy Việt Nam
43. Nhân Viên Kho Công Ty TNHH Caryophy Việt Nam
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  19/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Đại Dương Ý Tưởng
44. Nhân Viên Vận Hành Sản Xuất Công Ty TNHH Đại Dương Ý Tưởng
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  14/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 11 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Đại Dương Ý Tưởng
45. Nhân Viên Kho Phụ Tùng Công Ty TNHH Đại Dương Ý Tưởng
 • Địa điểm:
  Long An...
 • Thời hạn:
  14/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Bao Bì Nhựa Thành Phú
46. Chuyên Viên Hành Chánh Nhân Sự Công ty TNHH Bao Bì Nhựa Thành Phú
 • Địa điểm:
  Long An...
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh
47. Lao Động Phổ Thông Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh
 • Địa điểm:
  Long An...
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Tập đoàn Tuấn Ân
48. Phó Ban Quản Trị Rủi Ro Tập đoàn Tuấn Ân
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  12/02/2020
 • Mức lương:
  11 - 13 triệu VNĐ
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long
49. Nhân Viên Bảo Vệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long
 • Địa điểm:
  Long An...
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Airspeed manufacturing Việt Nam
50. Nhân Viên Kế Toán Kho Giá Thành Công ty TNHH Airspeed manufacturing Việt Nam
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  26/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Airspeed manufacturing Việt Nam
51. Nhân Viên Giám Sát Kho Công ty TNHH Airspeed manufacturing Việt Nam
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Airspeed manufacturing Việt Nam
52. Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất (Production Control Staff) Công ty TNHH Airspeed manufacturing Việt Nam
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH SX DV & TM Dệt Win Win
53. Nhân Viên Kế Toán Công Ty TNHH SX DV & TM Dệt Win Win
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH SX DV & TM Dệt Win Win
54. Nhân Viên Bảo Trì Điện Công Ty TNHH SX DV & TM Dệt Win Win
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH SX DV & TM Dệt Win Win
55. Trưởng Phòng Hành Chánh Nhân Sự Công Ty TNHH SX DV & TM Dệt Win Win
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
56. Trưởng Bộ Phận May (Section Leader (Sewing Department) ) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  08/02/2020
 • Mức lương:
  9 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam
57. Nhân Viên Bảo Trì & Kỹ Thuật Máy Dệt Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam
 • Địa điểm:
  Long An...
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam
58. Software Developer Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam
 • Địa điểm:
  Long An...
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam
59. Nhân Viên Nhập Liệu Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam
60. Chuyên Viên Phát Triển Kinh Doanh (Business Development Executive) Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam
 • Địa điểm:
  Long An...
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat