Tìm việc Html Css tại Long An trong tháng 03/2020 (117 việc làm) - Trang 5

Công ty Cổ Phần Thảo Mộc Xanh
41. Nhân Viên QC Công ty Cổ Phần Thảo Mộc Xanh
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  26/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Thảo Mộc Xanh
42. Quản Đốc Xưởng Công ty Cổ Phần Thảo Mộc Xanh
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  26/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Thảo Mộc Xanh
43. Lễ Tân Kiêm Kế Toán Kho Công ty Cổ Phần Thảo Mộc Xanh
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Thiết Bị Điện VI-NA-SI-NO
44. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty CP Thiết Bị Điện VI-NA-SI-NO
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  03/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty CP Thiết Bị Điện VI-NA-SI-NO
45. Kỹ Sư Điện - Điện Tử - Đo Lường Công ty CP Thiết Bị Điện VI-NA-SI-NO
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  03/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Ba Huân
46. Nhân Viên Bảo Trì Công Ty Cổ Phần Ba Huân
 • Địa điểm:
  Long An...
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty TNHH SX DV & TM Dệt Win Win
47. Trưởng Phòng Hành Chánh Nhân Sự Công Ty TNHH SX DV & TM Dệt Win Win
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH SX DV & TM Dệt Win Win
48. Quản Lý Xưởng Dệt Công Ty TNHH SX DV & TM Dệt Win Win
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH SX DV & TM Dệt Win Win
49. Nhân Viên Kế Toán Công Ty TNHH SX DV & TM Dệt Win Win
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  09/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH SX DV & TM Dệt Win Win
50. Nhân Viên Bảo Trì Điện Công Ty TNHH SX DV & TM Dệt Win Win
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  09/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BÁCH NIÊN
51. Trình Dược Viên Etc CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BÁCH NIÊN
 • Địa điểm:
  Long An...
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH TMDV Vật Tư Nông Nghiệp Minh Hưng
52. Nhân Viên Thủ Kho Công Ty TNHH TMDV Vật Tư Nông Nghiệp Minh Hưng
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Chuyển Giao Công Nghệ Phân Bón Israel
53. Đại Diện Thương Mại Khu Vực Công Ty TNHH Chuyển Giao Công Nghệ Phân Bón Israel
 • Địa điểm:
  Long An...
 • Thời hạn:
  04/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Chuyển Giao Công Nghệ Phân Bón Israel
54. Chuyên Viên Kỹ Thuật_Nông Nghiệp Công Ty TNHH Chuyển Giao Công Nghệ Phân Bón Israel
 • Địa điểm:
  Long An...
 • Thời hạn:
  04/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Ba Huân
55. Thủ Kho Nguyên Liệu Công Ty Cổ Phần Ba Huân
 • Địa điểm:
  Long An...
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH TM DV Alobuild
56. Kỹ Sư Hạ Tầng Công Ty TNHH TM DV Alobuild
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  22/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH TM DV Alobuild
57. Kỹ Sư Hiện Trường Công Ty TNHH TM DV Alobuild
 • Địa điểm:
  Long An...
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  9 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH TM DV Alobuild
58. Nhân Viên Bảo Trì Thiết Bị Công Ty TNHH TM DV Alobuild
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  03/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH SX TM DV XNK Nhựa Châu Hưng
59. Nhân Viên Kế Toán Công ty TNHH SX TM DV XNK Nhựa Châu Hưng
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  06/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
60. Nhân Viên Thống Kê Sản Xuất Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Chat