Tìm việc Angularjs tại Ninh Bình trong tháng 12/2019 (57 việc làm)

Công ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á
1. Nhân Viên Bán Hàng Công ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á
 • Địa điểm:
  Hà Nam...
 • Thời hạn:
  19/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi - Intelligence
2. [Miền Bắc] Nhân Viên Coca - Cola Công ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi - Intelligence
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  03/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Mutosi
3. [Ninh Bình] Chuyên Viên Kinh Doanh Công ty Cổ phần Mutosi
 • Địa điểm:
  Ninh Bình
 • Thời hạn:
  23/12/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Khách Sạn Thùy Anh Ninh Bình Legend
4. Nhân Viên Lễ Tân Công Ty TNHH Khách Sạn Thùy Anh Ninh Bình Legend
 • Địa điểm:
  Ninh Bình
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Khách Sạn Thùy Anh Ninh Bình Legend
5. Bếp Chính Âu - Á Công Ty TNHH Khách Sạn Thùy Anh Ninh Bình Legend
 • Địa điểm:
  Ninh Bình
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Khách Sạn Thùy Anh Ninh Bình Legend
6. Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Công Ty TNHH Khách Sạn Thùy Anh Ninh Bình Legend
 • Địa điểm:
  Ninh Bình
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  4 - 6 triệu VNĐ
Save Vietnam’S Wildlife
8. Cán Bộ Điều Phối Chương Trình Cầy Vằn Save Vietnam’S Wildlife
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  20 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á
9. Nhân Viên Bán Hàng Công ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á
 • Địa điểm:
  Thanh Hóa...
 • Thời hạn:
  18/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi - Intelligence
10. [Ninh Bình] Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Công ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi - Intelligence
 • Địa điểm:
  Ninh Bình
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 13 triệu VNĐ
Công ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi - Intelligence
12. [Miền Bắc] Nhân Viên Bán Hàng Tại Siêu Thị Điện Máy VHC Công ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi - Intelligence
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 13 triệu VNĐ
Khách Sạn Ninh Bình Hidden Charm
13. Nhân Viên An Ninh Khách Sạn Ninh Bình Hidden Charm
 • Địa điểm:
  Ninh Bình
 • Thời hạn:
  13/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Khách Sạn Ninh Bình Hidden Charm
14. Nhân Viên Bếp Khách Sạn Ninh Bình Hidden Charm
 • Địa điểm:
  Ninh Bình
 • Thời hạn:
  13/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Khách Sạn Ninh Bình Hidden Charm
15. Trưởng Bộ Phận Nhà Hàng Khách Sạn Ninh Bình Hidden Charm
 • Địa điểm:
  Ninh Bình
 • Thời hạn:
  13/12/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Khách Sạn Ninh Bình Hidden Charm
16. Nhân Viên Lễ Tân Khách Sạn Ninh Bình Hidden Charm
 • Địa điểm:
  Ninh Bình
 • Thời hạn:
  13/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Khách Sạn Ninh Bình Hidden Charm
17. Nhân Viên Kỹ Thuật Khách Sạn Ninh Bình Hidden Charm
 • Địa điểm:
  Ninh Bình
 • Thời hạn:
  13/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Save Vietnam’S Wildlife
18. Tư Vấn Đánh Giá Pháp Lý Save Vietnam’S Wildlife
 • Địa điểm:
  Ninh Bình...
 • Thời hạn:
  11/12/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
19. Nhân Viên Tư Vấn Trả Góp Tại Nho Quan - Ninh Bình Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
 • Địa điểm:
  Ninh Bình
 • Thời hạn:
  26/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
GLOBALEDU NINH BÌNH
20. Giám Đốc Chi Nhánh GLOBALEDU NINH BÌNH
 • Địa điểm:
  Ninh Bình
 • Thời hạn:
  18/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat