TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng

Tuyển dụng 28 việc làm angularjs tại Hậu Giang trong tháng 05/2019

 1. JobsGO
 2. Việc làm
 3. Tuyển dụng 28 việc làm angularjs tại Hậu Giang trong tháng 05/2019
Công Ty Cổ Phần Cung Ứng Nguồn Nhân Lực Nhân Sư
1. Nhân Viên Pháp Lý Xác Minh Thông Tin - Khu Vực Hậu Giang - Công Ty Nhân Sư
 • Địa điểm:
  Hậu Giang
 • Thời hạn:
  23/06/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam - Bộ phận hợp tác kinh doanh
3. [Hậu Giang] Nhân Viên Tài Chính - Kênh Ngân Hàng - Prudential VN
 • Địa điểm:
  Hậu Giang
 • Thời hạn:
  21/06/2019
 • Mức lương:
  11 - 21 triệu VNĐ
Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam - Bộ phận hợp tác kinh doanh
4. [Hậu Giang] Chuyên Viên Bảo Hiểm - Kênh Ngân Hàng - Prudential VN
 • Địa điểm:
  Hậu Giang
 • Thời hạn:
  20/06/2019
 • Mức lương:
  11 - 21 triệu VNĐ
Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam - Bộ phận hợp tác kinh doanh
5. Nhân Viên Tài Chính - Kênh Ngân Hàng - Hậu Giang - Prudential VN
 • Địa điểm:
  Hậu Giang
 • Thời hạn:
  19/06/2019
 • Mức lương:
  11 - 21 triệu VNĐ
Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
6. Nhân Viên Thu Hồi Nợ Trực Tiếp Tại Hậu Giang - HD SAISON Finance
 • Địa điểm:
  Hậu Giang
 • Thời hạn:
  14/06/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam - Bộ phận hợp tác kinh doanh
9. Nhân Viên Tài Chính - Kênh Ngân Hàng - Hậu Giang - Prudential VN
 • Địa điểm:
  Hậu Giang
 • Thời hạn:
  14/06/2019
 • Mức lương:
  11 - 21 triệu VNĐ
Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam - Bộ phận hợp tác kinh doanh
10. Nhân Viên Tài Chính - Bancassurance - Hậu Giang - Prudential VN
 • Địa điểm:
  Hậu Giang
 • Thời hạn:
  13/06/2019
 • Mức lương:
  11 - 21 triệu VNĐ
Chat