Tuyển dụng 2 việc làm Tu Van Chien Luoc trong tháng 11/2019

Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
1. Nhân Viên Tư Vấn Chiến Lược Cao Cấp (Senior Strategy Consultant) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/12/2019
 • Mức lương:
  17 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
2. Nhân Viên Tư Vấn Chiến Lược (Strategy Consultant) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/12/2019
 • Mức lương:
  9 - 17 triệu VNĐ
Chat