Tuyển dụng 4 việc làm Trưởng Phòng Tuyển Dụng tại Hưng Yên trong tháng 01/2020

Công ty CP may Minh Anh Khoái Châu
1. Trưởng Phòng Tuyển Dụng Công ty CP may Minh Anh Khoái Châu
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Thuận Đức
2. Nhân Viên Tuyển Dụng Nhân Sự Công ty CP Thuận Đức
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  08/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Công thương Đồng Minh
3. Chuyên Viên Tuyển Dụng Nhân Sự Công ty TNHH Công thương Đồng Minh
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  11/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty CP may Minh Anh Khoái Châu
4. Chuyên Viên Tuyển Dụng Công ty CP may Minh Anh Khoái Châu
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat