TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng

Tuyển dụng 23 việc làm Toàn thời gian tại Ninh Thuận trong tháng 05/2019

  1. JobsGO
  2. Việc làm
  3. Tuyển dụng 23 việc làm Toàn thời gian tại Ninh Thuận trong tháng 05/2019
Amanoi Resort
1. Giám Sát Thu Mua (Purchasing Supervisor) - AMANOI
Amanoi Resort
2. Hướng Dẫn Viên(Tour Guide) - AMANOI
Amanoi Resort
3. Nhân Viên Pha Chế (Bartender) - AMANOI
Công Ty Cổ Phần Gon Sa
4. Trình Dược Viên - Miền Trung - Gonsa
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
5. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - Fpt Shop
Công ty TNHH Nhà Nước MTV TM và XNK Viettel
6. Nhân Viên Bán Hàng - VIETTELIMEX
Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản Nam Miền Trung
7. Trưởng Phòng Thiết Bị - Thủy sản Nam Miền Trung
Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản Nam Miền Trung
8. Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng - Thủy sản Nam Miền Trung
Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản Nam Miền Trung
9. Kế Toán Tổng Hợp - Thủy sản Nam Miền Trung
Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản Nam Miền Trung
10. Nhân Viên Công Nghệ Thông Tin - Thủy sản Nam Miền Trung
Chat