Tuyển dụng 5 việc làm Thợ Tiện tại Hưng Yên trong tháng 01/2020

Công ty CP Công Nghiệp Hoàng Anh
1. Thợ Hàn Công ty CP Công Nghiệp Hoàng Anh
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty cổ phần cơ khí và xây lắp Long Biên
2. Thợ Hàn Công ty cổ phần cơ khí và xây lắp Long Biên
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Cơ Khí Việt Á
3. Thợ Hàn Công Ty TNHH Cơ Khí Việt Á
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần cơ khí và xây lắp Long Biên
4. Thợ Hàn Thang Cáp Điện Công ty cổ phần cơ khí và xây lắp Long Biên
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  27/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Cơ Khí Việt Á
5. Thợ Cơ Khí Công Ty TNHH Cơ Khí Việt Á
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Chat