Tuyển dụng 16 việc làm Phat Trien Nguon Luc trong tháng 11/2019

Công ty Cổ phần Đầu tư Giáo dục và Phát triển Nguồn Lực Quốc Tế Pasal
2. Nhân Viên Tư Vấn Khóa Học Công ty Cổ phần Đầu tư Giáo dục và Phát triển Nguồn Lực Quốc Tế Pasal
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  06/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Đào Tạo Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực Trí Việt
3. Lao Động Phổ Thông Công Ty TNHH Đào Tạo Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực Trí Việt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/12/2019
 • Mức lương:
  4 - 6 triệu VNĐ
Công Ty TNHH KOTO
4. [Hà Nội] Giám Đốc Marketing, Sales & Phát Triển Nguồn Lực (Head Of Marketing & Partnership Engagement) Công Ty TNHH KOTO
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  40 - 60 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Phát Triển Nguồn Nhân Lực Vin HR
5. Nhân Viên Phòng Chất Lượng Qa/Iqc/Dcc/Sqe Công ty Cổ phần Phát Triển Nguồn Nhân Lực Vin HR
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  23/12/2019
 • Mức lương:
  9 - 14 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Phát Triển Nguồn Nhân Lực Vin HR
6. Nhân Viên IT/Erp Công ty Cổ phần Phát Triển Nguồn Nhân Lực Vin HR
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  24/12/2019
 • Mức lương:
  9 - 14 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Phát Triển Nguồn Nhân Lực Vin HR
7. Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự Công ty Cổ phần Phát Triển Nguồn Nhân Lực Vin HR
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  23/12/2019
 • Mức lương:
  9 - 14 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Phát Triển Nguồn Nhân Lực Vin HR
8. Giám Đốc Khu Vực Miền Bắc Công ty Cổ phần Phát Triển Nguồn Nhân Lực Vin HR
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  09/12/2019
 • Mức lương:
  15 - 25 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Phát Triển Nguồn Nhân Lực Vin HR
9. Giám Sát Nhân Sự Công ty Cổ phần Phát Triển Nguồn Nhân Lực Vin HR
 • Địa điểm:
  Bình Phước
 • Thời hạn:
  09/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Phát Triển Nguồn Nhân Lực Vin HR
10. Chuyên Viên Tuyển Dụng Công ty Cổ phần Phát Triển Nguồn Nhân Lực Vin HR
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Phát Triển Nguồn Nhân Lực Vin HR
11. Nhân Viên Quản Lý Kho Công ty Cổ phần Phát Triển Nguồn Nhân Lực Vin HR
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  24/12/2019
 • Mức lương:
  9 - 14 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Phát Triển Nguồn Nhân Lực Vin HR
12. Nhân Viên Thu Mua Công ty Cổ phần Phát Triển Nguồn Nhân Lực Vin HR
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  24/12/2019
 • Mức lương:
  9 - 14 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Phát Triển Nguồn Nhân Lực Vin HR
13. Kế Toán Tổng Hợp Công ty Cổ phần Phát Triển Nguồn Nhân Lực Vin HR
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Phát Triển Nguồn Nhân Lực Vin HR
14. Nhân Viên Vận Hành Máy Bế, Máy Dán Hộp, Máy Ép Kim, Máy Cắt Công ty Cổ phần Phát Triển Nguồn Nhân Lực Vin HR
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Phát Triển Nguồn Nhân Lực Vin HR
15. Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Công ty Cổ phần Phát Triển Nguồn Nhân Lực Vin HR
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  26/12/2019
 • Mức lương:
  9 - 14 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC QUỐC TẾ SAM
16. Thực Tập Sinh Kinh Doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC QUỐC TẾ SAM
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat