Tuyển dụng 21 việc làm Lương Cao tại Hải Phòng trong tháng 03/2020

Aeon Delight (Vietnam) Co., Ltd.
1. [Hải Phòng] Giám Sát An Toàn Cháy Nổ Trung Tâm Thương Mại Aeon Mall Lê Chân Aeon Delight (Vietnam) Co., Ltd.
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Tập đoàn Tân Á Đại Thành
2. Giám Sát Kinh Doanh Tập đoàn Tân Á Đại Thành
 • Địa điểm:
  Hải Phòng...
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Và Thương Mại Phú Hưng
3. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Và Thương Mại Phú Hưng
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  22/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH In và Bao Bì Sunrise
4. Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Công ty TNHH In và Bao Bì Sunrise
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  17/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Tnhh Công Nghệ Delta Việt Nam
5. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty Tnhh Công Nghệ Delta Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Và Kinh Doanh Vinfast
6. Chuyên Viên Tư Vấn Bán Hàng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Và Kinh Doanh Vinfast
 • Địa điểm:
  Hải Phòng...
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Xây Lắp Thương Mại Khởi Đạt
7. Giám Sát Công Trình Công Ty TNHH Xây Lắp Thương Mại Khởi Đạt
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  08/04/2020
 • Mức lương:
  Từ 12 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Cảng Nam Đình Vũ
8. Trưởng Phòng Marketing Công Ty Cổ Phần Cảng Nam Đình Vũ
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Đóng Tàu Thái Bình Dương
9. Quản Đốc Phó Quản Đốc Phân Xưởng Công Ty Cổ Phần Đóng Tàu Thái Bình Dương
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Đóng Tàu Thái Bình Dương
10. Trưởng Phòng Kỹ Thuật Công Ty Cổ Phần Đóng Tàu Thái Bình Dương
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Karofi Việt Nam
11. Giám Sát Bán Hàng Công ty Cổ phần Karofi Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  16/04/2020
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng
12. Trưởng Bộ Phận HR (HR Part Leader (C&B Field) ) Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  27 - 34 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
13. Quản Lý Vận Hành (Operation Manager) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  04/04/2020
 • Mức lương:
  13 - 23 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH AUTEL VIỆT NAM
14. Quản Lý Chất Lượng CÔNG TY TNHH AUTEL VIỆT NAM
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  14/04/2020
 • Mức lương:
  15 - 25 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH AUTEL VIỆT NAM
15. Nhân Viên Mua Bán - HP CÔNG TY TNHH AUTEL VIỆT NAM
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  14/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 17 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH AUTEL VIỆT NAM
16. Theo Dõi Đơn Hàng CÔNG TY TNHH AUTEL VIỆT NAM
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  14/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 17 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH AUTEL VIỆT NAM
17. Chủ Quản Kỹ Thuật CÔNG TY TNHH AUTEL VIỆT NAM
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  14/04/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH COMTEC
18. Phó Giám Sát Nhà Hàng Hải Sản Công Ty TNHH COMTEC
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH COMTEC
19. [Hải Phòng] Giám Sát Nhà Hàng Hải Sản Công Ty TNHH COMTEC
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  07/04/2020
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công ty Cp dịch vụ thương mại 3AE
20. Kế Toán Trưởng Công ty Cp dịch vụ thương mại 3AE
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  01/04/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Chat