Tuyển dụng 5 việc làm Nhân Viên Phục Vụ tại Khánh Hòa trong tháng 01/2020

Emperor Cruises
1. Nhân Viên Nhà Hàng Emperor Cruises
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  09/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Amiana Resort Nha Trang
2. Waiter/Waitress Amiana Resort Nha Trang
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  06/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Sheraton Nha Trang Hotel & Spa
3. Nhân Viên Phục Vụ Sheraton Nha Trang Hotel & Spa
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Khách Sạn Anrizon
4. Nhân Viên Phục Vụ Khách Sạn Anrizon
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Bến du thuyền Quốc tế Ana Marina Nha Trang
5. Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng (Waiter/Waitress) Bến du thuyền Quốc tế Ana Marina Nha Trang
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  10/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat