Tuyển dụng 4 việc làm Không Cần Bằng Cấp tại Vĩnh Long trong tháng 04/2020

Công Ty CP Dịch Vụ Và Nhân Lực Đại Việt Jobs
1. [Miền Tây] Nhân Viên Thị Trường Xác Minh Thông Tin Công Ty CP Dịch Vụ Và Nhân Lực Đại Việt Jobs
 • Địa điểm:
  Vĩnh Long...
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 30 triệu VNĐ
Công Ty CP Dịch Vụ Và Nhân Lực Đại Việt Jobs
2. Nhân Viên Tư Vấn Khách Hàng (Văn Phòng Tại Cần Thơ) Công Ty CP Dịch Vụ Và Nhân Lực Đại Việt Jobs
 • Địa điểm:
  Vĩnh Long...
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty CP Dịch Vụ Và Nhân Lực Đại Việt Jobs
Công Ty CP Dịch Vụ Và Nhân Lực Đại Việt Jobs
4. [Vĩnh Long] Nhân Viên Xác Minh Thông Tin Công Ty CP Dịch Vụ Và Nhân Lực Đại Việt Jobs
 • Địa điểm:
  Vĩnh Long
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  8 - 30 triệu VNĐ
Chat