Tuyển dụng 10 việc làm Không Cần Bằng Cấp tại Khánh Hòa trong tháng 04/2020

Công ty TNHH Mega Lifesciences Vietnam
1. Nhân Viên Kinh Doanh (Kênh GT) Công ty TNHH Mega Lifesciences Vietnam
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa...
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Tổng công ty Khánh Việt
2. Kỹ Sư Công Nghệ Hóa Học Tổng công ty Khánh Việt
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  07/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tổng công ty Khánh Việt
3. Kỹ Sư Công Nghệ Thông Tin Tổng công ty Khánh Việt
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  07/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tổng công ty Khánh Việt
4. Nhân Viên Bán Hàng Tổng công ty Khánh Việt
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  07/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tổng công ty Khánh Việt
5. Công Nhân May Tổng công ty Khánh Việt
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  07/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Isena Hotel
6. Nhân Viên An Ninh Isena Hotel
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  29/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tổng công ty Khánh Việt
7. Kỹ Sư Cơ Khí Tổng công ty Khánh Việt
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  07/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tổng công ty Khánh Việt
8. Kỹ Sư Điện Công Nghiệp, Điện Tự Động Hóa Tổng công ty Khánh Việt
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  07/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Moonmilk
9. Thu Ngân Công ty TNHH Moonmilk
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  08/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Shiseido Việt Nam
10. Nhân Viên Bán Hàng Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Shiseido Việt Nam
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Chat