TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng

Tuyển dụng 6 việc làm Bán thời gian tại Ninh Bình trong tháng 05/2019

  1. JobsGO
  2. Việc làm
  3. Tuyển dụng 6 việc làm Bán thời gian tại Ninh Bình trong tháng 05/2019
KHÁCH SẠN NINH BÌNH HIDDEN CHARM
1. Nhân Viên Kỹ Thuật - KHÁCH SẠN NINH BÌNH HIDDEN CHARM
KHÁCH SẠN NINH BÌNH HIDDEN CHARM
2. Nhân Viên Spa - KHÁCH SẠN NINH BÌNH HIDDEN CHARM
KHÁCH SẠN NINH BÌNH HIDDEN CHARM
3. Nhân Viên Vệ Sinh Khu Vực Công Cộng - KHÁCH SẠN NINH BÌNH HIDDEN CHARM
KHÁCH SẠN NINH BÌNH HIDDEN CHARM
4. Nhân Viên Pha Chế - KHÁCH SẠN NINH BÌNH HIDDEN CHARM
KHÁCH SẠN NINH BÌNH HIDDEN CHARM
5. Nhân Viên Chạy Bàn - KHÁCH SẠN NINH BÌNH HIDDEN CHARM
ARAVINDA RESORT
6. Nhân Viên Buồng Phòng - ARAVINDA
Chat