Tuyển dụng 4 việc làm Bán thời gian tại Bắc Ninh trong tháng 07/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 4 việc làm Bán thời gian tại Bắc Ninh trong tháng 07/2019
Công ty cổ phần TNG Power
1. Cộng Tác Viên Kinh Doanh Công ty cổ phần TNG Power
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  11/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Dịch Thuật EliteTrans Quốc Tế
2. Phiên Dịch Tiếng Hàn Lĩnh Vực Điện Tử Công Ty TNHH Dịch Thuật EliteTrans Quốc Tế
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  27/08/2019
 • Mức lương:
  2 - 15 triệu VNĐ
Konica Minolta Business Solutions VN
3. Phiên Dịch Tiếng Hàn Lĩnh Vực Điện Tử Konica Minolta Business Solutions VN
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  27/08/2019
 • Mức lương:
  1 - 15 triệu VNĐ
Konica Minolta Business Solutions VN
4. Phiên Dịch Tiếng Nhật Lĩnh Vực Điện Tử Konica Minolta Business Solutions VN
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  27/08/2019
 • Mức lương:
  1 - 15 triệu VNĐ
Chat