Tuyển dụng 1 việc làm Trưởng Phòng Tuyển Dụng tại Bắc Ninh trong tháng 01/2020

Công ty Canon Việt Nam
1. Nhân Viên Hành Chính Tuyển Dụng Công ty Canon Việt Nam
  • Địa điểm:
    Bắc Ninh
  • Thời hạn:
    26/01/2020
  • Mức lương:
    Thỏa thuận
Chat