Tuyển dụng 5 việc làm Quản Lý Thu Mua tại Hưng Yên trong tháng 01/2020

Công ty TNHH Điện tử Việt Nhật
1. Nhân Viên Phòng Mua Hàng Công ty TNHH Điện tử Việt Nhật
 • Địa điểm:
  Hưng Yên...
 • Thời hạn:
  08/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam
2. Nhân Viên Phòng Mua Hàng Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên...
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Shindengen Việt Nam
3. Nhân Viên Thu Mua Công ty TNHH Shindengen Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  03/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH SEWS-Components Việt Nam
4. Nhân Viên Mua Hàng Công ty TNHH SEWS-Components Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  17/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning
5. Nhân Viên Mua Hàng Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  05/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat