Tuyển dụng 96 việc làm Không Cần Kinh Nghiệm tại Đồng Nai trong tháng 04/2020

Công Ty TNHH Tốc Độ Xanh
1. [Huawei] Nhân Viên Bán Hàng Điện Thoại Di Động Công Ty TNHH Tốc Độ Xanh
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  16/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH JAC Recruitment Việt Nam
2. Kỹ Sư Cơ Khí (Mechanical Engineer) Công Ty TNHH JAC Recruitment Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  09/05/2020
 • Mức lương:
  10 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Mega Lifesciences Vietnam
3. [Đồng Nai] Trình Dược Viên Otc Công ty TNHH Mega Lifesciences Vietnam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Tayca (Việt Nam)
4. Nhân Viên Phòng Thí Nghiệm Công Ty TNHH Tayca (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Gon Sa
5. Đồng Nai - Nhân Viên Thư Ký Logistic Công Ty Cổ Phần Gon Sa
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 6 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
6. [KCN Nhơn Trạch 3, Đồng Nai] Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  31/05/2020
 • Mức lương:
  10 - 11 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
7. Lập Trình Viên IT Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  11 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Sản Xuất Sunluxe
8. Nhân Viên IT (Phần Mềm) Công Ty TNHH Sản Xuất Sunluxe
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 7 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Sản Xuất Sunluxe
9. Nhân Viên Hành Chính Công Ty TNHH Sản Xuất Sunluxe
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Sản Xuất Sunluxe
10. Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Công Ty TNHH Sản Xuất Sunluxe
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH Việt Nam Suzuki
11. Nhân Viên Y Tế Công ty TNHH Việt Nam Suzuki
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Hóa Phát Đồng Nai
12. Nhân Viên Kế Toán Công ty Cổ phần Hóa Phát Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Hồ Gia Phát
13. Điều Động Công Ten Nơ Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Hồ Gia Phát
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  24/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Dynaplast Packaging Vietnam
15. Nhân Viên Bảo Trì Công Ty TNHH Dynaplast Packaging Vietnam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  04/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Dynaplast Packaging Vietnam
16. Nhân Viên Khuôn Mẫu Công Ty TNHH Dynaplast Packaging Vietnam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  04/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Dynaplast Packaging Vietnam
17. Quản Trị Viên Tập Sự Công Ty TNHH Dynaplast Packaging Vietnam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  10/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Dynaplast Packaging Vietnam
18. Nhân Viên Admin Sản Xuất Công Ty TNHH Dynaplast Packaging Vietnam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  09/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Dynaplast Packaging Vietnam
19. Nhân Viên Admin Phòng Khuôn Mẫu Công Ty TNHH Dynaplast Packaging Vietnam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  09/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Dynaplast Packaging Vietnam
20. Nhân Viên Kỹ Thuật Công Ty TNHH Dynaplast Packaging Vietnam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  23/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat