Tuyển dụng 1 việc làm Cộng Tác Viên Tuyển Dụng tại Cao Bằng trong tháng 01/2020

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành
1. Cộng Tác Viên Tuyển Dụng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành
  • Địa điểm:
    Cao Bằng
  • Thời hạn:
    07/02/2020
  • Mức lương:
    6 - 8 triệu VNĐ
Chat