Tuyển dụng 33 việc làm Cộng Tác Viên Thu Nợ tại Hồ Chí Minh trong tháng 04/2020

Vietstar Hunter
1. Fe Credit - Nhân Viên Thu Nợ Hiện Trường Vietstar Hunter
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/06/2020
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Tara
2. Cộng Tác Viên Mua Hàng - Cung Ứng Công ty Cổ phần Tara
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH BHNT Cathay Việt Nam
3. [HCM] Cộng Tác Viên Công ty TNHH BHNT Cathay Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  4 - 7 triệu VNĐ
Vietstar Hunter
4. FECREDIT TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THU NỢ QUA ĐIỆN THOẠI LƯƠNG CB 9TR2+ hoa hồng Vietstar Hunter
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/06/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Vietstar Hunter
5. VPBANK TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THU HỒI NỢ QUA ĐIỆN THOẠI Vietstar Hunter
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/06/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Vietstar Hunter
6. Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Tại Nhà Vietstar Hunter
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 23 triệu VNĐ
Vietstar Hunter
7. Tổng Đài Viên Thu Hồi Nợ Vietstar Hunter
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Vietstar Hunter
8. Chuyên Viên Nhắc Nợ Quá Hạn Vietstar Hunter
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 20 triệu VNĐ
Vietstar Hunter
9. Fe Credit - Nhân Viên Nhắc Nợ Vietstar Hunter
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/05/2020
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Xử Lý Nợ Thành Công
10. Chuyên Viên Xử Lý Nợ Cho Ngân Hàng Công Ty TNHH Xử Lý Nợ Thành Công
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 20 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Hồ Gia Phát
11. Kế Toán Công Nợ Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Hồ Gia Phát
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Một Thành Viên Kim Fresh
12. Kế Toán Công Nợ Công Ty TNHH Một Thành Viên Kim Fresh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Golden Horse Technology
13. Nhân Viên Thu Hồi Nợ Công Ty TNHH Golden Horse Technology
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
 Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Việt Sơn
14. Nhân Viên Thu Hồi Nợ Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Việt Sơn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quân Đạt
15. Kế Toán Công Nợ Phải Thu Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quân Đạt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/05/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép ATAD
16. Kế Toán Công Nợ Phải Thu Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép ATAD
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Đường Cao tốc Việt Nam
17. Nhân Viên Thu Phí Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Đường Cao tốc Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH MTV KMT
18. Nhân Viên Xử Lý Nợ Công Ty TNHH MTV KMT
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV KMT
19. Nhân Viên Thu Phí Công Ty TNHH MTV KMT
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ ngân hàng Á Châu
20. Nhân Viên Nhắc Phí - Thu Hồi Nợ Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ ngân hàng Á Châu
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Chat