Tuyển dụng 4 việc làm Giám Sát Kinh Doanh tại Quảng Nam trong tháng 01/2020

X2 Hội An Khách Sạn Và Biệt Thư Ven Sông
1. Giám Sát Buồng Phòng (Housekeeping Supervisor) X2 Hội An Khách Sạn Và Biệt Thư Ven Sông
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  26/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
X2 Hội An Khách Sạn Và Biệt Thư Ven Sông
2. Giám Sát Lễ Tân (Front Office Supervisor) X2 Hội An Khách Sạn Và Biệt Thư Ven Sông
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  25/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thái Việt Swine Line
3. Giám Sát Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần Thái Việt Swine Line
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  02/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Akzo Nobel Paints Vietnam
4. Giám Sát Bán Hàng Kênh Dự Án (Project Sales Supervisor) Akzo Nobel Paints Vietnam
 • Địa điểm:
  Quảng Nam...
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat