Tuyển dụng 3 việc làm Cộng Tác Viên Phát Triển Dự Án tại Hồ Chí Minh trong tháng 04/2020

Công Ty Cổ Phần Ứng Dụng Và Chuyển Giao Công Nghệ Xây Dựng
1. Phó Phòng Kinh Doanh Và Phát Triển Dự Án Công Ty Cổ Phần Ứng Dụng Và Chuyển Giao Công Nghệ Xây Dựng
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ
2. Chuyên Viên Phát Triển Kinh Doanh Dự Án Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  08/05/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
3. Phó Tổng Giám Đốc Đầu Tư Phát Triển Dự Án Công Ty Con Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat