Tuyển dụng 5 việc làm Maintenance Technician tại Đà Nẵng trong tháng 02/2020

Pulchra Resort Đà Nẵng
1. Nhân Viên Bảo Trì & Kỹ Thuật Pulchra Resort Đà Nẵng
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  05/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Interflour Việt Nam
2. Nhân Viên Bảo Trì Cơ / Điện Công ty TNHH Interflour Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  08/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư L.I.F.E
3. Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Công Ty Cổ Phần Đầu Tư L.I.F.E
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  01/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Khách Sạn Mitisa Đà Nẵng
4. Nhân Viên Bảo Trì Khách Sạn Mitisa Đà Nẵng
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  03/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Sông Công Hotel Đà Nẵng
5. Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Sông Công Hotel Đà Nẵng
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  24/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat