Tuyển dụng 2 việc làm Giám Sát Cửa Hàng tại Đà Nẵng trong tháng 04/2020

Samdi Hotel Da Nang
1. Giám Sát Nhà Hàng (Restaurant Supervisor) Samdi Hotel Da Nang
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  23/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Nhà Hàng Hoa Lư - Dê Núi Ninh Bình
2. Giám Sát Nhà Hàng Nhà Hàng Hoa Lư - Dê Núi Ninh Bình
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  16/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat