Tuyển dụng 4 việc làm Ba Huan trong tháng 04/2020

Công Ty Cổ Phần Ba Huân
1. Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự Công Ty Cổ Phần Ba Huân
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Ba Huân
2. Nhân Viên Bảo Trì Công Ty Cổ Phần Ba Huân
 • Địa điểm:
  Long An...
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Ba Huân
3. Thủ Kho Nguyên Liệu Công Ty Cổ Phần Ba Huân
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Ba Huân
4. Nhân Viên Mua Hàng Công Ty Cổ Phần Ba Huân
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Chat