Kế toán trưởng là gì? Chức năng, nhiệm vụ và vai trò của kế toán trưởng

Đánh giá post

Kế toán trưởng có vị trí quan trọng trong doanh nghiệp. Vì vậy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của kế toán trưởng được quy định rõ ràng trong Luật kế toán 2015.

1. Kế toán trưởng là gì?

VIỆC LÀM KẾ TOÁN TRƯỞNG

Theo Điều 54, Luật Kế toán 2015, kế toán trưởng là người đứng đầu bộ máy kế toán của đơn vị. Người này có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán.

Kế toán trưởng chịu sự lãnh đạo của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán. Trường hợp có đơn vị kế toán cấp trên thì đồng thời chịu sự chỉ đạo và kiểm tra của kế toán trưởng của đơn vị kế toán cấp trên về chuyên môn, nghiệp vụ.

kế toán trưởng
Kế toán trưởng, họ là ai?

2. Công việc của kế toán trưởng trong doanh nghiệp

 • Chịu trách nhiệm về hoạt động kế toán – kiểm toán chung của Công ty.
 • Kiểm soát các tài khoản của Công ty và thực hiện lập báo cáo tài chính. Phân tích báo cáo, từ đó nắm bắt biến động về chi phí, công nợ… để kịp thời đưa ra những giải pháp để kiểm soát chi phí theo kế hoạch đã đề ra.
 • Kiểm soát và quản lý quy trình lập hồ sơ sổ sách, nhập dữ liệu kế toán, hạch toán các bút toán thanh toán, các quy trình kiểm kê tài sản, lập báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán cũng như các tài liệu khác có liên quan của doanh nghiệp.
 • Quản lý, đánh giá năng lực của nhân viên bộ phận kế toán, hỗ trợ bộ phận nhân sự tuyển dụng nhân sự.
 • Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ nhân viên kế toán trong Công ty.
 • Xây dựng các quy trình, biểu mẫu liên quan đến kế toán, tài chính.
 • Tham mưu cho ban Giám đốc về việc hoàn thiện hệ thống quản lý tài chính kế toán của Công ty.
 • Thực hiện các giao dịch với ngân hàng trong việc vay tín dụng.
 • Phối hợp thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc.

>> Xem thêm: Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

3. Nhiệm vụ của kế toán trưởng

Kế toán trưởng đảm nhận 2 nhiệm vụ chính, bao gồm: (1) nhiệm vụ điều hành, (2) nhiệm vụ chuyên môn.

3.1 Nhiệm vụ điều hành

Là người đứng đầu bộ phận kế toán, kế toán trưởng là người chịu toàn bộ trách nhiệm về các hoạt động của phòng kế toán. Theo đó, kế toán trưởng cần thực hiện các công việc:

 • Xây dựng bộ máy nhân sự phù hợp với nhu cầu và chiến lược phát triển của doanh nghiệp.
 • Tổ chức quản lý, phân công công việc cho các thành viên trong bộ phận kế toán để hoàn thành nhiệm vụ do Ban lãnh đạo công ty giao phó.
 • Kiểm soát tất cả các hoạt động liên quan đến lĩnh vực tài chính – kế toán của doanh nghiệp và tham mưu cho Ban giám đốc về kế hoạch tài chính.
 • Kiểm tra, giám sát công việc của các thành viên trong bộ phận kế toán; hỗ trợ giải quyết vướng mắc, đảm bảo các thành viên thực hiện công việc đúng năng lực, hiệu quả.
 • Chủ trì các cuộc họp để thảo luận và đưa ra phương án giải quyết các công việc liên quan đến lĩnh vực kế toán – tài chính.
 • Phối hợp với các bộ phận khác khi có yêu cầu.
nhiệm vụ của kế toán trưởng
Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, kế toán trưởng còn chịu trách nhiệm điều hành phòng kế toán.

3.2 Nhiệm vụ chuyên môn

3.2.1 Công việc kế toán

 • Xây dựng, thực hiện và liên tục cải tiến các chính sách, thủ tục, quy trình, hồ sơ, giấy tờ liên quan đến công việc kế toán để đảm bảo thông tin kế toán được cung cấp kịp thời, chính xác, trung thực và công bằng.
 • Xem xét các công việc và báo cáo do nhân viên kế toán gửi để đảm bảo không có sai sót.
 • Hướng dẫn, hỗ trợ, giải đáp các thắc mắc về nghiệp vụ kế toán cho nhân viên cấp dưới khi cần thiết.
 • Chủ trì, chỉ đạo việc kiểm đếm, đối chiếu tài sản, công nợ hàng năm.
 • Xem xét và kiểm soát các tài liệu kế toán để đảm bảo chúng đầy đủ và hợp lệ.
 • Xem xét tất cả các hợp đồng trước khi ký kết để xác định mọi rủi ro tiềm ẩn đối với công ty.

3.2.2 Công việc tài chính

Đối với doanh nghiệp nhỏ, kế toán trưởng có thể kiêm nhiệm công tác tài chính như mô tả dưới đây:

 • Chịu trách nhiệm huy động vốn và phân bổ kinh phí cho các hoạt động của công ty.
 • Đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn vốn của công ty và đề xuất các biện pháp nâng cao hợp lý.
 • Quản lý dòng tiền, các mối quan hệ với các ngân hàng, tổ chức tín dụng và các tổ chức tài chính khác để đảm bảo công ty luôn ở trạng thái thanh khoản tốt.
 • Phân tích, đánh giá các khoản đầu tư tài chính và kết quả kinh doanh của công ty. Thực hiện các giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính.

Đối với các doanh nghiệp lớn, các công việc tài chính sẽ do Giám đốc Tài chính phụ trách.

3.3 Kỹ năng kế toán trưởng cần có

Để tìm được việc làm kế toán trưởng, ngoài việc đáp ứng các yêu cầu về bằng cấp, chứng chỉ, kiến thức chuyên môn; bạn cần phát triển các kỹ năng mềm sau:

3.4 Kỹ năng lãnh đạo

Kế toán trưởng là người đứng đầu bộ phận kế toán, chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kế toán trong doanh nghiệp. Chính vì vậy, bạn không thể không có kỹ năng lãnh đạo.

Kế toán trưởng sẽ trực tiếp quản lý các kế toán viên và đảm bảo rằng các thành viên trong team tuân thủ đúng các quy định về kế toán của doanh nghiệp và nhà nước.

3.5 Kỹ năng phân tích

Kế toán trưởng có nhiệm vụ hỗ trợ Ban lãnh đạo công ty trong việc đưa ra các quyết định quan trọng liên quan đến kế toán, thuế, tài chính. Những hoạt động này ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của doanh nghiệp. Do đó, để làm việc hiệu quả, kế toán trưởng cần nghiên cứu thị trường, các giao dịch kinh tế, đánh giá tác động của các chính sách kế toán đối với doanh nghiệp. Thành thạo các kỹ năng phân tích sẽ giúp kế toán trưởng thực hiện các nhiệm vụ này một cách chính xác, nhanh chóng và hiệu quả.

kế toán trưởng là gì
Kỹ năng phân tích, tính toán tốt là điều mà các Nhà tuyển dụng cần ở ứng viên lĩnh vực kế toán.

3.6 Kỹ năng toán học

Công việc kế toán gắn liền với các con số. Chính vì vậy, kế toán trưởng không thể không thành thạo kỹ năng toán học. Chỉ có như vậy, bạn mới có thể đọc hiểu thông tin tài chính và các số liệu kinh doanh phức tạp.

Việc sở hữu kỹ năng toán học tốt sẽ giúp kế toán trưởng tiết kiệm thời gian đọc và phân tích dữ liệu.

3.7 Kỹ năng tổ chức

Kế toán trưởng cần thực hiện một lượng lớn công việc liên quan đến sổ sách, thông tin, dữ liệu; vì vậy, để hoàn thành nhiệm vụ này, bạn cần trau dồi kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian. Kế toán trưởng cũng cần ứng dụng kỹ năng tổ chức để phân công công việc cho các thành viên trong bộ phận kế toán một cách hợp lý, hiệu quả.

3.8 Kỹ năng giao tiếp

Kế toán trưởng cần thường xuyên làm việc với Ban lãnh đạo công ty, cơ quan thuế và kế toán viên. Sở hữu kỹ năng giao tiếp xuất sắc là chìa khóa giúp kế toán trưởng truyền tải thông tin một cách chính xác, dễ hiểu.

3.9 Kỹ năng tin học văn phòng

Thành thạo tin học văn phòng nói chung và kỹ năng Excel, kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán nói riêng là yêu cầu bắt buộc đối với những người làm việc tại vị trí kế toán trưởng. Chỉ khi am hiểu những phần mềm này, bạn mới có thể xử lý lượng lớn thông tin, dữ liệu một cách nhanh chóng, chính xác.

Bên cạnh những kỹ năng trên, kế toán trưởng còn cần có tính cẩn thận, tỉ mỉ, tính kỷ luật cao vì những sai sót nhỏ cũng có thể gây tổn thất lớn cho doanh nghiệp. Ngoài ra, tinh thần học hỏi, tiếp thu, phấn đấu trong công việc; trung thực, khách quan,… cũng là những tố chất mà Nhà tuyển dụng đang tìm kiếm ở những ứng viên kế toán trưởng.

4. Mức lương dành cho kế toán trưởng

Theo thống kê của JobsGO, kế toán trưởng có từ 3 – 6 năm kinh nghiệm ở Việt Nam có mức lương phổ biến trong khoảng 14 – 27 triệu đồng/tháng.

nhiệm vụ kế toán trưởng

Tuy nhiên, mức lương thực tế mà bạn có thể được trả cho vị trí này có thể cao hơn hoặc thấp hơn tùy thuộc vào quy mô công ty và năng lực của bản thân.

chức năng nhiệm vụ của kế toán trưởng

Như bạn có thể nhận thấy, Kế toán trưởng sở hữu bằng tiếng Nhật N2 có thể được trả mức lương lên đến 40 triệu đồng/tháng.

5. Lộ trình thăng tiến lên kế toán trưởng

Để trở thành kế toán trưởng, ngoài việc trau dồi kiến thức, kỹ năng chuyên môn; kinh nghiệm thực tế, bạn còn cần có lộ trình thăng tiến rõ ràng.

5.1 Giai đoạn 1: Kế toán viên

Đầu tiên, bạn nên bắt đầu từ vị trí kế toán mua hàng, kế toán thuế, kế toán công nợ,… Thực hành nghiệp vụ cho từng bộ phận từ vị trí thấp là bước đệm đầu tiên để bạn làm quen với công việc. Khi làm việc tại vị trí kế toán viên, bạn sẽ có được những kiến ​​thức và kỹ năng thực tế – đây chính là nền tảng để bạn có những bước tiến quan trọng trong sự nghiệp.

5.2 Giai đoạn 2: Kế toán tổng hợp

Sau khi có 3 – 5 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí nhân viên phòng kế toán, với chuyên môn và tay nghề vững vàng, bạn nên thử sức với vị trí kế toán tổng hợp. Người đảm nhận vị trí này phải có kỹ năng tổng hợp về mọi hoạt động kế toán của đơn vị. Một kế toán tổng hợp sẽ hỗ trợ trực tiếp cho kế toán trưởng. Khi thực hiện công việc, bạn có thể học hỏi thêm kinh nghiệm và kỹ năng thực tế từ các nhà quản lý cấp cao.

5.3 Giai đoạn 3: Trở thành kế toán trưởng

Khi bạn tự tin với kiến thức, kỹ năng của mình và có thể chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động của phòng kế toán thì đó chính là lúc bạn sẵn sàng ngồi lên vị trí kế toán trưởng.

Với chức danh này, bạn có thể làm việc tại nhiều doanh nghiệp cùng một lúc. Điều quan trọng là bạn phải đáp ứng được yêu cầu công việc của doanh nghiệp và không vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

6. Quy định về kế toán trưởng tại Việt Nam

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và điều kiện trở thành kế toán trưởng được quy định rõ ràng trong Luật Kế toán 2015 và Nghị định 174/2016/NĐ-CP.

 • Quy định về kế toán trưởng: Điều 53, Luật Kế toán 2015.
công việc kế toán trưởng
Quy định chung về kế toán trưởng.
công việc của kế toán trưởng
Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành kế toán trưởng.
 • Trách nhiệm và quyền của kế toán trưởng: Điều 55, Luật Kế toán 2015.
ke toan truong
Trách nhiệm và quyền của kế toán trưởng.

7. Một số câu hỏi liên quan đến kế toán trưởng

Trong phần này, JobsGO sẽ giải đáp một số câu hỏi thường gặp liên quan đến kế toán trưởng.

7.1 Có cần thi chứng chỉ kế toán trưởng?

Tại điểm C, khoản 1, Điều 57, Luật Kế toán quy định: “Người làm kế toán trưởng phải có chứng chỉ qua lớp bồi dưỡng kế toán trưởng“. Như vậy, muốn trở thành kế toán trưởng, bạn phải thi để lấy chứng chỉ kế toán trưởng. Kế toán trưởng không có chứng chỉ kế toán trưởng sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 17, Nghị định 41/2018/NĐ-CP.

7.2 Có nên sử dụng phần mềm kế toán?

Sử dụng phần mềm kế toán là điều cần thiết. Nó giúp công việc kế toán trở nên đơn giản, hiệu quả; giúp hoạt động của doanh nghiệp nhịp nhàng, mang lại lợi ích kinh tế cao.

7.3 Kế toán trưởng cần quản lý nhân viên như thế nào?

Dưới đây là 7 lời khuyên để kế toán trưởng quản lý nhân viên một cách hiệu quả:

 • Thuê nhân viên phù hợp.
 • Đo lường hiệu quả công việc của nhân viên thường xuyên.
 • Giao tiếp cởi mở là chìa khóa.
 • Khuyến khích nhân viên chia sẻ ý kiến của họ.
 • Đặt mục tiêu hoạt động rõ ràng.
 • Thưởng cho những người hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 • Quan tâm đến nhân viên để chắc chắn rằng họ thích làm việc.

Kết luận

Bạn có muốn trở thành kế toán trưởng? Hãy click ngay để tìm hiểu các nhà tuyển dụng đang thực sự cần gì ở vị trí này nhé! Và bạn sẽ biết mình cần trau dồi thêm kiến thức, kỹ năng gì để có được một công việc như ý.

VIỆC LÀM KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Theo JobsGO - Nền tảng tìm việc làm, tuyển dụng, tạo CV xin việc)

JobsGO Banner