Kiểm Toán Là Gì? Mô Tả Chi Tiết Nhất Về Công Việc Của Kiểm Toán Viên

Đánh giá post

Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường của Việt Nam đang trên đà đổi mới và phát triển, kiểm toán đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Kiểm toán viên là những người đóng vai trò then chốt trong việc tạo nên một hệ thống tài chính quốc gia lành mạnh, minh bạch và đáng tin cậy. Vậy thực chất kiểm toán là gì? Yêu cầu công việc, cơ hội nghề nghiệp của kiểm toán ra sao? Hãy cùng JobsGO khám phá ngay trong bài viết dưới đây!

1. Kiểm Toán Là Gì?

Kiểm toán là quá trình thu thập, đánh giá bằng chứng một cách khách quan, độc lập về thông tin định lượng và phi định lượng của một đơn vị kinh tế nhằm xác định mức độ tương thích với tiêu chuẩn đã được thiết lập cũng như gửi báo cáo về kết quả cho các bên liên quan.

Kiểm Toán Là Gì?
Kiểm Toán Là Gì?

Kiểm toán không chỉ đơn thuần kiểm tra số liệu, mà còn đánh giá tính hiệu quả và hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ, quá trình quản trị rủi ro, tính tuân thủ với các quy định pháp lý và việc sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả.

Xem thêm: Kế Toán Chi Phí Là Gì? Các Công Việc, Vai Trò Trong Doanh Nghiệp

2. Phân Loại Kiểm Toán

Hiện nay, có khá nhiều cách để phân loại kiểm toán, nhưng nếu xét về hình thức kiểm toán thì có 3 loại kiểm toán phổ biến là:

2.1. Kiểm Toán Nhà Nước

Kiểm toán Nhà nước là gì? Kiểm toán nhà nước đóng vai trò không thể thiếu trong việc giám sát việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và tài sản công. Hoạt động này được thực hiện bởi các cơ quan kiểm toán nhà nước như Kiểm toán nhà nước Việt Nam, Kiểm toán quốc gia của các quốc gia khác. Với tư cách là đại diện của cơ quan quyền lực nhà nước, kiểm toán nhà nước có quyền tiếp cận tất cả các thông tin, tài liệu cần thiết để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của mình.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của kiểm toán nhà nước là đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật, chính sách trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và tài sản công. Các kiểm toán viên nhà nước sẽ kiểm tra, xem xét tất cả các khâu từ lập dự toán, phân bổ ngân sách cho đến việc thực chi, quyết toán có đúng theo quy định hay không. Bất kỳ sai phạm, tham nhũng, lãng phí nào cũng sẽ bị phát hiện và yêu cầu xử lý.

Xem thêm: Kế Toán Doanh Nghiệp Là Gì? Vai Trò, Nhiệm Vụ Và Những Yêu Cầu Tuyển Dụng

2.2. Kiểm Toán Độc Lập

Kiểm toán độc lập là gì? Trong khi kiểm toán nhà nước tập trung vào lĩnh vực tài chính công, kiểm toán độc lập lại hoạt động trong lĩnh vực tư nhân, đối với các tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp. Hoạt động này do các công ty kiểm toán tư nhân và độc lập thực hiện, không thuộc bộ máy nhà nước. Sự độc lập này giúp kiểm toán viên có thể đưa ra nhận xét, đánh giá khách quan mà không bị chi phối bởi bất kỳ áp lực hay lợi ích nào.

Kiểm toán báo cáo tài chính là một trong những dịch vụ quan trọng nhất của kiểm toán độc lập. Các kiểm toán viên sẽ thực hiện các quy trình, thủ tục kiểm toán để đánh giá liệu báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp hay chưa. Kết quả kiểm toán sẽ được trình bày trong báo cáo kiểm toán, cung cấp thông tin quý giá cho các bên liên quan như nhà đầu tư, chủ nợ, cơ quan quản lý để ra quyết định.

Phân Loại Kiểm Toán
Phân Loại Kiểm Toán

2.3. Kiểm Toán Nội Bộ

Khác với hai hoạt động kiểm toán bên ngoài là kiểm toán nhà nước và kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ là một bộ phận thuộc nội tại của tổ chức. Tuy nhiên, để đảm bảo tính khách quan và độc lập, kiểm toán nội bộ phải trực thuộc Ban Giám đốc hoặc Hội đồng Quản trị, không chịu sự chi phối trực tiếp từ các bộ phận khác trong tổ chức.

Kiểm toán nội bộ đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát, quản lý rủi ro và cải tiến hoạt động của tổ chức. Các kiểm toán viên nội bộ sẽ đánh giá, rà soát các quy trình, hệ thống kiểm soát nội bộ để phát hiện những lỗ hổng, nguy cơ rủi ro tiềm ẩn. Đồng thời, họ cũng đưa ra các khuyến nghị để hoàn thiện các quy trình nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

Bên cạnh chức năng đảm bảo về tính hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ còn thực hiện vai trò tư vấn, góp ý cho Ban lãnh đạo về các vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình. Các kiểm toán viên nội bộ thường sâu sát, am hiểu về hoạt động kinh doanh, rủi ro đặc thù của tổ chức nên có thể đưa ra những đánh giá, kiến nghị thiết thực.

Vậy kiểm toán là làm gì? Công việc của kiểm toán viên là gì? Kiểm toán là làm những công việc gì? Để hiểu rõ những công việc kiểm toán viên cần phải làm, hãy đến với phần tiếp theo ngay sau đây.

>> Cách viết CV xin việc cho ngành kế toán

3. Công Việc Của Kiểm Toán Viên

Kiểm toán viên bao gồm những công việc sau:

3.1. Lập Kế Hoạch Kiểm Toán

Trước khi bắt tay vào bất kỳ cuộc kiểm toán nào, việc đầu tiên và cũng là bước quan trọng nhất là lập kế hoạch kiểm toán. Kế hoạch này đóng vai trò như một “bản đồ” định hướng cho toàn bộ quá trình kiểm toán. Các kiểm toán viên sẽ xác định rõ mục đích, phạm vi làm việc, cách thức tiếp cận và thời gian dự kiến cho cuộc kiểm toán. Việc lập kế hoạch kiểm toán chi tiết và cụ thể sẽ giúp kiểm toán viên nắm bắt rõ ràng nhiệm vụ của mình, phân bổ nguồn lực hợp lý và đảm bảo cuộc kiểm toán được thực hiện một cách hiệu quả, đạt được các mục tiêu đề ra.

Xem thêm: Kế Toán Trưởng Là Gì? Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Vai Trò Của Kế Toán Trưởng

3.2. Xây Dựng Chương Trình Kiểm Toán

Tiếp theo, dựa trên kế hoạch kiểm toán đã được phê duyệt, kiểm toán viên sẽ xây dựng chương trình kiểm toán chi tiết. Chương trình kiểm toán liệt kê cụ thể các thủ tục, kỹ thuật kiểm toán cần thực hiện để thu thập đầy đủ bằng chứng liên quan đến các vấn đề kiểm toán. Những thủ tục này có thể bao gồm kiểm tra hồ sơ, tài liệu, quan sát các hoạt động, phỏng vấn nhân viên, xác minh số liệu, phân tích dữ liệu, v.v. Chương trình kiểm toán giúp các kiểm toán viên triển khai công việc một cách khoa học, có hệ thống để đạt hiệu quả cao nhất.

3.3. Thu Thập Thông Tin Bằng Các Phương Pháp Kiểm Toán

Với chương trình kiểm toán đã được thiết lập, các kiểm toán viên sẽ tiến hành thu thập thông tin và bằng chứng bằng nhiều phương pháp khác nhau. Họ sẽ quan sát trực tiếp các hoạt động, quy trình để nắm bắt thực tế; kiểm tra, đối chiếu các hồ sơ, tài liệu; phỏng vấn, trao đổi với nhân viên liên quan; xác minh, xác nhận số liệu với bên thứ ba; thực hiện các phân tích, đánh giá số liệu khi cần thiết. Tất cả thông tin và bằng chứng thu thập được phải đầy đủ, phù hợp và liên quan đến các vấn đề kiểm toán đã xác định.

>> Hành trang cần thiết cho thực tập sinh kế toán

3.4. Ghi Chép Thông Tin

Trong suốt quá trình kiểm toán, các kiểm toán viên phải ghi chép đầy đủ, chi tiết mọi thông tin, bằng chứng thu thập được vào các tài liệu làm việc của kiểm toán. Những tài liệu này bao gồm bảng tính, phiếu kiểm tra, biên bản làm việc, ghi chép phỏng vấn, v.v. Tài liệu làm việc kiểm toán là cơ sở quan trọng để hỗ trợ các đánh giá, phân tích, kết luận của kiểm toán viên. Chính vì vậy, nó phải được lưu trữ một cách có hệ thống, an toàn và tuân thủ các quy định liên quan.

Công Việc Của Kiểm Toán Viên
Công Việc Của Kiểm Toán Viên

3.5. Kết Luận Và Báo Cáo

Sau khi đánh giá, xem xét tất cả thông tin và bằng chứng thu thập được, kiểm toán viên sẽ đưa ra kết luận về các vấn đề kiểm toán. Kết luận này cần được hỗ trợ bởi đầy đủ bằng chứng liên quan và được trình bày khách quan, công bằng. Tiếp đó, kiểm toán viên sẽ soạn thảo báo cáo kiểm toán chính thức, bao gồm các nội dung như phạm vi kiểm toán, kết quả kiểm toán, đánh giá và khuyến nghị (nếu có). Báo cáo này được gửi đến các bên liên quan, giúp họ nắm bắt đầy đủ thông tin về quá trình và kết quả kiểm toán, từ đó ra các quyết định phù hợp.

Như vậy, từ khâu lập kế hoạch, thực hiện kiểm toán đến soạn thảo báo cáo cuối cùng, tất cả các bước đều được thực hiện một cách khoa học, nghiêm túc và tuân thủ các quy trình, chuẩn mực kiểm toán. Điều này giúp đảm bảo chất lượng và tính hiệu lực, giá trị thực sự của báo cáo kiểm toán.

>> Mô tả công việc kế toán – kiểm toán

4. Tố Chất Cần Có Để Làm Công Việc Kiểm Toán

Để trở thành kiểm toán viên, ứng viên cần đáp ứng các tố chất sau:

4.1. Có Tính Độc Lập

Tính độc lập là một trong những yếu tố quan trọng nhất để đảm bảo tính khách quan và giá trị của công việc kiểm toán. Kiểm toán viên phải luôn duy trì tính độc lập về tư duy và hành động trong suốt quá trình kiểm toán. Họ không được để bất kỳ lợi ích cá nhân hay áp lực từ bên ngoài ảnh hưởng đến việc đánh giá, kết luận của mình. Sự thiếu độc lập sẽ làm giảm đáng kể giá trị và tính tin cậy của báo cáo kiểm toán.

Để đảm bảo tính độc lập, kiểm toán viên phải tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp cũng như các quy định liên quan. Họ cần tránh mọi mối quan hệ hay hoàn cảnh có thể gây ra xung đột lợi ích với đối tượng được kiểm toán. Ngoài ra, kiểm toán viên cũng phải có khả năng nhận diện và khắc phục các nguy cơ đe dọa đến tính độc lập của mình một cách thích hợp.

4.2. Tư Chất Đạo Đức

Bên cạnh tính độc lập, đạo đức nghề nghiệp là yếu tố then chốt để kiểm toán viên gặt hái được thành công trong sự nghiệp. Họ phải luôn trung thực, liêm chính và có phẩm chất đạo đức vững vàng trong mọi hoàn cảnh. Sự trung thực càng được thể hiện rõ khi kiểm toán viên phát hiện các sai phạm và báo cáo chúng một cách khách quan, không bị tác động bởi bất kỳ lợi ích nào.

Đạo đức nghề nghiệp không chỉ đơn thuần là tuân thủ các nguyên tắc và chuẩn mực mà còn thể hiện qua việc liên tục nỗ lực phấn đấu để đạt được mục tiêu cao nhất của công việc. Điều này đòi hỏi kiểm toán viên phải liên tục học hỏi, nâng cao kiến thức chuyên môn và có ý thức trách nhiệm cao với công việc của mình.

4.3. Năng Lực, Nghiệp Vụ

Để thực hiện đầy đủ công việc kiểm toán một cách chuyên nghiệp, kiểm toán viên phải có đầy đủ năng lực và nghiệp vụ cần thiết. Điều này bao gồm kiến thức chuyên môn vững vàng về kế toán, kiểm toán, luật pháp, chuẩn mực liên quan; kỹ năng phân tích, đánh giá và đưa ra kết luận logic; kinh nghiệm thực tế trong các lĩnh vực khác nhau.

Công việc kiểm toán rất đa dạng, liên quan đến nhiều lĩnh vực phức tạp nên kiểm toán viên luôn phải nỗ lực không ngừng để nâng cao kiến thức, kỹ năng. Họ cần liên tục cập nhật các quy định, chuẩn mực mới, tham gia các khóa đào tạo chuyên môn để đáp ứng được các yêu cầu ngày càng cao của nghề nghiệp.

Không chỉ kiến thức lý thuyết, kiểm toán viên còn phải tích lũy nhiều kinh nghiệm thực tế qua các cuộc kiểm toán thực tế. Điều này sẽ giúp họ đưa ra các đánh giá, kết luận chính xác và hiệu quả trong công việc. Nếu thiếu đi một trong ba yếu tố – kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm – thì rất khó để kiểm toán viên thực hiện tốt công việc của mình.

Tóm lại, tính độc lập, đạo đức nghề nghiệp và năng lực chuyên môn là ba tố chất cốt lõi mà bất kỳ kiểm toán viên nào cũng cần phải có. Chỉ khi đáp ứng đủ ba yêu cầu này, họ mới có thể thực hiện vai trò là nhà kiểm toán một cách thành công và đạt được các mục tiêu nghề nghiệp cao nhất.

Xem thêm: Kế Toán Giá Thành Là Gì? Công Việc Như Thế Nào?

5. Mức Lương Ngành Kiểm Toán

Mức lương trong ngành kiểm toán khá hấp dẫn và cạnh tranh so với các ngành nghề khác. Mức lương phụ thuộc vào trình độ, kinh nghiệm, vị trí công việc và loại hình kiểm toán.

Mức Lương Của Ngành Kiểm Toán 
Mức Lương Của Ngành Kiểm Toán

Theo thống kê của JobsGO, mức lương cụ thể của vị trí này như sau:

Mức lương Kiểm toán viên
Lương trung bình 13.8 triệu VNĐ/tháng
Lương phổ biến 9 – 21 triệu VNĐ/tháng

Nhìn chung, mức lương của kiểm toán viên có thể dao động từ 10 triệu đến 30 triệu đồng/tháng tùy từng vị trí và kinh nghiệm làm việc của ứng viên.

>> Biết dùng Linkedln, khỏi lo thất nghiệp!

6. Cơ Hội Việc Làm Ngành Kiểm Toán

Ngành kiểm toán đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc đảm bảo tính minh bạch, trung thực của thông tin tài chính và hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, tổ chức. Chính vì tầm quan trọng đó, nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực này luôn ở mức cao và ổn định. Cơ hội việc làm trong ngành kiểm toán rất đa dạng, mở ra nhiều lựa chọn cho những người muốn theo đuổi nghề nghiệp này.

  • Các công ty kiểm toán độc lập luôn có nhu cầu tuyển dụng kiểm toán viên để phục vụ khách hàng. Tại đây, kiểm toán viên sẽ đảm nhiệm vai trò kiểm toán báo cáo tài chính, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp khác nhau. Công việc này đòi hỏi kỹ năng chuyên môn sâu rộng, tính chính trực và khả năng làm việc nhóm xuất sắc.
  • Phòng kiểm toán nội bộ của các doanh nghiệp lớn cũng mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn. Tại đây, kiểm toán viên nội bộ sẽ đánh giá và cải tiến hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro, tuân thủ quy định của công ty. Họ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp và cổ đông.
  • Cơ quan kiểm toán nhà nước cũng là một lựa chọn nghề nghiệp tiềm năng. Tại đây, kiểm toán viên sẽ kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách, tài sản công và hoạt động của các cơ quan, tổ chức nhà nước, góp phần đảm bảo sự minh bạch và hiệu quả trong quản lý tài chính công.

Tuy nhiên, ngành kiểm toán cũng đòi hỏi sự nỗ lực liên tục trong việc học tập, nghiên cứu và nâng cao năng lực chuyên môn. Những kiểm toán viên tốt nghiệp xuất sắc, có kinh nghiệm và chứng chỉ hành nghề sẽ có nhiều cơ hội nghề nghiệp hơn, có thể làm việc ở các vị trí quản lý hoặc tư vấn cấp cao. Ngoài ra, khả năng giao tiếp, làm việc nhóm và đạo đức nghề nghiệp cũng là những yếu tố quan trọng giúp kiểm toán viên gặt hái thành công trong sự nghiệp.

>> Tốt nghiệp ngành kế toán – kiểm toán ra trường làm gì?

7. Phân Biệt Kiểm Toán Và Kế Toán

Kiểm toán và kế toán là hai lĩnh vực có mối liên hệ chặt chẽ trong thế giới tài chính – kinh tế của doanh nghiệp. Cả hai đều đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý các dữ liệu số liệu liên quan đến hoạt động tài chính, từ đó hình thành các báo cáo trình bày trước các bên liên quan. Mặc dù có những điểm tương đồng, song hai nghề này cũng có những khác biệt cơ bản về vai trò và nhiệm vụ.

Kiểm Toán Kế Toán
Đánh giá và xác minh tính chính xác, trung thực của thông tin tài chính. Ghi chép, lập và trình bày thông tin tài chính.
Hoạt động độc lập từ bên ngoài. Hoạt động nội bộ của đơn vị.
Đảm bảo thông tin tài chính tuân thủ các chuẩn mực kế toán. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán theo chuẩn mực.
Có vai trò kiểm tra, đánh giá. Có vai trò ghi chép, tổng hợp số liệu.
Cung cấp ý kiến độc lập về tính trung thực của thông tin tài chính. Cung cấp thông tin tài chính cho quản lý và ra quyết định.

Tóm lại, kế toán là công việc ghi chép, lập và trình bày thông tin tài chính, trong khi kiểm toán là hoạt động đánh giá và xác minh tính chính xác, trung thực của thông tin tài chính đó từ một bên độc lập.

8. Các Thuật Ngữ Về Kiểm Toán Bạn Cần Biết

Ngoài những thuật ngữ nêu trên còn có một số thuật ngữ khác về kiểm toán như sau:

8.1. Kiểm Toán Môi Trường

Kiểm toán môi trường là quá trình đánh giá khách quan, có hệ thống và định kỳ về hệ thống quản lý môi trường, quy trình hoặc thiết bị của một tổ chức để xác định mức độ tuân thủ các quy định về môi trường hiện hành, đồng thời đánh giá tác động đến môi trường của các hoạt động trong tổ chức.

8.2. Kiểm Toán Xây Dựng

Kiểm toán xây dựng là hoạt động kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ các quy định pháp luật, hợp đồng, thiết kế kỹ thuật và các quy định liên quan đến việc quản lý chất lượng, chi phí và tiến độ trong các dự án xây dựng.

8.3. Kiểm Toán Tuân Thủ

Kiểm toán tuân thủ là gì? Kiểm toán tuân thủ là loại hình kiểm toán nhằm xác minh xem các chính sách, quy trình và hoạt động của tổ chức có tuân thủ các quy định, luật lệ, hợp đồng, tiêu chuẩn được áp dụng hay không.

Các Thuật Ngữ Về Kiểm Toán Bạn Cần Biết
Các Thuật Ngữ Về Kiểm Toán Bạn Cần Biết

8.4. Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính

Kiểm toán báo cáo tài chính là gì? Kiểm toán báo cáo tài chính là việc kiểm tra, đánh giá độc lập về tính trung thực, hợp lý của báo cáo tài chính, liệu các báo cáo đó đã phản ánh đúng tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của tổ chức hay không.

8.5. Kiểm Toán Nội Bộ Ngân Hàng

Kiểm toán nội bộ ngân hàng là hoạt động kiểm toán độc lập, khách quan nhằm đánh giá và cải tiến các hoạt động kiểm soát, quản lý rủi ro, quản trị ngân hàng. Kiểm toán nội bộ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn hoạt động của ngân hàng.

>> 4 trường đại học top đầu Việt Nam

>> Sinh viên ra trường làm trái ngành là thất bại?

Như vậy, JobsGO đã cùng bạn đi tìm hiểu kiểm toán là gì và những thông tin liên quan. Mong những thông tin phía trên sẽ giúp cho bạn đọc chuẩn bị được hành trang tốt nhất trên con đường hành nghề của mình.

Câu hỏi thường gặp

1. Kiểm Toán Là Ngành Gì?

Kiểm toán là một ngành nghề chuyên về việc kiểm tra, đánh giá và xác minh tính hợp lệ, trung thực và tuân thủ các quy định của các báo cáo tài chính cũng như hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp.

2. Big4 Là Gì?

Big4 là tên gọi chỉ 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới, bao gồm: Deloitte Touche Tohmatsu; PricewaterhouseCoopers (PwC); Ernst & Young (EY); KPMG. Đây là những công ty kiểm toán, cung cấp các dịch vụ kiểm toán, tư vấn thuế và tư vấn quản lý hàng đầu trên toàn cầu. Họ cung cấp dịch vụ cho hầu hết các công ty lớn trên thế giới và được coi là những nhà tuyển dụng hấp dẫn trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn.

3. Bằng Chứng Kiểm Toán Là Gì?

Bằng chứng kiểm toán là tất cả thông tin thu thập được mà kiểm toán viên sử dụng để hình thành kết luận làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán. Bằng chứng kiểm toán bao gồm: Tài liệu hỗ trợ; Thông tin từ các bên liên quan; Quan sát trực tiếp các hoạt động và quy trình; Kết quả thực hiện các thủ tục phân tích; Các thông tin khác liên quan đến ý kiến kiểm toán.

4. Báo Cáo Kiểm Toán Là Gì?

Báo cáo kiểm toán là một văn bản chính thức do kiểm toán viên độc lập phát hành, trong đó trình bày ý kiến kiểm toán về tính trung thực và hợp lý của các báo cáo tài chính mà họ đã kiểm tra.

5. Kiểm Toán Hoạt Động Là Gì?

Kiểm toán hoạt động (Operational Auditing) là quá trình đánh giá độc lập, khách quan về hiệu quả cũng như hiệu lực của các hoạt động, quy trình và hệ thống của một tổ chức. Nó tập trung vào việc kiểm tra xem các nguồn lực có được sử dụng một cách hiệu quả và kinh tế để đạt được mục tiêu hay không. Kiểm toán hoạt động nhằm mang lại những khuyến nghị để cải thiện hiệu suất hoạt động của tổ chức.

6. Chức Năng Của Kiểm Toán Là Gì?

Chức năng chính của kiểm toán là đánh giá một cách độc lập và khách quan về tính trung thực, hợp lý của các báo cáo tài chính cũng như hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị được kiểm toán. Một số chức năng cụ thể bao gồm:

  • Xác minh tính chính xác, đầy đủ và tin cậy của số liệu tài chính
  • Đánh giá sự tuân thủ các quy định, chuẩn mực kế toán
  • Phát hiện các sai sót, gian lận và đưa ra khuyến nghị khắc phục
  • Kiểm tra hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ
  • Cung cấp ý kiến độc lập về tính trung thực của báo cáo tài chính

Tìm việc làm ngay!

(Theo JobsGO - Nền tảng tìm việc làm, tuyển dụng, tạo CV xin việc)

Chia sẻ bài viết này trên: