Kế Toán Giá Thành Là Gì? Công Việc Như Thế Nào?

Đánh giá post

Kế toán giá thành là vị trí không thể thiếu trong các doanh nghiệp, tập đoàn hiện nay. Với công việc tưởng chừng đơn giản như xác định, tính toán các loại chi phí nhưng kế toán giá thành lại đem đến nhiều vô cùng nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Hãy cùng JobsGO tìm hiểu các thông tin quan trọng liên quan để hiểu hơn về kế toán giá thành là gì cùng công việc của nhân viên kế toán giá thành nhé.

1. Kế Toán Giá Thành Là Gì?

Kế toán giá thành là một vị trí quan trọng trong lĩnh vực kế toán và quản lý chi phí tại các doanh nghiệp sản xuất. Người làm công việc này chịu trách nhiệm ghi chép, tính toán và phân tích các chi phí liên quan đến quá trình sản xuất sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ.

Nhiệm vụ chính của kế toán giá thành là thu thập và xử lý dữ liệu về nguyên vật liệu, nhân công và các chi phí sản xuất khác. Họ phải tính toán chi tiết giá thành cho từng đơn vị sản phẩm, dịch vụ, theo dõi biến động của các yếu tố chi phí và đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn lực. Thông tin này sẽ giúp ban lãnh đạo ra quyết định về định giá sản phẩm, kiểm soát chi phí và nâng cao lợi nhuận.

Kế toán giá thành cũng chịu trách nhiệm lập các báo cáo giá thành để cung cấp thông tin cho việc ra quyết định quản lý và hoạch định chiến lược kinh doanh. Họ phải hiểu rõ các nguyên tắc kế toán, quy trình sản xuất và có khả năng phân tích số liệu để đưa ra những nhận định, đề xuất hữu ích.

Kế toán giá thành
Kế Toán Giá Thành Là Gì?

2. Mô Tả Công Việc Của Kế Toán Giá Thành

Mỗi doanh nghiệp sẽ có các quy định khác nhau về nhiệm vụ của kế toán giá thành. Tuy nhiên, nhìn chung, nhóm công việc mà kế toán giá thành phải đảm nhiệm bao gồm:

2.1 Tính Giá Thành Sản Phẩm

 • Tập hợp và phân loại các yếu tố chi phí: Kế toán giá thành phải thu thập và phân loại tất cả các chi phí liên quan đến quá trình sản xuất, bao gồm nguyên vật liệu, nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung và các chi phí khác. Điều này đòi hỏi phải hiểu rõ quy trình sản xuất và có hệ thống quản lý dữ liệu tốt.
 • Tính toán các loại giá thành khác nhau: Dựa trên dữ liệu chi phí, kế toán giá thành tính toán các loại giá thành như giá thành kế hoạch, giá thành thực tế, giá thành định mức,… Những con số này sẽ được sử dụng để lập kế hoạch sản xuất, định giá sản phẩm, so sánh và kiểm soát chi phí.
 • Phân tích và kiểm soát chi phí: Kế toán giá thành phải liên tục theo dõi, phân tích biến động của các yếu tố chi phí để xác định nguyên nhân và đưa ra giải pháp kiểm soát. Họ cũng cần đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn lực sản xuất để tối ưu hóa chi phí.
 • Lập báo cáo giá thành: Thông tin về giá thành sẽ được tổng hợp và trình bày dưới dạng các báo cáo giá thành định kỳ hoặc đột xuất, phục vụ cho việc ra quyết định của ban lãnh đạo. Báo cáo này cần phải rõ ràng, chi tiết và chính xác.
 • Điều chỉnh giá thành theo biến động thị trường: Kế toán giá thành phải luôn cập nhật thông tin về giá cả nguyên vật liệu, lương nhân công và các yếu tố chi phí khác để điều chỉnh giá thành sản phẩm phù hợp với tình hình thực tế. Điều này giúp doanh nghiệp duy trì khả năng cạnh tranh và đảm bảo lợi nhuận.

Xem thêm: Các nghiệp vụ kế toán cơ bản cần thiết dành cho kế toán viên

2.2 Hạch Toán Tài Khoản Kế Toán Giá Thành

 • Lựa chọn phương pháp hạch toán phù hợp: Kế toán giá thành cần lựa chọn phương pháp hạch toán phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh, quy mô và nhu cầu quản lý của doanh nghiệp. Có nhiều phương pháp khác nhau như phương pháp hệ thống hóa đơn sản xuất, phương pháp hạch toán thực tế, phương pháp công việc dở dang,… Việc lựa chọn sẽ ảnh hưởng đến cách ghi chép, tính toán và báo cáo giá thành.
 • Thiết lập hệ thống tài khoản và định mức: Kế toán giá thành phải thiết lập một hệ thống tài khoản chi tiết để theo dõi các khoản mục chi phí khác nhau như nguyên vật liệu, nhân công, chi phí sản xuất chung,… Đồng thời, cần xây dựng các định mức tiêu hao nguyên vật liệu, định mức lao động để làm cơ sở tính toán và đánh giá chi phí.
 • Ghi chép và tổng hợp dữ liệu chi phí: Trong quá trình sản xuất, tất cả các khoản chi phí phát sinh cần được ghi chép chi tiết và chính xác theo từng đối tượng tính giá thành (sản phẩm, công đoạn, khâu,…). Các chứng từ kế toán như phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, bảng chấm công,… sẽ là nguồn số liệu quan trọng.
 • Phân bổ chi phí sản xuất chung: Một công đoạn quan trọng là phân bổ chi phí sản xuất chung (như chi phí nhà xưởng, khấu hao máy móc, chi phí quản lý,…) cho các đối tượng tính giá thành theo các tiêu thức hợp lý như số lượng sản phẩm, giá trị sản xuất, giờ lao động,…
 • Tính toán và tổng hợp giá thành: Sau khi có đủ số liệu chi phí, kế toán giá thành sẽ tiến hành tính toán giá thành theo các phương pháp đã lựa chọn, như giá thành thực tế, giá thành kế hoạch, giá thành định mức,… Kết quả sẽ được tổng hợp và lập thành các báo cáo giá thành chi tiết.
 • Phân tích và điều chỉnh giá thành: Kế toán giá thành sẽ phân tích các nguyên nhân dẫn đến chênh lệch giữa giá thành thực tế và dự toán, đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn lực và đề xuất điều chỉnh phù hợp. Quá trình này giúp kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động.

2.3 Lập Báo Cáo Phân Tích

sản phẩm dở dang
Mô Tả Công Việc Của Kế Toán Giá Thành

Lập báo cáo phân tích là một trong những nhiệm vụ quan trọng của nhân viên kế toán giá thành. Báo cáo này cung cấp thông tin chi tiết về các khoản mục chi phí, giá thành sản phẩm và giúp nhà quản lý đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Quá trình lập báo cáo phân tích bao gồm nhiều bước cụ thể như sau:

 • Thu thập và tổng hợp dữ liệu: Nhân viên kế toán giá thành cần thu thập và tổng hợp các dữ liệu liên quan từ các nguồn khác nhau như sổ sách kế toán, báo cáo giá thành, bảng tính lương, hóa đơn mua hàng, chứng từ nhập xuất kho,… Việc này đảm bảo rằng báo cáo phân tích được xây dựng dựa trên thông tin đầy đủ và chính xác.
 • Kiểm tra và xác minh dữ liệu: Sau khi thu thập đủ dữ liệu, nhân viên kế toán giá thành cần tiến hành kiểm tra và xác minh tính chính xác của các số liệu. Họ sẽ đối chiếu các nguồn thông tin khác nhau, kiểm tra tính nhất quán và logic của dữ liệu để đảm bảo không có sai sót hoặc bỏ sót.
 • Phân loại và tổng hợp chi phí: Các khoản mục chi phí cần được phân loại và tổng hợp theo tiêu chí khác nhau như loại chi phí (nguyên vật liệu, nhân công, chi phí sản xuất chung,…), bộ phận, công đoạn sản xuất, sản phẩm hoặc dịch vụ. Điều này giúp nhà quản lý dễ dàng theo dõi và kiểm soát chi phí một cách hiệu quả.
 • Phân tích và đánh giá: Nhân viên kế toán giá thành sẽ tiến hành phân tích và đánh giá các khoản mục chi phí, so sánh với kế hoạch và định mức đã đặt ra. Họ cần xác định nguyên nhân của các chênh lệch lớn, đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn lực và đưa ra nhận xét, đề xuất cải thiện.
 • Lập báo cáo phân tích: Bước cuối cùng là lập báo cáo phân tích chi tiết, trình bày thông tin một cách rõ ràng, logic và dễ hiểu. Báo cáo này có thể bao gồm các phần như tổng quan tình hình sản xuất kinh doanh, chi phí phân theo các khoản mục, đối tượng tính giá thành, phân tích nguyên nhân chênh lệch, đánh giá hiệu quả và đề xuất giải pháp.

2.4 Nhóm Công Việc Khác

Bên cạnh các nhiệm vụ chính về tính toán, phân tích giá thành, nhân viên kế toán giá thành còn phải đảm nhận một số công việc khác để hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý của doanh nghiệp. Những công việc này bao gồm:

 • Lập báo cáo định kỳ và đột xuất: Nhân viên kế toán giá thành có trách nhiệm lập các báo cáo theo yêu cầu của ban lãnh đạo hoặc các bộ phận liên quan. Ngoài báo cáo giá thành và phân tích chi phí, họ cũng phải chuẩn bị các báo cáo tổng hợp tình hình sản xuất, chi phí nguyên vật liệu, lương nhân công định kỳ hàng tháng, quý, năm hoặc đột xuất theo yêu cầu.
 • Giám sát hoạt động tại kho và kiểm tra đơn hàng: Nhân viên kế toán giá thành cần theo dõi sát sao việc nhập, xuất và tồn kho nguyên vật liệu, thành phẩm. Họ phối hợp với nhân viên kho để đối chiếu số lượng, chủng loại hàng hóa, đảm bảo tính chính xác của số liệu trên chứng từ và thực tế. Đồng thời, trước khi giao hàng cho khách, họ cần kiểm tra kỹ lượng và đánh giá chất lượng sản phẩm để đảm bảo đúng đơn đặt hàng.
 • Quản lý hồ sơ, chứng từ liên quan: Một nhiệm vụ quan trọng khác là quản lý, lưu trữ các hồ sơ, chứng từ liên quan đến công việc kế toán giá thành như hợp đồng mua bán, hóa đơn, phiếu nhập xuất, bảng chấm công,… Nhân viên cần phân loại, sắp xếp một cách khoa học và bảo quản cẩn thận các tài liệu này để thuận tiện cho công tác tra cứu, kiểm tra khi cần thiết.
 • Hỗ trợ công tác lập kế hoạch và dự toán: Với kiến thức chuyên môn về giá thành, nhân viên kế toán giá thành cũng tham gia vào quá trình lập kế hoạch, dự toán chi phí sản xuất và doanh thu cho từng sản phẩm, dịch vụ. Họ cung cấp số liệu về giá thành thực tế, dự báo biến động chi phí để đề xuất các phương án kế hoạch sản xuất, kinh doanh hợp lý.
 • Đào tạo và hướng dẫn nhân viên mới: Tại các doanh nghiệp lớn, nhân viên kế toán giá thành giàu kinh nghiệm thường chịu trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn các nhân viên mới về quy trình, cách thức hạch toán, ghi chép, tính toán giá thành và sử dụng phần mềm kế toán giá thành.

3. Yêu Cầu Công Việc Đối Với Vị Trí Kế Toán Giá Thành

Các công ty, doanh nghiệp hiện nay đều đặt ra những tiêu chuẩn riêng khi tuyển dụng kế toán giá thành. Dưới đây là một số tiêu chuẩn phổ biến đối với vị trí nhân viên kế toán giá thành:

 • Trình độ chuyên môn:
 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán hoặc tài chính.
 • Nắm vững kiến thức về nguyên lý kế toán, kế toán giá thành, phân tích chi phí và các quy định, chuẩn mực kế toán liên quan.
 • Hiểu biết về quy trình sản xuất, vòng đời sản phẩm của doanh nghiệp.
 • Kỹ năng nghề nghiệp:
 • Kỹ năng tính toán, phân tích số liệu và làm việc với con số thuần thục.
 • Khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, bảng tính và các công cụ xử lý dữ liệu.
 • Có kỹ năng lập kế hoạch, dự toán và quản lý chi phí hiệu quả.
 • Khả năng diễn giải, trình bày rõ ràng thông tin kế toán giá thành dưới dạng báo cáo.
 • Kỹ năng làm việc:
 • Tỉ mỉ, chính xác và cẩn trọng trong công việc.
 • Có khả năng quản lý thời gian và đáp ứng được các hạn chót.
 • Kỹ năng làm việc nhóm, phối hợp với các bộ phận liên quan.
 • Khả năng giải quyết vấn đề, đưa ra các giải pháp phù hợp.
 • Đạo đức nghề nghiệp:
 • Trung thực, liêm khiết và tuân thủ các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp.
 • Giữ bí mật thông tin, dữ liệu của doanh nghiệp.
 • Có ý thức trách nhiệm cao và tinh thần cầu tiến.

Xem thêm: Tuyển dụng kế toán tổng hợp

bài tập tính giá thành sản phẩm
Yêu Cầu Công Việc Đối Với Vị Trí Kế Toán Giá Thành

4. Mức Lương Kế Toán Giá Thành 

Mức lương nhân viên kế toán giá thành hiện nay dao động trong khoảng 9 – 14 triệu đồng/tháng tùy thuộc vào kinh nghiệm làm việc và kỹ năng chuyên môn. Đối với những kế toán giá thành có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, mức lương có thể lên tới 20 triệu đồng/tháng hoặc cao hơn.

Mức lương cho vị trí kế toán giá thành khá đa dạng giữa các doanh nghiệp, phụ thuộc vào quy mô, lĩnh vực hoạt động và chính sách nhân sự của từng công ty. Tuy nhiên, phổ biến nhất là mức lương từ 7 – 12 triệu đồng/tháng cho những người mới ra trường hoặc có kinh nghiệm dưới 2 năm. Đối với những người có kinh nghiệm từ 2 – 5 năm, mức lương trung bình dao động từ 12 – 15 triệu đồng.

Về phần những kế toán giá thành lâu năm, với kinh nghiệm từ 5 năm trở lên, mức lương có thể từ 15 triệu đồng trở lên, thậm chí lên tới 20 – 25 triệu đồng tại các công ty lớn. Đây là mức lương xứng đáng với những người có tay nghề cao, hiểu sâu về lĩnh vực giá thành và đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ ra quyết định kinh doanh.

Ngoài yếu tố kinh nghiệm, mức lương kế toán giá thành còn phụ thuộc vào trình độ chuyên môn, kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu. Những người giỏi phân tích số liệu, vận dụng linh hoạt kiến thức vào thực tế và có khả năng quản lý chi phí hiệu quả sẽ được đánh giá cao hơn về mặt lương thưởng.

5. Lưu Ý Khi Làm Kế Toán Giá Thành Tại Các Doanh Nghiệp

Khi làm công việc kế toán giá thành tại các doanh nghiệp, người lao động cần lưu ý một số điểm sau đây để đảm bảo hiệu quả công việc và hạn chế sai sót:

 • Nắm vững quy trình sản xuất và cách tính giá thành: Trước khi bắt tay vào công việc, kế toán giá thành cần hiểu rõ toàn bộ quy trình sản xuất, vòng đời sản phẩm cũng như các phương pháp tính giá thành phù hợp với doanh nghiệp. Kiến thức này giúp họ xác định đúng các khoản mục chi phí cần tính toán và cách phân bổ hợp lý.
 • Tuân thủ nguyên tắc, chuẩn mực kế toán: Kế toán giá thành phải làm việc dựa trên các nguyên tắc và chuẩn mực kế toán áp dụng tại doanh nghiệp. Việc này đảm bảo tính thống nhất, minh bạch trong ghi chép, tính toán và báo cáo giá thành, tránh sai sót hoặc gian lận.
 • Quản lý chặt chẽ hồ sơ, chứng từ: Tất cả các hồ sơ, chứng từ liên quan đến chi phí sản xuất như hóa đơn mua hàng, phiếu nhập xuất kho, bảng chấm công… cần được quản lý, lưu trữ cẩn thận và đầy đủ. Đây là nguồn dữ liệu quan trọng, góp phần đảm bảo tính chính xác của giá thành.
 • Đối chiếu và kiểm tra số liệu thường xuyên: Kế toán giá thành nên thường xuyên đối chiếu, kiểm tra lại các số liệu chi phí với các bộ phận liên quan để phát hiện và sửa chữa kịp thời các sai sót. Việc này giúp tránh tình trạng số liệu bị lệch, ảnh hưởng đến kết quả tính giá thành.
 • Cập nhật thường xuyên thông tin chi phí: Các yếu tố chi phí thường xuyên biến động theo thời gian và tình hình thị trường. Vì vậy, kế toán giá thành cần liên tục cập nhật thông tin về giá nguyên vật liệu, lương nhân công, giá nhiên liệu… để điều chỉnh kịp thời giá thành sản phẩm.
 • Đào tạo, hướng dẫn nhân viên mới: Tại các doanh nghiệp lớn, kế toán giá thành kinh nghiệm cần chủ động đào tạo, hướng dẫn cho nhân viên mới về quy trình làm việc, cách sử dụng phần mềm và xử lý tình huống. Việc này giúp duy trì đội ngũ nhân sự chất lượng, đảm bảo sự liên tục trong hoạt động.
 • Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan: Công việc kế toán giá thành đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng với các bộ phận như kho vận, sản xuất, mua hàng… để thu thập thông tin kịp thời và chính xác. Mối quan hệ làm việc tốt giữa các bên sẽ tạo nên hiệu quả chung.
 • Nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng: Kế toán giá thành cần không ngừng học hỏi, cập nhật kiến thức mới về lĩnh vực chuyên môn và rèn luyện các kỹ năng cần thiết như phân tích số liệu, làm việc với phần mềm chuyên dụng… để đảm nhận tốt công việc của mình.
tính giá thành sản phẩm
Lưu Ý Khi Làm Kế Toán Giá Thành Tại Các Doanh Nghiệp

6. Tìm Thông Tin Tuyển Dụng Kế Toán Giá Thành Ở Đâu?

Nhu cầu tuyển dụng vị trí kế toán giá thành hiện nay ở các doanh nghiệp tương đối lớn. Do vậy, bạn không gặp quá nhiều khó khăn trong quá trình tìm kiếm thông tin tuyển dụng vị trí này. Dưới đây là một số nguồn tuyển dụng uy tín, bạn có thể tham khảo và ứng tuyển nếu cảm thấy phù hợp:

 • Mạng xã hội tuyển dụng LinkedIn: Đây là mạng xã hội tuyển dụng hàng đầu với số lượng doanh nghiệp, HR,… lên đến hàng triệu. Vì vậy, khi tham gia LinkedIn cũng như tìm kiếm các công việc trên trang, bạn sẽ có vô cùng nhiều lựa chọn theo kinh nghiệm, kỹ năng,…
 • Facebook, TikTok: Bên cạnh mạng xã hội chuyên tuyển dụng như LinkedIn, các công ty cũng đẩy mạnh việc xây dựng hệ thống tuyển dụng trên Facebook, TikTok nên bạn có thể vừa tham gia mạng xã hội để giải trí, học hỏi thêm kinh nghiệm lại vừa có thể tìm kiếm được công việc phù hợp.
 • Website tuyển dụng: Từ lâu, Website tuyển dụng đã là nguồn uy tín được nhiều ứng viên tin tưởng lựa chọn. Với các công việc đòi hỏi sự chuyên nghiệp, trách nhiệm như kế toán giá thành, doanh nghiệp thường ưu tiên đăng tin tuyển dụng trên Website. Bạn có thể tham khảo và tìm kiếm việc làm JobsGO.vn – Chuyên trang tuyển dụng hàng đầu với hàng ngàn việc làm trong các lĩnh vực khác nhau được cập nhật hàng ngày, hàng giờ.

Xem thêm: Mạng xã hội nào hỗ trợ tuyển dụng tốt nhất hiện nay?

Hy vọng các thông tin chia sẻ trong bài viết có thể hữu ích và giúp bạn hiểu hơn về kế toán giá thành là gì cũng như công việc của kế toán giá thành. Đừng quên chia sẻ bài viết cũng như theo dõi JobsGO để không bỏ lỡ các thông tin bổ ích tiếp theo.

Câu hỏi thường gặp

1. Phân Biệt Giá Thành Sản Phẩm Và Chi Phí Sản Xuất?

Giá thành sản phẩm là tổng chi phí để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm. Chi phí sản xuất bao gồm tất cả các khoản chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất như nguyên vật liệu, nhân công, chi phí sản xuất chung.

2. Kế Toán Giá Thành Có Phải Tính Toán Tất Cả Các Loại Chi Phí Không?

Không, kế toán giá thành chỉ tính toán các chi phí trực tiếp liên quan đến quá trình sản xuất sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ, không bao gồm các chi phí bán hàng hoặc chi phí quản lý doanh nghiệp.

3. Phương Pháp Tính Giá Thành Phổ Biến Nhất Là Gì?

Phương pháp tính giá thành phổ biến nhất là phương pháp hệ thống hóa đơn sản xuất, trong đó chi phí sản xuất được tập hợp và phân bổ cho từng đơn vị sản phẩm.

Tìm việc làm ngay!

(Theo JobsGO - Nền tảng tìm việc làm, tuyển dụng, tạo CV xin việc)

Chia sẻ bài viết này trên: