Cập nhật mẫu quyết định giảm lương nhân viên mới nhất 2024

Đánh giá post

Mẫu quyết định giảm lương là một biểu mẫu quan trọng được sử dụng trong trường hợp công ty có mục đích điều chỉnh lương của nhân viên. Dù chỉ là quyết định được lưu hành nội bộ nhưng quyết định giảm lương vẫn cần tuân theo những quy tắc nhất định. Hãy theo dõi bài viết để nắm được các thông tin liên quan mẫu quyết định giảm lương mới nhất 2024.

1. Mẫu quyết định giảm lương là gì?

mẫu quyết định giảm lương
Mẫu quyết định giảm lương là gì?

Mẫu quyết định giảm lương là văn bản được ban hành dựa trên điều lệ doanh nghiệp và Bộ luật Lao động nhằm mục đích giảm mức lương của cá nhân người lao động xuống thấp hơn thỏa thuận ban đầu.

Theo đó, mức lương trong quyết định giảm lương sẽ được điều chỉnh thấp hơn so với mức được hai bên ghi nhận trong hợp đồng lao động.

Điều kiện giảm lương có thể được cụ thể trong hợp đồng lao động như năng lực không đáp ứng, người lao động được điều chuyển công tác, công ty gặp khó khăn,… Người lao động cần nắm chắc các thông tin này để có hướng xử lý phù hợp khi nhận mẫu quyết định giảm lương nhân viên.

2. Mẫu quyết định giảm lương nhân viên gồm những nội dung gì?

Mục đích chính của việc ban hành quyết định giảm lương nhân viên là thể hiện sự thay đổi trong mức lương hàng tháng doanh nghiệp trả cho người lao động. Do đó, văn bản này có ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi của một cá nhân. Chính vì vậy, nội dung của quyết định giảm lương nhân viên cần đầy đủ, chi tiết, rõ ràng và không có các câu từ đa nghĩa hay hiểu theo nhiều cách.

mẫu quyết định giảm lương là gì
Mẫu quyết định giảm lương nhân viên gồm những nội dung gì?

2.1 Quốc hiệu, tiêu ngữ

Đây là nội dung quan trọng và cần thiết đối với mọi văn bản, quyết định được ban hành. Phần này, cần viết in hoa ở trên cùng văn bản.

2.2 Tên quyết định

Tên quyết định giảm lương thể hiện mục đích chính của văn bản và phân biệt với các biểu mẫu điều chỉnh lương khác. Bên cạnh điền đầy đủ tên quyết định, cần có thêm thông tin về chủ thể ban hành.

Ví dụ:

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN W

Về việc giảm lương nhân viên

Đối với: …

2.3 Căn cứ quyết định giảm lương

Cá nhân, đơn vị soạn thảo mẫu quyết định giảm lương cần chú ý dẫn các điều luật liên quan để đảm bảo tính pháp lý cho văn bản. Trong đó, căn cứ quan trọng nhất không thiếu là Điều lệ công ty. Đây là thông tin để đánh giá tính hợp pháp của quyết định giảm lương. Theo đó, nếu người lao động bị giảm lương không theo quy định trong điều lệ thì doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu có tranh chấp,

2.4 Tên cá nhân nhận quyết định giảm lương

Thông tin cá nhân nhận quyết định giảm lương cần được ghi nhận rõ ràng, cụ thể để nhận diện và không gây nhầm lẫn với các cá nhân cùng tên nhưng thuộc phòng ban khác.

Ví dụ:

Ông/bà: Nguyễn Văn A

Sinh ngày: 1/1/1990

Số CCCD: 123XXX123

Chức vụ: Brand Manager Tập đoàn W

2.5 Điều khoản thi hành, thời gian thực hiện

Mẫu quyết định giảm lương cần có đầy đủ thông tin về điều khoản thi hành cũng như thời gian áp dụng cụ thể trên thực tế để người lao động chủ động thực hiện.

Ví dụ:

Điều 1: Kể từ ngày…….tháng …… năm …., mức lương của Ông/Bà … sẽ là: … ( Bằng chữ ).

Điều 2: Các ông/bà Phòng Nhân sự, Phòng Tài chính Kế toán và Ông/Bà……. căn cứ quyết định thi hành.

3. Lưu ý khi soạn thảo mẫu quyết định giảm lương

quyết định giảm lương
Lưu ý khi soạn thảo mẫu quyết định giảm lương

Bên cạnh việc chú ý nội dung trong mẫu quyết định giảm lương, cá nhân soạn thảo cần nắm một số ý khi soạn thảo như sau:

  • Quyết định giảm lương cần được soạn thảo đúng hình thức văn bản pháp luật quy định.
  • Tất cả thông tin, lý do, căn cứ cần rõ ràng, không tẩy xóa, viết đa nghĩa khó hiểu.
  • Không được có sự mâu thuẫn giữa mức điều chỉnh lương công ty với mức lương tối thiểu vùng pháp luật quy định. Văn bản có nội dung này hoàn toàn không có giá trị pháp lý.
  • Có thể đính kèm các căn cứ về nội quy, điều lệ, hợp đồng lao động… để cung cấp đầy đủ căn cứ về thông tin giảm lương nhân viên.
  • Cần có đầy đủ chữ ký, nơi nhận mẫu quyết định giảm lương trước khi chuyển đến tay người lao động.

4. Mẫu quyết định giảm lương cập nhật mới nhất

Dưới đây là mẫu quyết định giảm lương cập nhật, tổng hợp, bạn có thể tham khảo, có những thay đổi phù hợp với tình hình thực tế trước khi áp dụng.

Mẫu quyết định giảm lương cũ căn cứ theo Bộ luật Lao động 2019

 

CÔNG TY: …… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: … / QĐ – … ……., ngày……tháng……năm……

QUYẾT ĐỊNH GIẢM LƯƠNG

GIÁM ĐỐC CÔNG TY………

– Căn cứ vào Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ vào quy chế lương thưởng và Điều lệ hoạt động của Công ty;

– Căn cứ vào Nội quy lao động của Công ty và Hợp đồng lao động đã ký kết giữa Công ty và toàn thể người lao động;

– Căn cứ vào sự chấp thuận của Ông/Bà………………… về việc …………………;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đối tượng của quyết định

Ông/Bà:……………………………………………………………………………….

Sinh ngày: ……………….Giới tính:…………….……Quốc tịch:…………………..

Chức vụ:………………………………….. Bộ phận:………………………………..

Điều 2. Nội dung quyết định

Lý do xét giảm: …………………………………………………..…………………..

– Mức lương cũ: …………………………………………………….…………………

– Kể từ ngày … tháng … năm … , mức lương chính của Ông/Bà …….. sẽ là:………

Điều 3. Điều khoản thi hành

Bộ phận Phòng Tài chính Kế toán, Phòng Nhân sự , bộ phận phòng ban có liên quan, và Ông/Bà:……………………………………………chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: Tổng giám đốc
– Như Điều 1; – Lưu HCNS; – Lưu VP./. (Ký và ghi rõ họ tên)

TẢI NGAY

Hy vọng các thông tin chia sẻ trong bài viết có thể giúp bạn hiểu về mẫu quyết định giảm lương và có thể soạn thảo biểu mẫu này trong các trường hợp cần thiết. Đừng quên chia sẻ bài viết cũng như theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ các thông tin bổ ích tiếp theo.

Tìm việc làm ngay!

(Theo JobsGO - Nền tảng tìm việc làm, tuyển dụng, tạo CV xin việc)

Chia sẻ bài viết này trên: