đơn trình bày nguyện vọng

Mẫu đơn trình bày nguyện vọng mới nhất 2023

Hiện nay, việc tham gia vào lao động trở nên bình đẳng dựa trên sự tự nguyện thỏa thuận giữa các bên. Người lao động hoàn toàn có quyền đưa ra đề xuất, nguyện vọng về các vấn đề liên…

đơn xin ngừng thử việc

Đơn xin ngừng thử việc mới nhất 2023

Trong thời gian thử việc, nhiều người thường có xu hướng nghỉ đột ngột khi cảm thấy không phù hợp. Tuy nhiên, đây lại là việc làm thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp và không được các doanh nghiệp đánh…