đang thử việc có được hưởng lương ngày lễ

Đang thử việc có được hưởng lương ngày lễ không?

Một vấn đề được rất nhiều người lao động quan tâm đó là “đang thử việc có được hưởng lương ngày lễ không?”, “doanh nghiệp có bị phạt nếu không trả lương ngày lễ cho lao động thử việc?”. Bạn…