JobsGO Blog » Nghề Nghiệp » Luật/Pháp Chế » Mức đóng thuế thu nhập cá nhân năm 2021

Theo Điều 1, Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14, mức đóng thuế thu nhập cá nhân năm 2021 được điều chỉnh lên mức trên 11 triệu/ tháng đến trên 28,6 triệu/tháng tùy từng đối tượng.

Mức giảm trừ gia cảnh năm 2021

Từ năm 2021, mức giảm trừ gia cảnh được áp dụng như sau:

Mức giảm trừ gia cảnh năm 2021

Bảng 1: Mức giảm trừ gia cảnh năm 2021

👉 Xem thêm: Quy định giảm trừ gia cảnh 2021 cập nhật mới nhất

Các mức đóng thuế thu nhập cá nhân năm 2021

Mức giảm trừ gia cảnh được điều chỉnh, kéo theo lương đóng thuế thu nhập cá nhân năm 2021 cũng thay đổi.

Dưới đây là thông tin chi tiết về mức thu nhập phải nộp thuế tương ứng với từng trường hợp: 0 có người phụ thuộc, có 1 người phụ thuộc, có 2 người phụ thuộc, có 3 người phụ thuộc và có 4 người phụ thuộc.

Các mức đóng thuế thu nhập cá nhân năm 2021

Bảng 2: Mức lương đóng thuế thu nhập cá nhân áp dụng từ năm 2021

Công thức tính thuế thu nhập cá nhân

Bạn muốn tự tính mức thuế thu nhập cá nhân cần đóng? Hãy áp dụng công thức được JobsGO hướng dẫn dưới đây.

👉 Xem thêm: Cách tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) – Quy định mới nhất 2021

Công thức tính thuế TNCN với người lao động ký hợp đồng trên 3 tháng

Với cá nhân ký hợp đồng lao động 3 tháng trở lên, thuế thu nhập cá nhân được tính theo công thức sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = (Tổng thu nhập – Các khoản giảm trừ – Các khoản được miễn thuế) x Thuế suất

Trong đó:

  • Các khoản giảm trừ bao gồm: giảm trừ gia cảnh và khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo.
  • Các khoản được miễn thuế gồm 16 khoản thuộc điều 4, Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 và Điều 4 Nghị định 65/2013/NĐ-CP được hướng dẫn chi tiết bởi Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC.
  • Thuế suất gồm Thuế suất lũy tiến từng phần (*) và Biểu thuế toàn phần (**).

(*) Thuế suất lũy tiến từng phần áp dụng đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công. Xem chi tiết trong bảng 3.

(**) Biểu thuế toàn phần áp dụng đối với các khoản thu nhập ngoài tiền lương, tiền công: tiền lãi đầu tư, tiền bản quyền, tiền trúng thưởng, tiền thừa kế,…

Thuế suất

Bảng 3: Thuế suất

Ngoài ra, bạn cũng có thể tính thuế thu nhập cá nhân bằng cách áp dụng phương pháp được hướng dẫn trong phụ lục 01/PL-TNCN ban hành kèm Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Cách tính thuế thu nhập cá nhân rút gọn

Bảng 4: Cách tính thuế thu nhập cá nhân rút gọn

Công thức tính thuế TNCN với người lao động ký hợp đồng dưới 3 tháng

Với các trường hợp không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng, mức thuế thu nhập cá nhân bị trừ được tính bằng công thức sau:

Thuế thu nhập cá nhân = (Tổng thu nhập – Các khoản miễn thuế) x 10%

Lưu ý: Trường hợp bạn có thu nhập tính thuế (tổng thu nhập trừ các khoản miễn thuế) chưa đến mức phải chịu thuế, bạn có thể làm cam kết theo mẫu 02/CK-TNCN. Đơn vị trả thu nhập sẽ căn cứ vào bản cam kết này để tạm thời chưa khấu trừ thuế.

Trong trường hợp bạn đã bị khấu trừ 10% thuế, nhưng thu nhập tính thuế chưa đến mức phải chịu thuế; bạn có thể xin xác nhận đã nộp thuế (hóa đơn) để tự quyết toán thuế vào kỳ tính thuế năm kế tiếp.

👉 Xem thêm: Những vấn đề cần lưu ý khi kê khai thuế thu nhập cá nhân

Kết luận

Nhìn chung, với mức giảm trừ gia cảnh và mức đóng thuế thu nhập cá nhân tăng lên, từ năm 2021, Việt Nam sẽ có thêm nhiều người lao động không phải nộp thuế thu nhập.

JobsGO

Đăng bởi van.dao

Để lại 1 bình luận