tuyển dụng

AI CŨNG TUYỂN NHƯNG MẤY AI CÓ NGƯỜI?

Có một thực tế đang tồn tại rằng, doanh nghiệp đang trong tình trạng thiếu ứng viên nhưng ứng viên cũng đang thiếu việc làm. Chưa bao giờ, tâm trạng của những người làm tuyển dụng lại “chênh vênh” như…