Biểu thuế thu nhập cá nhân – Thông tin mới nhất 2024

Đánh giá post

Để tính thuế thu nhập cá nhân, bạn cần biết về biểu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) 2024 với các mức thuế suất. Trong bài viết hôm nay, JobsGO sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ thông tin về vấn đề này.

Biểu thuế TNCN là thông tin mà người lao động cần biết để tính được mức thuế thu nhập phải nộp. Lý do là bởi Thuế thu nhập cá nhân được tính bằng Thu nhập tính thuế x Thuế suất.

Biểu thuế thu nhập cá nhân 2024

Thuế suất thuế thu nhập cá nhân được tính dựa theo biểu thuế thu nhập cá nhân 2024. Tùy thuộc vào thu nhập tính thuế đến từ các nguồn khác nhau, mà mức thuế suất tính dựa trên biểu thuế lũy tiến từng phần hay biểu thuế toàn phần. Cụ thể là:

Biểu thuế lũy tiến từng phần

Biểu thuế lũy tiến từng phần được áp dụng đối với cá nhân có nguồn thu nhập đến từ tiền công, tiền lương, từ các hoạt động kinh doanh trong năm tính thuế.

Biểu thuế lũy tiến từng phần
Bảng 1: Biểu thuế lũy tiến từng phần

Biểu thuế thu nhập cá nhân 2024 theo lũy tiến được chia làm 7 bậc dựa trên thu nhập tăng dần của người lao động được tính trên năm trong kỳ thuế. Thuế suất ở các mức tăng dần từ thấp nhất là 5% và cao nhất đạt 35%.

Từ kỳ thuế năm 2020, người lao động có thu nhập 132 triệu đồng/năm hay bình quân trên 11 triệu đồng/tháng, và không có người phụ thuộc để giảm trừ sẽ bắt đầu phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Ngoài ra, quy định mới của Luật thuế còn miễn thuế cho người lao động có mức thuế thu nhập cá nhân phải đóng không lớn hơn 50.000 đồng.

? Xem thêm: Quy định giảm trừ gia cảnh 2021 cập nhật mới nhất

Tính thuế thu nhập cá nhân 
Tính thuế thu nhập cá nhân

Biểu thuế toàn phần

Khác với biểu thuế lũy tiến từng phần, biểu thuế toàn phần được dùng để tính thuế thu nhập cá nhân dành cho những thu nhập đến từ các nguồn đầu tư vốn, tiền bản quyền, nhượng quyền thương mại, chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng nguồn vốn, từ việc nhận thừa kế, quà tặng. Chi tiết các mức thuế suất cho từng trường hợp được liệt kê trong bảng dưới đây.

Biểu thuế toàn phần
Bảng 2: Biểu thuế toàn phần

Thông tin thêm: Thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Các khoản giảm trừ

Thu nhập chịu thuế được tính trên tổng thu nhập trừ đi các khoản được miễn thuế Tổng thu nhập là tổng các khoản thu nhập của cá nhân người lao động đến từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập khác.
Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về các khoản người lao động được miễn thuế bao gồm tiền làm thêm giờ, ca làm việc ban đêm được trả cao hơn so với tiền lương làm việc trong giờ, tiền lương ban ngày; tiền ăn trưa, tiền ăn giữa các ca làm; tiền thuê nhà, điện nước và các dịch vụ được doanh nghiệp trả thay người lao động; tiền chi văn phòng phẩm, điện thoại, trang phục, công tác phí,…; tiền chi đám hiếu, đám hỉ với bản thân hay gia đình của người lao động.
Các khoản giảm trừ  Thuế TNCN được giảm trừ đối với các khoản: giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân người nộp thuế ở mức 11 triệu/ tháng và với mỗi người phụ thuộc vào người lao động sẽ được giảm trừ mức là 4,4 triệu/tháng. Các khoản đóng góp khuyến học, từ thiện, nhân đạo. Và các khoản thuộc bảo hiểm và quỹ hưu trí.

Dựa trên thu nhập tính thuế và thuế suất từ biểu thuế thu nhập cá nhân 2021 bạn sẽ tính được chính xác thuế TNCN mình phải nộp. Nếu có bất cứ thắc mắc gì về thuế thu nhập cá nhân, đừng ngần ngại để lại bình luận bên dưới chúng tôi sẽ giải đáp giúp bạn.

? Xem thêm: 10 loại thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

Tìm việc làm ngay!

(Theo JobsGO - Nền tảng tìm việc làm, tuyển dụng, tạo CV xin việc)

Chia sẻ bài viết này trên: