Từ 01/07/2022: Ai được tăng lương?

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký Nghị định 38/2022 ngày 12/6/2022 quy định tăng lương tối thiểu từ ngày 01/07/2022 với mức tăng là 6% so với hiện nay. Chính thức tăng 6% mức lương tối…