Kế toán công nợ là gì? Các công việc và kỹ năng cần có của kế toán công nợ

Đánh giá post

Kế toán công nợ là người đảm nhận các nghiệp vụ kế toán về quản lý khoản nợ mà doanh nghiệp phải thu về hoặc phải chi trả. Công việc cụ thể của vị trí này như thế nào? Nhà tuyển dụng muốn tìm kiếm các ứng viên kế toán công nợ có kiến thức, kỹ năng như thế nào? Lương của kế toán công nợ là bao nhiêu? Cùng JobsGO tìm hiểu nhé!

1. Tìm hiểu chung về kế toán công nợ

1.1 Kế toán công nợ là gì?

VIỆC LÀM KẾ TOÁN CÔNG NỢ

Kế toán công nợ là gì? Kế toán công nợ là kế toán viên chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát, thúc đẩy và xử lý các khoản công nợ của doanh nghiệp trong phòng kế toán.

Trong đó, công nợ là các khoản phải thu và phải trả của công ty trong một giai đoạn cụ thể. Việc kiểm soát tốt tình hình công nợ sẽ giúp doanh nghiệp hoạt động ổn định và có thể tồn tại lâu dài.

Tại các công ty lớn phát sinh nhiều công nợ, nghiệp vụ kế toán công nợ sẽ được giao riêng cho một bộ phận chuyên trách. Song, tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa, kế toán tổng hợp sẽ đảm nhiệm luôn công việc của kế toán công nợ.

>> Xem thêm: Kế toán công là gì?

kế toán công nợ
Kế toán công nợ là gì?

1.2 Tại sao doanh nghiệp phát sinh công nợ?

Có nhiều nguyên nhân khiến doanh nghiệp phát sinh công nợ. Dưới đây là những trường hợp phổ biến nhất:

 • Chưa thể thanh toán được với bên cung cấp vật tư, nguyên liệu,… khi chưa đủ tiền để thực hiện hoạt động giao dịch với mục đích thu lợi nhuận.
 • Khách mua và đã lấy hàng nhưng chưa có đủ khả năng thanh toán số tiền cần trả.
 • Người bán muốn thúc đẩy kinh doanh nên cho cho phép khách lấy hàng mà chưa cần thanh toán ngay.
 • Khi phát sinh giao dịch với những sản phẩm, dịch vụ đặc thù có yêu cầu hoàn tất hoạt động thương mại thì người mua mới thanh toán.
 • Vay tiền để trả lãi suất cao, từ đó nợ tiền lãi suất mức thấp. Đây là lợi thế đối với bên mua.

>> Xem thêm: Bookkeeping là gì?

1.3 Nhược điểm của công nợ

Sự tồn tại của công nợ cũng tạo nên những nhược điểm như:

 • Tổn thất về chi phí và quản lý.
 • Tốn nhiều thời gian theo dõi.
 • Tạo ra rủi ro; gây tổn thất cho doanh nghiệp khi không thu hồi được nợ.

1.4 Đối tượng theo dõi công nợ

 • Nợ phải thu (Tài khoản 131): Công nợ phải thu từ khách hàng.
 • Nợ phải trả (Tài khoản 331): Công nợ phải trả cho nhà cung cấp.
 • Tạm ứng/Hoàn ứng (Tài khoản 141): Công nợ từ nội bộ doanh nghiệp.
 • Những khoản phải thu khác (Tài khoản 138).
 • Những khoản phải trả, phải nộp khác (Tài khoản 338).
 • Khoản phải thu nội bộ (Tài khoản 136): Công nợ giữ các chi nhánh và công ty.
 • Khoản phải trả nội bộ (Tài khoản 336): Công nợ giữa các chi nhánh và công ty.

2. Công việc của kế toán công nợ

2.1 Công việc chung

 • Nhận hợp đồng kinh tế: tạo, thêm/ sửa, cập nhật mã khách hàng, nhà cung cấp, đối tác; kiểm tra, theo dõi, cập nhật thông tin của từng hợp đồng vào phần mềm/sổ sách quản lý.
 • Kiểm tra công nợ theo định kỳ: kiểm tra thông tin đơn hàng; hạn mức tín dụng; chủng loại, số lượng, giá bán sản phẩm; thời hạn thanh toán; số tiền quá hạn,… với những nhà cung cấp, đối tác, khách hàng đang thực hiện hợp đồng.
 • Theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng, đối tác: thực hiện khi có nghiệp vụ công nợ phát sinh theo hợp đồng hoặc hóa đơn bán hàng.
 • Đôn đốc, trực tiếp tham gia thu hồi nợ: áp dụng với những khoản công nợ lâu, nợ khó đòi.
 • Xử lý công nợ tạm ứng trong nội bộ: xác nhận công nợ với công ty con, chi nhánh theo định kỳ; kiểm tra, thông báo công nợ tạm ứng của nhân viên; theo dõi, nhắc nhở việc thanh toán của từng đối tượng, bộ phận định kỳ.
 • Xử lý công nợ ủy thác: định khoản các nghiệp vụ tài chính liên quan dựa theo hóa đơn; điều chỉnh số liệu chênh lệch với giá dựa theo chứng từ hợp đồng; theo dõi, kiểm tra các khoản công nợ ủy thác theo từng đối tượng; kiểm tra, in bảng sao kê chứng từ liên quan kế toán viên phụ trách hoặc trưởng kiểm soát. Các chứng từ sẽ được nhận lại để lưu trữ, theo dõi, nhắc nhở thanh toán đúng hạn.
 • Với các khoản vay trong doanh nghiệp: thanh lý hợp đồng cũ, mới khi có nghiệp vụ tài chính phát sinh; theo dõi, đốc thúc thanh toán đúng hạn; định khoản, điều chỉnh bút toán để khớp với tỷ giá phát sinh; tính toán, đưa chứng từ cho các bên liên quan để tiến hành thanh toán khi doanh nghiệp có khoản lãi phải trả.
 • v.v…
kế toán công nợ là gì
Kế toán công nợ thực hiện công việc gì?

2.2 Với công nợ phải thu của khách hàng

Các khoản nợ phải thu trong doanh nghiệp bao gồm:

 • Khoản phải thu khách hàng: khoản tiền chưa thu được từ khách hàng khi doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ.
 • Khoản phải thu nội bộ: khoản phát sinh trong quan hệ tài chính, thương mại giữa doanh nghiệp với đơn vị cấp dưới hoặc với các chi nhánh.
 • Khoản phải thu khác: khoản tạm ứng, ký cược, ký quỹ, khoản thu bồi thường,…

Công việc mà kế toán công nợ cần thực hiện với các khoản thu bao gồm:

 • Hạch toán chi tiết cho từng đối tượng phải thu và từng khoản nợ.
 • Thực hiện kiểm tra và thu hồi nợ nhanh chóng, tránh tình trạng nợ xấu, chiếm vốn.
 • Thực hiện xác minh tại chỗ hoặc yêu cầu xác nhận văn bản với những khoản công nợ lâu, khoản nợ khó đòi.
 • Báo cáo với lãnh đạo về các khoản công nợ bị quá hạn, khách hàng dây dưa không trả để có phương án giải quyết kịp thời.

Những điều cần lưu ý khi định khoản công nợ phải thu:

 • Các khoản nợ phải thu phải được hạch toán chi tiết cho từng đối tượng, từng khoản nợ và từng lần thanh toán.
 • Cần có đầy đủ các chứng từ hợp pháp, hợp lệ liên quan đến khoản công nợ phải thu: biên bản đối chiếu công nợ, biên bản giải quyết công nợ kèm bằng chứng xác đáng về số nợ phải thu.
 • Giấy tờ, hóa đơn chứng từ vay nợ, thể hiện công nợ phải được giữ gìn cẩn thận để đối chiếu khi các bên thanh toán công nợ.

2.3 Với công nợ phải trả cho nhà cung cấp

Công nợ phải trả là khoản tiền doanh nghiệp phải trả bao gồm:

 • Khoản phải trả cho người bán: chi phí doanh nghiệp bỏ ra để mua vật tư, thiết bị, công cụ, hàng hóa, dịch vụ,… từ nhà cung cấp.
 • Khoản phải trả cho nội bộ: khoản phải trả, phải cấp hoặc các khoản mà đơn vị trong doanh nghiệp độc lập đã chi, đã thu hộ cấp trên, cấp dưới hoặc các đơn vị thành viên.
 • Các khoản khác: khoản phải trả người bán, cho công nhân viên, nộp nhà nước, khoản nợ vay, nhận ký cược, ký quỹ, trích và thanh toán BHXH, BHYT,… có tính chất tạm thời.

Công việc mà kế toán công nợ cần thực hiện với các khoản nợ phải trả bao gồm:

 • Hạch toán chi tiết cho từng đối tượng.
 • Theo dõi, cập nhật chi tiết những đối tượng đã nhận tiền trước và đã hoàn thành bàn giao.
 • Ghi chép sổ sách tương ứng với mỗi khoản nợ phải trả có liên quan để thực hiện ghi giảm số nợ phải trả phát sinh ban đầu.

Những điều cần lưu ý khi định khoản công nợ phải trả:

 • Nợ phải trả phải được hạch toán chi tiết cho từng đối tượng.
 • Các khoản chiết khấu, giảm giá cần được ghi chép sổ sách kế toán tương ứng với từng khoản nợ liên quan để ghi giảm số nợ phải trả phát sinh ban đầu.
 • Kế toán công nợ cần chủ động giải quyết các khoản nợ phải trả để đảm bảo uy tín cho doanh nghiệp.
 • Công nợ phải trả cho Nhà nước, cho người lao động cần được chi trả đúng hạn, đúng luật lao động.
 • Kế toán công nợ cần thường xuyên theo dõi, cập nhật, bổ sung hóa đơn vào sổ sách.

2.4 Kế toán công nợ cần có kỹ năng gì?

Các kiến thức, kỹ năng mà Nhà tuyển dụng muốn thấy ở kế toán công nợ bao gồm:

 • Nền tảng kiến thức tốt: khi nắm vững kiến thức chuyên môn, bạn sẽ biết cách định khoản kế toán công nợ, sắp xếp chứng từ, lập báo cáo,…
 • Thành thạo nghiệp vụ kế toán: giúp bạn dễ dàng nhận biết, theo dõi công nợ của từng khách hàng; phân loại khách hàng; theo dõi các khoản công nợ theo hóa đơn; thời hạn thanh toán;…
 • Kỹ năng tin học văn phòng: bạn cần làm quen với phần mềm kế toán, Word, Excel,… để xử lý dữ liệu nhanh chóng, chính xác.
 • Giỏi phân tích và tham mưu: giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn, hợp lý và tối ưu cho việc giải quyết công nợ giữa doanh nghiệp với đối tác, khách hàng, nhà cung cấp.
 • Kỹ năng giao tiếp linh hoạt: để tạo thiện cảm với đồng nghiệp, khách hàng.
 • Có trách nhiệm với công việc: công việc của kế toán công nợ liên quan đến vấn đề tài chính, vì vậy việc theo dõi công nợ cần được thực hiện nghiêm túc, cẩn thận, tỉ mỉ,… để tránh các sai sót.

2.5 Lương kế toán công nợ như thế nào?

Theo số liệu thống kê của JobsGO, kế toán công nợ có từ 1 – 3 năm kinh nghiệm tại Việt Nam hiện đang có mức lương trung bình từ 7 – 10 triệu đồng.

công việc của kế toán công nợ

Tuy nhiên, tùy theo năng lực và quy mô công ty mà bạn có thể được trả mức lương cao hơn.

công việc kế toán công nợ

Bạn có muốn trở thành kế toán công nợ? Hãy click ngay để tìm hiểu các nhà tuyển dụng đang thực sự cần gì ở vị trí này nhé! Và bạn sẽ biết mình cần trau dồi thêm kiến thức, kỹ năng gì để có được một công việc như ý.

VIỆC LÀM KẾ TOÁN CÔNG NỢ

(Theo JobsGO - Nền tảng tìm việc làm, tuyển dụng, tạo CV xin việc)

JobsGO Banner