Bảo hiểm lúc nào cũng được liệt kê vào phần quyền lợi trong bản mô tả công việc. Vậy có những loại bảo hiểm nào? Tại sao chúng ta nên tham gia bảo hiểm?

1. Bảo hiểm là gì?

Bảo hiểm là một thỏa thuận hợp pháp mà thông qua đó một cá nhân hay tổ chức (Người tham gia bảo hiểm) sẽ chấp nhận đóng một khoản tiền nhất định (phí bảo hiểm) cho một tổ chức khác (công ty bảo hiểm) để đổi lấy những cam kết về khoản chi trả khi có một sự kiện trong hợp đồng xảy ra.

Bảo hiểm (Insurance) là hình thức quản lý rủi ro, là phương pháp bảo vệ cá nhân hoặc doanh nghiệp trước các tổn thất ngẫu nhiên về tài chính do tài sản bị cháy, trộm cắp…(bảo hiểm chung), các tổn thất về sinh mạng (bảo hiểm nhân mạng), các tai nạn lao động, giao thông (bảo hiểm tai nạn)…

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế quốc dân)

bảo hiểm là gì, các loại bảo hiểm

2. Quyền lợi có thể được bảo hiểm

Khái niệm: Quyền lợi có thể được bảo hiểm bao gồm quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền chiếm hữu, quyền tài sản, quyền và nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng với đối tượng được nhận bảo hiểm

Trong bảo hiểm tài sản thì người mua bảo hiểm có liên hệ với đối tượng bảo hiểm được pháp luật công nhận: quan hệ của chủ sở hữu, quyền lợi và trách nhiệm trước tài sản
Trong bảo hiểm trách nhiệm dân sự thì quyền lợi bảo hiểm căn cứ theo quy định của luật pháp về ràng buộc trách nhiệm dân sự

3. Một số khái niệm cơ bản trong bảo hiểm

 • Rủi ro và các phương pháp xử lý rủi ro

Khái niệm: Rủi ro là sự kiện xảy ra một cách không chắc chắn có liên quan đến tổn thất phải gánh chịu trong tương lai.

Các phương pháp xử lý rủi ro: Né tránh rủi ro, chấp nhận rủi ro, kiểm soát rủi ro, chuyển giao rủi ro

Đối tượng bảo hiểm: Đối tượng đang ở trong tình trạng chịu sự đe dọa của rủi ro về tài sản, tính mạng, sức khỏe, khả năng lao động, trách nhiệm dân sự

 •  Hợp đồng bảo hiểm

Khái niệm: là sự thỏa thuận có tính chất ràng buộc pháp lý, được thành lập thành văn bản mà thông qua đó, người tham gia bảo hiểm phải cam kết nộp phí bảo hiểm để người được hưởng quyền lợi bảo hiểm nhận được một số tiền chi trả, bồi thường từ công ty bảo hiểm khi phát sinh các sự kiện được quy định trong Hợp đồng.

Hợp đồng bảo hiểm gồm các văn bản, bằng chứng giao kết hợp đồng bảo hiểm là Giấy chứng nhận bảo hiểm, đơn/quy tắc bảo hiểm, điện bảo, telex,fax và các hình thức khác do pháp luật quy định. (Điều 14 Luật Kinh doanh bảo hiểm)

 • Đơn / Quy tắc bảo hiểm

Khái niệm: Quy tắc bảo hiểm là sự thỏa thuận, cam kết bằng văn bản của công ty bảo hiểm để quy định những điều khoản, phạm vi bảo hiểm cố định. Quy tắc bảo hiểm do công ty bảo hiểm thiết kế và ban hành.

 • Phí bảo hiểm

Khái niệm: Là khoản tiền người tham gia bảo hiểm phải đóng cho công ty bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng để nhận được cam kết bồi thường khi rủi ro xảy ra.

Phí bảo hiểm gồm phí cơ bản và phụ phí.

Phí bảo hiểm = Tỷ lệ phí x Số tiền bảo hiểm

Tỷ lệ phí được tính toán trên cơ sở: tần suất rủi ro, mức độ rủi ro… của đối tượng bảo hiểm. Mỗi loại bảo hiểm sẽ có một biểu phí tương ứng, trong đó biểu phí bao gồm tỷ lệ phí cơ bản và tỷ lệ phí phụ.

 • Giá trị bảo hiểm và số tiền bảo hiểm

Giá trị bảo hiểm là giá trị của đối tượng được bảo hiểm, chỉ được xem xét trong Bảo hiểm tài sản.

Số tiền bảo hiểm là số tiền được xác định trong Hợp đồng quy định giới hạn trách nhiệm của công ty bảo hiểm. Số tiền bồi thường của công ty bảo hiểm chỉ bằng số tiền bảo hiểm.

Trong thực tế thì mọi người thường tham gia bảo hiểm dưới giá trị (số tiền bảo hiểm < giá trị bảo hiểm) hoặc ngang giá trị (số tiền bảo hiểm bằng giá trị bảo hiểm).

 • Mức miễn thường

Mức miễn thường được hiểu là số tiền mà tổn thất trong khoản đó thì không được bồi thường. Mức miễn thường là sự chia sẻ trách nhiệm giữa công ty bảo hiểm và người được bảo hiểm.

 • Bảo hiểm trùng

Chỉ một đối tượng bảo hiểm được bảo hiểm bởi 2 hợp đồng bảo hiểm trở lên với cùng một điều kiện, điều khoản và sự kiện bảo hiểm giống nhau.

 • Đồng bảo hiểm

Là phương thức phân tán rủi ro theo chiều ngang. Nhiều doanh nghiệp cùng tham gia bảo hiểm cho một đối tượng để mỗi bên chấp nhận một phần tỷ lê rủi ro nhất định theo tỷ lệ đã thỏa thuận.

 • Tái bảo hiểm

Là sự chuyển giao một phần hoặc tất cả của một hoặc một số rủi ro đã nhận bảo hiểm từ công ty bảo hiểm này sang công ty bảo hiểm khác. Mục đích để phân tán rủi ro, giảm bớt cam kết gốc đến mức nào đó để công ty có thể trả với khả năng tài chính của mình khi có tổn thất xảy ra.

 • Bảo hiểm bắt buộc

Là các bảo hiểm mà người tham gia bảo hiểm và công ty bảo hiểm phải có nghĩa vụ thực hiện theo quy định chung về điều kiện bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu được Nhà nước quy định.

bảo hiểm là gì, các loại bảo hiểm phổ biến

4. Các loại bảo hiểm phổ biến

Là sự đảm bảo bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm, mất thu nhập do ốm đau, bệnh tật, tai nạn lao động, thất nghiệp, hết tuổi lao động trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.

Đây là loại hình phi lợi nhuận và được Nhà nước tổ chức, quản lý và bảo hộ – không bị phá sản. Bảo hiểm xã hội giúp thỏa mãn các nhu cầu ổn định cuộc sống vật chất của người lao động khi họ gặp rủi ro.

Là loại hình bảo hiểm thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, bao gồm các chi phí để điều trị y tế. Công ty bảo hiểm sẽ trả một phần hoặc toàn bộ chi phí khám, chữa bệnh, chi phí thuốc men… Đây đang là loại bảo hiểm được nhiều người chọn mua nhất vì chi phí khám, chữa bệnh ở các bệnh viện, cơ sở y tế đang rất đắt đỏ.

Là hình thức bảo hiểm của Nhà nước, không vì lợi nhuận mà là một chính sách xã hội. Nhà nước đứng ra tổ chức Bảo hiểm y tế với các cá nhân, tổ chức liên quan.

 • Bảo hiểm kinh doanh

Là hoạt động dịch vụ tài chính để phân phối lại tổn thất khi rủi ro xảy ra. Bảo hiểm kinh doanh là bản cam kết mà một bên đồng ý bồi thường cho bên kia khi gặp phải rủi ro nếu bên kia đóng phí bảo hiểm. Bảo hiểm kinh doanh là quan hệ kinh tế gắn liền với huy động nguồn tài chính thông qua đóng góp của các cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động bảo hiểm.

Bảo hiểm kinh doanh giúp phát triển kinh doanh của doanh nghiệp và đảm bảo sự an toàn trong cuộc sống mọi người.

 • Bảo hiểm nhân thọ

Mang lại lợi ích tài chính cho người thân của bạn để họ sống vào khoản tiền đó nếu bạn qua đời. Bảo hiểm này thường thanh toán tiến một lần hoặc hàng năm. Đây là sự bảo đảm về tài chính, là hình thức tiết kiệm cho mỗi người.

 • Bảo hiểm xe

Bảo hiểm xe đang nằm trong top bảo hiểm được khá nhiều người sử dụng. Một chiếc xe máy mới mua hay một chiếc xe hơi đắt tiền đều cần được mua bảo hiểm. Bảo hiểm xe giúp bạn giảm bớt tổn thất tài chính khi không may gặp tai nạn hoặc mất cắp, hư hỏng.

 • Bảo hiểm du lịch

Là chính sách dành cho các bạn muốn đi du lịch sang nước ngoài. Loại hình này đang trở lên khá phổ biến vì nhu cầu du lịch nước ngoài tăng cao. Bảo hiểm du lịch bao gồm việc đảm bảo giảm bớt rủi ro như trì hoãn, hủy lịch bay, giấy tờ, tài sản và sức khỏe trong chuyến hành trình của bạn. Bảo hiểm du lịch thường chỉ có hiệu lực trong thời gian du lịch mà bạn đã kê khai.

Ngoài ra trên thị trường còn nhiều loại bảo hiểm phổ biến khác mà bạn có thể gặp như bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp với hoạt động tư vấn pháp luật; bảo hiểm cháy, nổ; bảo hiểm tài sản; bảo hiểm thương mại…

5. Vai trò của bảo hiểm

Bảo hiểm có vai trò như một chiếc phao cứu sinh khi bạn đang đi trên sông nước. Không phải chiếc thuyền nào cũng chìm nhưng khi chìm mà không có phao thì sẽ khốn khổ. Bảo hiểm giúp chuyển giao rủi ro, dàn trải tổn thất, giảm thiểu tổn thất thiệt hại. Bảo hiểm còn ổn định chi phí, giúp người mua bảo hiểm an tâm về mặt tinh thần và kích thích việc tiết kiệm. Ngoài ra, bảo hiểm còn là nguồn đầu tư phát triển nền kinh tế trong nước và tạo ra cơ  hội công ăn việc làm. Nghề tư vấn bảo hiểm luôn nằm trong Top nghề hot tại các app tuyển dụng việc làm như JobsGO.

 

JobsGO

Đã băng bởi Nam Nguyễn