Kế toán hành chính sự nghiệp là gì? Những thông tin nghiệp vụ cần biết

Đánh giá post

Không chỉ có kế toán doanh nghiệp mà kế toán hành chính sự nghiệp cũng rất quan trọng cho các hoạt động của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp nhà nước. Tìm hiểu kỹ hơn về kế toán hành chính sự nghiệp và những thông tin cần biết về nó qua chia sẻ trong bài viết dưới đây nhé!

1. Kế toán hành chính sự nghiệp là gì?

Kế toán hành chính sự nghiệp (HCSN) là vị trí công việc trong các môi trường hành chính sự nghiệp như: Trường học, bệnh viện, ủy ban,… Người làm kế toán HCSN đều có đầy đủ kiến thức chuyên môn, kỹ năng để thực hiện các nghiệp vụ kế toán cho cơ quan hành chính sự nghiệp.

>> Xem thêm: Kế toán công là gì?

Kế toán hành chính sự nghiệp
Kế toán hành chính sự nghiệp là gì?

2. Vai trò của kế toán HCSN

Kế toán hành chính sự nghiệp có vai trò vô cùng quan trọng, cụ thể như sau:

 • Chấp hành đúng các tiêu chuẩn định mức, quy định về chế độ kế toán trong cơ quan, tổ chức hành chính sự nghiệp theo luật pháp được Nhà nước ban hành.
 • Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về quản lý tài chính – kinh tế, tăng cường hoạt động kiểm soát – quản lý tài sản công, chi quỹ ngân sách nhà nước, nâng cao chất lượng công tác và quản lý đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp.
 • Đảm bảo vấn đề thống nhất từ nội dung cho đến phương pháp áp dụng chế độ kế toán phù hợp theo yêu cầu quản lý của cơ quan nhà nước.

>> Xem thêm: Bookkeeping là gì?

3. Công việc của kế toán hành chính sự nghiệp

Công việc chính mà kế toán hành chính sự nghiệp cần thực hiện gồm có:

kế toán hành chính sự nghiệp là gì
Công việc của kế toán hành chính sự nghiệp
 • Ghi chép lại toàn bộ thông tin về tình hình sử dụng và luân chuyển tài sản, vật tư, tiền vốn, việc dùng và hình thành kinh phí, kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh chính xác, đầy đủ và kịp thời.
 • Theo dõi và kiểm soát tình hình dự toán thu chi, triển khai chi tiêu, việc chấp hành các tiêu chuẩn định mức theo quy định. Thực hiện quản lý vấn đề sử dụng tài sản ở đơn vị, thực hiện thu, nộp ngân sách, thanh toán và triển khai các chế độ chính sách theo quy định.
 • Thực hiện theo dõi và kiểm soát với vấn đề phân phối nguồn kinh phí cho các đơn vị cấp dưới, việc chấp hành dự toán thu – chi và quyết toán của đơn vị đã đúng hay chưa.
 • Lập báo cáo tài chính định kỳ gửi cho quản lý cấp cao và các cơ quan quản lý cấp trên theo quy định.
 • Cung cấp tài liệu, các thông tin cần thiết cho việc xây dựng định mức chi tiết, dự toán, phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí của đơn vị.

>> Xem thêm: Kế toán nội bộ là gì?

4. Những nội dung cơ bản của kế toán hành chính sự nghiệp

Nội dung cơ bản trong kế toán hành chính sự nghiệp gồm có:

hướng dẫn hạch toán kế toán hành chính sự nghiệp
Những nội dung cơ bản của kế toán HCSN

4.1 Kế toán vật tư và tiền

Phản ánh tình hình xử lý vật tư, nguồn kinh phí nhận được từ ngân sách nhà nước sử dụng trong kỳ tăng hay giảm. Đồng thời cho thấy tình trạng thu – chi, giao – nhận dự toán đối với ngân sách nhà nước.

4.2 Kế toán tài sản cố định

Nhiệm vụ hạch toán liên quan đến tài sản cố định gồm có:

 • Tính chi phí cho hao mòn tài sản cố định
 • Chi phí cho mua sắm trang thiết bị mới
 • Thanh lý các tài sản cố định không sử dụng nữa.

4.3 Kế toán các khoản thu

 • Hạch toán của đơn vị HCSN có thu dùng tài khoản 551.
 • Hạch toán của đơn vị HCSN có sản xuất kinh doanh dùng tài khoản 311.
 • Hạch toán các khoản phải thu doanh nghiệp dùng tài khoản 131.

4.4 Kế toán các khoản tiền bảo hiểm, tiền lương

Hạch toán với các nghiệp vụ kế toán liên quan đến chi lương, trích lương cho BHYT, BHTN, BHXH, KPCĐ trong đơn vị HCSN.

4.5 Kế toán các khoản phải trả

Các khoản phải trả cho các đối tượng trong đơn vị sự nghiệp như: Nhà cung cấp, học sinh, sinh viên, giáo viên, bác sĩ,…

4.6 Kế toán các nguồn kinh phi

Bút toán cho các nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước như: Nguồn kinh phí dự án, hoạt động,…

4.7 Kế toán nguồn kinh phí kinh doanh

Cho biết nguồn kinh phí có từ đâu, được sử dụng như thế nào và hạch toán ra sao. Nguồn kinh phí này có giống với vốn kinh doanh trong doanh nghiệp hay không?

4.8 Kế toán các khoản chi

Đảm bảo các khoản chi cho hoạt động thường xuyên, chi theo đơn đặt hàng, chi dự án,… Đơn vị HCSN phải có dự toán và sử dụng nguồn kinh phí phù hợp.

4.9 Kế toán các khoản doanh thu

Phản ánh doanh thu của các đơn vị HCSN khi hoạt động sản xuất – kinh doanh.

4.10 Kế toán các khoản chi phí

Chi phí cho: Tiền công, nguyên vật liệu, lương, phụ cấp, chi phí hao mòn tài sản cố định, chi phí phân bổ công cụ, trang thiết bị sử dụng.

4.11 Kế toán các bút toán kết chuyển cuối kỳ

Kế toán xử lý các nguồn kinh phí, các loại dự toán, khoản chi vào cuối niên độ kế toán.

4.12 Kế toán báo cáo tài chính, sổ kế toán

Kế toán hành chính sự nghiệp cần liệt kê sổ sách, mục đích in từng loại, lập báo cáo tài chính và cung cấp cho các đối tượng trong và ngoài đơn vị vào cuối niên độ kế toán.

5. Các định khoản kế toán HCSN theo thông tư 107

Theo thông tư 107 các định khoản kế toán hành chính sự nghiệp gồm có:

cách hạch toán kế toán hành chính sự nghiệp
Các định khoản kế toán hành chính sự nghiệp theo thông tư 107
 • Rút tiền gửi ngân hàng, kho bạc về quỹ tiền của đơn vị HCSN.
 • Rút tạm ứng dự toán chi cho các hoạt động để chi tiêu cho đơn vị HCSN.
 • Khi thu lệ phí phí.
 • Thu khoản phải thu của khách hàng.
 • Thu hồi nợ phải thu nội bộ.
 • Thu hồi khoản từng cho lao động tạm ứng.
 • Chưa xác định được nguyên nhân hình thành quỹ thừa.
 • Thu tiền về từ hoạt động bán hàng hóa, bán dịch vụ hoặc sản phẩm.
 • Lãi từ cổ tức, trái phiếu, túi phiếu, các khoản đầu tư,..
 • Khi đơn vị vay tiền.
 • Nhận vốn góp từ các tổ chức, đơn vị, cá nhân.
 • Bệnh nhân đặt cọc tiền trước khi khám bệnh, điều trị, khách đặt tiền trước khi mua hàng,…
 • Nhận ký quý, ký cược, đặt cọc.
 • Nhận lại tiền đơn vị HCSN đã ký quỹ, ký cược, đặt cọc.
 • Phát sinh khoản thu hộ.
 • Thanh lý, nhượng bán tài sản cố định.
 • Thu tiền từ mời thầu công trình được triển khai bằng nguồn tiền từ ngân sách nhà nước.
 • Duy trì hoạt động đấu thầu, mua sắm cho hoạt động của đơn vị.
 • Bên thứ 3 bồi thường thiệt hại, không xác định được chủ khoản nợ phải trả, tiền phạt vi phạm, thu nợ hoạt động kinh doanh, giãn hoàn thuế.
 • Mua nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ nhập kho.
 • Đưa tài sản cố định vào sử dụng ngay sau mua.
 • Mua nguyên vật liệu, dịch vụ, hàng hóa, dụng cụ để dùng cho hoạt động kinh doanh – sản xuất thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng thì chúng sẽ phản ứng theo giá mua chưa thuế.

Cách ghi các định khoản kế toán hành chính sự nghiệp theo thông tư 107 chi tiết tại đây.

6. Một số câu hỏi liên quan đến kế toán HCSN

Một số thắc mắc được gửi về cho JobsGO liên quan đến kế toán hành chính sự nghiệp sẽ được chúng tôi giải đáp và chia sẻ chi tiết dưới đây:

ke toan hcsn
Một số câu hỏi liên quan đến kế toán HCSN

6.1 Kỹ năng cần có với kế toán HCSN là gì?

Kỹ năng cần có cho các bạn làm kế toán hành chính sự nghiệp như sau:

 • Kỹ năng kiểm tra, phân loại, xử lý và lập các chứng từ kế toán.
 • Kỹ năng ghi sổ kế toán từ chứng từ kế toán, lập báo cáo tài chính.
 • Kỹ năng sử dụng các phần mềm kế toán thông dụng.
 • Kỹ năng tổng hợp, phân tích số liệu kế toán.
 • Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp, ngoại ngữ, làm việc nhóm, ứng xử, tin học,…

6.2 Phân loại các đơn vị kế toán HCSN

Đơn vị kế toán hành chính sự nghiệp trong phòng kế toán được phân loại thành:

 • Đơn vị HCSN đơn thuần: Sở tài chính, phòng ban huyện, xã,…
 • Đơn vị HCSN có thư: Bệnh viện, trường học,…
 • Đơn vị HCSN kinh doanh – sản xuất: Trung tâm giống vật nuôi huyện, tỉnh,..
 • Đơn vị HCSN dự án: Dự án tuyên truyền phòng chống virus sốt xuất huyết của trung tâm y tế,…

6.3 Kế toán HCSN có thể chuyển sang làm kế toán tổng hợp không?

Kế toán tổng hợp cần nhiều chuyên môn hơn kế toán HCSN, do đó khi bạn muốn chuyển từ kế toán HCSN sang làm kế toán tổng hợp cần đáp ứng các tiêu chí của tuyển dụng của vị trí đó.

Bài viết trên đã giúp bạn hiểu rõ về kế toán hành chính sự nghiệp. Tìm việc làm kế toán HCSN nói riêng và kế toán nói chung nhanh chóng nhất bằng cách tạo CV để ứng tuyển vào các Job trên JobsGO.vn ngay nhé!

(Theo JobsGO - Nền tảng tìm việc làm, tuyển dụng, tạo CV xin việc)

JobsGO Banner