Mẫu đơn xác nhận đơn vị thực tập tốt nghiệp 2024

Đánh giá post

Bạn đang loay hoay tìm những mẫu đơn phục vụ cho kỳ thực tập tốt nghiệp? Bài viết dưới đây, JobsGO sẽ cung cấp cho bạn những mẫu đơn xác nhận đơn vị thực tập tốt nghiệp 2024 và giúp bạn viết mẫu đơn này một cách tốt nhất.

1. Đơn xác nhận đơn vị thực tập là gì? Sử dụng khi nào?

1.1 Đơn xác nhận đơn vị thực tập là gì?

Đơn xác nhận đơn vị thực tập là mẫu văn bản quan trọng mà sinh viên bắt buộc phải có để hoàn thành kỳ thực tập của mình. Đơn này không chỉ là minh chứng cho quá trình thực tập của sinh viên tại đơn vị đã đăng ký thực tập mà còn là căn cứ để nhà trường, giảng viên đánh giá và cho điểm các hoạt động thực tập của sinh viên.

Đơn xác nhận đơn vị thực tập là gì?
Đơn xác nhận đơn vị thực tập là gì?

Xem thêm: Intern là gì? Internship là gì? Cách ghi điểm khi đi thực tập

1.2 Đơn xác nhận đơn vị thực tập sử dụng khi nào?

Đơn xác nhận đơn vị thực tập được sử dụng sau khi sinh viên kết thúc kỳ thực tập của mình. Nếu không có đơn xác nhận này, quá trình thực tập của sinh viên sẽ bị xem là không có giá trị.

2. Đơn xác nhận đơn vị thực tập gồm những nội dung gì?

Đơn xác nhận thực tập cần có các nội dung sau:

 • Tên mẫu đơn
 • Họ tên cán bộ hướng dẫn mình trong quá trình thực tập
 • Tên đơn vị thực tập
 • Phòng, ban thực tập
 • Thời gian thực tập
 • Họ tên, mã số sinh viên, trường, khoa, ngành đang theo học của mình
 • Phần đánh giá và nhận xét của đơn vị thực tập
 • Họ tên, chữ ký của người hướng dẫn và người đại diện có thẩm quyền của đơn vị thực tập

3. Cách viết đơn xác nhận đơn vị thực tập

Bạn có thể tham khảo dàn ý viết đơn xác nhận đơn vị thực tập dưới đây của JobsGO:

 • Phần kính gửi thì sinh viên sẽ ghi rõ tên của cơ quan, đơn vị mà mình thực tập.
 • Phần nội dung của đơn xin xác nhận thực tập bao gồm những nội dung như: họ tên cán bộ hướng dẫn, tên đơn vị thực tập; phòng, ban thực tập; thời gian thực tập; thông tin cá nhân của bản thân, phần đánh giá và nhận xét của đơn vị thực tập.
 • Cuối đơn có sự xác nhận của đơn vị thực tập.

Xem thêm: Thực tập sinh là gì? Những điều sinh viên cần biết để thực tập hiệu quả

4. Tham khảo mẫu đơn xác nhận đơn vị thực tập mới nhất

Dưới đây là các mẫu đơn xác nhận đơn vị thực tập mới nhất 2024 phổ biến dành cho sinh viên:

4.1 Mẫu đơn xác nhận đơn vị thực tập chuẩn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

——–o0o——–

ĐƠN XIN XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

Kính gửi: ………………………………………

Tên tôi là: ………………………………………

Sinh viên lớp: ……………………

Được sự đồng ý của quý công ty, trong thời gian qua, tôi đã được trực tiếp đến phòng…………………… để thực tập, làm quen với công việc thực tế, tìm hiểu tình hình hoạt động kinh doanh của công ty từ ngày đến ngày . Trong thời gian thực tập tại đây, được sự hướng dẫn tận tình, chu đáo của lãnh đạo công ty cũng như các anh/chị làm việc tại phòng, tôi đã có cơ hội tìm hiểu và được thực hành một số công việc tại phòng.

Nay tôi làm đơn này kính trình lên ban lãnh đạo công ty xác nhận cho tôi về việc đã thực tập tại công ty trong khoảng thời gian trên.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

…….., ngày …… tháng …… năm ……..

Người làm đơn

Nhận xét của đơn vị thực tập

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

Tải xuống ngay

4.2 Mẫu đơn xác nhận đơn vị thực tập có bảng đánh giá

 

TÊN ĐƠN VỊ THỰC TẬP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
********* Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*************

GIẤY XÁC NHẬN THỰC TẬP

I. THÔNG TIN NGƯỜI THỰC TẬP

Họ và tên:……………………………………………

Mã số sinh viên: ……………………………………

Trường: ………………… Lớp: ……………………………

Khoa:……………… Chuyên ngành: ………….…

Thời gian thực tập: Từ ngày …../…../…… đến ngày …../……/……

Công việc được giao: …………………………………..

Thuộc Phòng/Nhóm: …………………………………….

Người hướng dẫn: ……………………………………….

Chức vụ: ……………………………………………………..

II. ĐÁNH GIÁ VÀ NHẬN XÉT

Nội dung Người thực tập Đơn vị thực tập
Tốt Khá TB Kém Tốt Khá TB Kém
Thực hiện nội quy làm việc
Thái độ thực tập
Ý thức kỷ luật
Tác phong
Kiến thức chuyên môn
Khả năng hoàn thành công việc
Khả năng hòa nhập và thích nghi công việc
Tính năng động và sáng tạo trong công việc
Nhận xét chung

…………….., ngày ….. tháng …. năm…..

Đại diện đơn vị thực tập

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Cán bộ hướng dẫn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người thực tập

(Ký, ghi rõ họ tên)

Tải xuống ngay

4.3 Mẫu đơn xác nhận đơn vị thực tập của trường mầm non

 

TÊN ĐƠN VỊ THỰC TẬP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
********* Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*************

GIẤY XÁC NHẬN THỰC TẬP

 • THÔNG TIN NGƯỜI THỰC TẬP

Họ và tên:……………………………………………….……………………….

Mã số sinh viên: ………………………………………..……..………………..

Trường: ………………………………………..

Lớp: ………………………………………

Khoa:………………………………… Chuyên ngành: ………….………..….

Thời gian thực tập: Từ ngày …../…../…… đến ngày …../……/……

Công việc được giao: ……………………………………………………………………..

Thuộc Phòng/Nhóm: ……………………………………………………………………….

Người hướng dẫn: ………………………………………………………………………….

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………….

 • ĐÁNH GIÁ VÀ NHẬN XÉT
Nội dung Người thực tập Đơn vị thực tập
Tốt Khá TB Kém Tốt Khá TB Kém
Thực hiện nội quy làm việc
Thái độ thực tập
Ý thức kỷ luật
Tác phong
Kiến thức chuyên môn
Khả năng hoàn thành công việc
Khả năng hòa nhập và thích nghi công việc
Tính năng động và sáng tạo trong công việc
Nhận xét chung

…………….., ngày ….. tháng …. năm…..

Đại diện đơn vị thực tập

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Cán bộ hướng dẫn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người thực tập

(Ký, ghi rõ họ tên)

Tải xuống ngay

4.4 Mẫu đơn xác nhận đơn vị thực tập của bệnh viện

 

TÊN ĐƠN VỊ THỰC TẬP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
********* Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*************

GIẤY XÁC NHẬN THỰC TẬP

 • THÔNG TIN NGƯỜI THỰC TẬP

Họ và tên:……………………………………………….……………………….

Mã số sinh viên: ………………………………………..……..………………..

Trường: ………………………………………..

Lớp: ………………………………………

Khoa:………………………………… Chuyên ngành: ………….………..….

Thời gian thực tập: Từ ngày …../…../…… đến ngày …../……/……

Công việc được giao: ……………………………………………………………………..

Thuộc Phòng/Nhóm: ……………………………………………………………………….

Người hướng dẫn: ………………………………………………………………………….

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………….

 • ĐÁNH GIÁ VÀ NHẬN XÉT
Nội dung Người thực tập Đơn vị thực tập
Tốt Khá TB Kém Tốt Khá TB Kém
Thực hiện nội quy làm việc
Thái độ thực tập
Ý thức kỷ luật
Tác phong
Kiến thức chuyên môn
Khả năng hoàn thành công việc
Khả năng hòa nhập và thích nghi công việc
Tính năng động và sáng tạo trong công việc
Nhận xét chung

…………….., ngày ….. tháng …. năm…..

Đại diện đơn vị thực tập

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Cán bộ hướng dẫn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người thực tập

(Ký, ghi rõ họ tên)

Tải xuống ngay

4.5 Mẫu đơn xác nhận đơn vị thực tập của của ngân hàng

TÊN ĐƠN VỊ THỰC TẬP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
********* Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*************

GIẤY XÁC NHẬN THỰC TẬP

Họ và tên cán bộ hướng dẫn thực tập :……………………………………………………………..

Đơn vị thực tập :…………………………………………………………………………………………..

Điện thoại liên lạc :…………………………………………………………………………………………..

Tên sinh viên thực tập :………………………………………………………………………………..

Mã số sinh viên :…………………………………………………………………………………………..

Thời gian thực tập :Từ ngày………………………….. Đến ngày:………………………….

Bảng đánh giá và nhận xét quá trình thực tập của công ty

Nội dung đánh giá Tôt Khá Trung bình Kém
Thực hiện nội quy làm việc tại công ty
Thái độ thực tập
Ý thức kỷ luật
Tác phong
Khả năng hoàn thành công việc
Khả năng hòa nhập và thích nghi công việc
Tính năng động và sáng tạo trong công việc

Nhận xét chung :……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Đánh giá quá trình thực tập (thang điểm 10) :………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

…………….., ngày ….. tháng …. năm…..

Đại diện đơn vị thực tập

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Cán bộ hướng dẫn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người thực tập

(Ký, ghi rõ họ tên)

Tải xuống ngay

4.6 Mẫu đơn xác nhận đơn vị thực tập bằng tiếng Anh

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
*******

INTERNSHIP CONFIRMATION CERTIFICATE

Student’s name: …………………………………

Date of birth: ………………………………………

School name: ………………………………………

Department: …………………………………………

Student ID: …………………………………………

Internship position: …………………………………

Instructor: ……………………………………………

Period of internship from: ……………to……………

Comments A B C D
Obey the company’s rules
Learning attitude
Discipline behavior
Specialist knowledge
Ability to get the job done
Ability to integrate and adapt to work

Instructor’s comments:

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

Year……..Month………Year

Certified by company (signature and stamp)

Tải xuống ngay

5. Một số lưu ý khi viết nhận xét thực tập

Cách viết đơn xác nhận đơn vị thực tập là một yếu tố quan trọng quyết định đến kết quả thực tập. Bạn cần lưu ý một số điều sau để tránh sai sót và tránh dẫn đến những ấn tượng xấu của đơn vị thực tập dành cho bạn.

 • Có khá nhiều đơn vị thực tập có mẫu đơn riêng và không chấp nhận mẫu đơn bên ngoài. Vậy nên bạn hãy hỏi đơn vị của mình đăng ký kiến tập có sử dụng mẫu riêng không.
 • Đảm bảo đầy đủ các nội dung như: Tên đơn vị thực tập; thời gian thực tập; tên người hướng dẫn; thông tin cá nhân của mình; phần đánh giá, nhận xét của cơ quan thực tập…
 • Có nhận xét, dấu xác nhận của đơn vị thực tập để chứng minh những nhận định trên là đúng và đảm bảo tính chính xác về các thông tin được nêu.
 • Bạn nên sử dụng bảng để người chấm điểm tiện theo dõi nếu có những tiêu chí đánh giá trong giấy xác nhận.

Trong bài viết trên, JobsGO đã gửi đến các bạn các mẫu đơn xác nhận đơn vị thực tập mới nhất để bạn có thể tham khảo thêm. Chúc bạn hoàn thành tốt kỳ thực tập của mình!

Tìm việc làm ngay!

(Theo JobsGO - Nền tảng tìm việc làm, tuyển dụng, tạo CV xin việc)

Chia sẻ bài viết này trên: