JobsGO Blog » Góc HR » Page 3

Chuyên mục: Góc HR

Tìm hiểu ngành Nhân Sự/HR. Các yêu cầu tuyển dụng ngành Nhân Sự/HR, cơ hội nghề nghiệp, bí quyết tìm việc ngành Nhân Sự/HR được JobsGo tổng hợp và cập nhật.

phát triển phần mềm

Mô tả công việc phát triển phần mềm

Dưới đây là bản mô tả công việc phát triển phần mềm mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản JD ...

/ 21 Tháng Bảy, 2020
phát triển ứng dụng

Mô tả công việc phát triển ứng dụng

Dưới đây là bản mô tả công việc phát triển ứng dụng mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản JD ...

/ 21 Tháng Bảy, 2020
kỹ sư phần mềm

Mô tả công việc kỹ sư phần mềm

Dưới đây là bản mô tả công việc kỹ sư phần mềm mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản JD ...

/ 21 Tháng Bảy, 2020
Lập trình Android

Mô tả công việc Lập trình Android

Dưới đây là bản mô tả công việc Lập trình Android mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản JD  Lập...

/ 19 Tháng Bảy, 2020
Lập trình iOS

Mô tả công việc Lập trình iOS

Dưới đây là bản mô tả công việc Lập trình iOS mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản JD  Lập...

/ 19 Tháng Bảy, 2020
Ngành Quản lý bệnh viện: Không giỏi Hóa có học được không?

Ngành Quản lý bệnh viện: Không giỏi Hóa có học được không?

Nghe 2 chữ “bệnh viện”, nhiều bạn sẽ cho rằng cần giỏi Hóa mới có thể làm được. Thế nhưng, không phải công việc nào cũng vậy. Ngành Quản lý bệnh viện chính là một ngành như vậy. Cùng JobsGO...

/ 13 Tháng Bảy, 2020
Lập trình hệ thống

Mô tả công việc Lập trình hệ thống

Dưới đây là bản mô tả công việc Lập trình hệ thống mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản JD ...

/ 11 Tháng Bảy, 2020
Lập trình NodeJS

Mô tả công việc Lập trình NodeJS

Dưới đây là bản mô tả công việc Lập trình NodeJS mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản JD  Lập...

/ 11 Tháng Bảy, 2020
Lập trình Fullstack

Mô tả công việc Lập trình Fullstack

Dưới đây là bản mô tả công việc Lập trình Fullstack mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản JD  Lập...

/ 11 Tháng Bảy, 2020
Lập trình Mobile

Mô tả công việc Lập trình Mobile

Dưới đây là bản mô tả công việc Lập trình Mobile mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản JD  Lập...

/ 11 Tháng Bảy, 2020