Mẫu đơn xin thôi việc của giáo viên chuẩn 2024

Đánh giá post

Giáo viên khi muốn nghỉ việc thì cần phải thực hiện những thủ tục gì? Mẫu đơn xin thôi việc của giáo viên như thế nào? Để giải đáp cho những thắc mắc này, mời các bạn theo dõi bài viết sau.

1. Đơn xin thôi việc của giáo viên là gì?

Đơn xin thôi việc của giáo viên là một tài liệu mà giáo viên gửi đến nhà trường hoặc cơ quan chức năng để thông báo về quyết định từ chức và chấm dứt hợp đồng lao động với nhà trường.

đơn xin thôi việc của giáo viên
Đơn xin thôi việc của giáo viên là gì?

Khi các giáo viên muốn chấm dứt công việc của mình tại các trường học, đơn xin nghỉ việc là một trong những thủ tục quan trọng để họ có thể thực hiện điều này một cách hợp pháp và đảm bảo các quyền lợi của mình.

Việc viết đơn này cũng giúp các cơ quan chức năng có thể thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thanh toán các khoản tiền lương, bảo hiểm và các khoản tiền khác cho giáo viên nghỉ việc.

Xem thêm: 5 mẫu đơn xin nghỉ phép chuẩn và thuyết phục nhất 2024

2. Đơn xin thôi việc của giáo viên gồm những nội dung gì? Hướng dẫn cách viết

Đơn xin nghỉ việc của giáo viên cũng như các đơn xin nghỉ việc khác, thường được chia thành ba phần chính:

 • Phần mở đầu: phần này bao gồm quốc hiệu tiêu ngữ, ngày tháng năm làm đơn và tên đơn. Tên đơn phải được viết hoa toàn bộ và nằm trên một dòng riêng để dễ dàng nhận diện.
 • Phần nội dung: phần này là trọng tâm của đơn xin nghỉ việc, gồm các thông tin sau:
 • Thông tin cá nhân của người viết đơn, bao gồm họ tên, ngày tháng năm sinh của giáo viên xin nghỉ việc.
 • Trình độ chuyên môn, chức vụ, tổ chuyên môn, đơn vị công tác của giáo viên đó hiện nay.
 • Thời gian bắt đầu nghỉ việc: Muốn xin nghỉ việc từ ngày nào.
 • Lý do xin nghỉ việc: Nên trình bày ngắn gọn, súc tích sao cho hợp lý nhất. Không sử dụng cách diễn đạt dài dòng, không rõ nghĩa để tránh gây nhầm lẫn.
 • Phần kết thúc: phần này gồm cam đoan của người viết đơn về việc đã bàn giao công việc cho các bộ phận liên quan và nêu lại nguyện vọng xin nghỉ việc một lần nữa. Cuối cùng, cần ghi ngày tháng và ký tên để hoàn tất đơn xin nghỉ việc.
mẫu đơn xin thôi việc của giáo viên
Đơn xin thôi việc của giáo viên gồm những nội dung gì?

3. Mẫu đơn xin thôi việc của giáo viên

Dưới đây là một số mẫu đơn xin thôi việc của giáo viên chuẩn, các bạn có thể tham khảo và tải về sử dụng nhé.

3.1 Mẫu đơn xin thôi việc cho giáo viên chung

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC CỦA GIÁO VIÊN

Kính gửi: – Sở GD&ĐT ……………………………………….
– Hiệu trưởng trường ……………………………….

Tôi tên là: ……………………………………………………………

Ngày tháng năm sinh:……………………………………………

Ngày vào ngành:…………………………………………………….

Trình độ chuyên môn:………………………………………………

Chức vụ:……………………………………..Tổ chuyên môn:…….

Đơn vị công tác: Trường ……………………………………………

Nay tôi làm đơn này, kính xin lãnh đạo Sở GD&ĐT, lãnh đạo trường cho tôi được thôi việc kể từ ngày……….tháng……năm..……….

Lý do: ……………………………………………………………….

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Tôi cam đoan đã bàn giao công việc lại cho bộ phận có liên quan trước khi nghỉ việc.

Kính mong lãnh đạo các cấp xem xét và chấp thuận cho tôi được thôi việc. Tôi xin trân trọng cảm ơn./.

………………., ngày……..tháng…… năm ……..

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, đóng dấu)

TẢI XUỐNG

3.2 Mẫu đơn xin thôi việc của giáo viên biên chế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi: – Giám đốc Sở GD&ĐT …………………….
– Hiệu trưởng trường THPT ……………..

Tôi tên là: Phạm Thị A

Ngày tháng năm sinh:…………………………

Ngày vào ngành:………………………………..

Trình độ chuyên môn:………………………………

Chức vụ: Giáo viên Tổ chuyên môn: Tự nhiên

Đơn vị công tác: Trường THPT ……………………

Nay tôi làm đơn này, kính xin lãnh đạo Sở GD&ĐT, lãnh đạo trường cho tôi được thôi việc kể từ ngày……….tháng……năm..……….

Lý do: Bản thân là một viên chức trong biên chế với 15 năm đi dạy, tôi luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, luôn tâm huyết với nghề, luôn nghiêm túc, mẫu mực, uy tín trước học trò và đồng nghiệp, đã làm công tác chủ nhiệm và giáo dục thành công được nhiều thế hệ học sinh.

Tuy nhiên, một năm gần đây tôi thấy sức khỏe của mình có dấu hiệu giảm sút, đi khám thì bác sĩ bảo tôi bị …… cần phải điều trị tĩnh dưỡng lâu dài. Nay tuổi tôi cũng đã cao, tình trạng sức khỏe không còn được như xưa, nên tôi làm đơn nghỉ việc này kính đề nghị BGH Trường ………..và Lãnh đạo Phòng GD&ĐT ………. cho phép tôi được nghỉ đề về nhà điều trị.

Tôi cam đoan đã bàn giao công việc lại cho bộ phận có liên quan trước khi nghỉ việc.

Kính mong lãnh đạo các cấp xem xét và chấp thuận cho tôi được thôi việc. Tôi xin trân trọng cảm ơn./.

………………., ngày……..tháng…… năm ……..

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, đóng dấu)

TẢI XUỐNG

3.3 Mẫu đơn xin thôi việc giáo viên mầm non

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC CỦA GIÁO VIÊN

Kính gửi: – Sở GD&ĐT ……………………………………….
– BGH trường mầm non ………………………..

Tôi tên là: ……………………………………………………………………

Ngày tháng năm sinh:…………………………………………….

Số CCCD/CMND: …………….. Cấp ngày: ………………….. Tại: …

Ngày vào ngành:…………………………………………………..

Trình độ chuyên môn:…………………………………………..

Chức vụ:……………………………………..Tổ chuyên môn:………….

Đơn vị công tác: Trường ……………………………………….

Nay tôi làm đơn này, kính xin ban giám hiệu, hiệu trưởng trường mầm non cho tôi được thôi việc kể từ ngày……….tháng……năm..……….

Lý do: ………………………………………………………………

Tôi cam đoan đã bàn giao công việc lại cho bộ phận có liên quan trước khi nghỉ việc.

Kính mong lãnh đạo các cấp xem xét và chấp thuận cho tôi được thôi việc. Tôi xin trân trọng cảm ơn.

.……………, ngày……..tháng…… năm ……..

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

TẢI XUỐNG

3.4 Mẫu đơn xin thôi việc giáo viên tiểu học

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC CỦA GIÁO VIÊN

Kính gửi: – Sở GD&ĐT ……………………………………….
– BGH trường tiểu học ………………………..

Tôi tên là: ……………………………………………………………………

Ngày tháng năm sinh:…………………………………………….

Số CCCD/CMND: …………….. Cấp ngày: ………………….. Tại: …

Ngày vào ngành:…………………………………………………..

Trình độ chuyên môn:…………………………………………..

Chức vụ:……………………………………..Tổ chuyên môn:………….

Đơn vị công tác: Trường ……………………………………….

Nay tôi làm đơn này, kính xin ban giám hiệu, hiệu trưởng trường tiểu học cho tôi được thôi việc kể từ ngày……….tháng……năm..……….

Lý do: ………………………………………………………………

Tôi cam đoan đã bàn giao công việc lại cho bộ phận có liên quan trước khi nghỉ việc.

Kính mong lãnh đạo các cấp xem xét và chấp thuận cho tôi được thôi việc. Tôi xin trân trọng cảm ơn.

.……………, ngày……..tháng…… năm ……..

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

TẢI XUỐNG

3.5 Mẫu đơn xin thôi việc giáo viên THCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC CỦA GIÁO VIÊN

Kính gửi: – Sở GD&ĐT ……………………………………….
– BGH trường THPT ………………………..

Tôi tên là: ……………………………………………………………………

Ngày tháng năm sinh:…………………………………………….

Số CCCD/CMND: …………….. Cấp ngày: ………………….. Tại: …

Ngày vào ngành:…………………………………………………..

Trình độ chuyên môn:…………………………………………..

Chức vụ:……………………………………..Tổ chuyên môn:………….

Đơn vị công tác: Trường ……………………………………….

Nay tôi làm đơn này, kính xin ban giám hiệu, hiệu trưởng trường THPT cho tôi được thôi việc kể từ ngày……….tháng……năm..……….

Lý do: ………………………………………………………………

Tôi cam đoan đã bàn giao công việc lại cho bộ phận có liên quan trước khi nghỉ việc.

Kính mong lãnh đạo các cấp xem xét và chấp thuận cho tôi được thôi việc. Tôi xin trân trọng cảm ơn.

.……………, ngày……..tháng…… năm ……..

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

TẢI XUỐNG

3.6 Mẫu đơn xin thôi việc giáo viên THPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC CỦA GIÁO VIÊN

Kính gửi: – Sở GD&ĐT ……………………………………….
– BGH trường THPT ………………………..

Tôi tên là: ……………………………………………………………………

Ngày tháng năm sinh:…………………………………………….

Số CCCD/CMND: …………….. Cấp ngày: ………………….. Tại: …

Ngày vào ngành:…………………………………………………..

Trình độ chuyên môn:…………………………………………..

Chức vụ:……………………………………..Tổ chuyên môn:………….

Đơn vị công tác: Trường ……………………………………….

Nay tôi làm đơn này, kính xin ban giám hiệu, hiệu trưởng trường THPT cho tôi được thôi việc kể từ ngày……….tháng……năm..……….

Lý do: ………………………………………………………………

Tôi cam đoan đã bàn giao công việc lại cho bộ phận có liên quan trước khi nghỉ việc.

Kính mong lãnh đạo các cấp xem xét và chấp thuận cho tôi được thôi việc. Tôi xin trân trọng cảm ơn.

.……………, ngày……..tháng…… năm ……..

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

TẢI XUỐNG

4. Lưu ý khi viết đơn xin thôi việc giáo viên

đơn xin thôi việc của giáo viên là gì
Lưu ý khi viết đơn xin thôi việc giáo viên

Khi viết đơn xin nghỉ việc giáo viên, bạn cần lưu ý những điểm sau đây để đảm bảo đơn xin được hoàn thiện và đáp ứng đầy đủ yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước:

 • Phải tuân thủ theo đúng quy định pháp luật của pháp luật Việt Nam.
 • Sử dụng ngôn từ lịch sự, chính xác và rõ ràng.
 • Đảm bảo động từ, ngữ pháp và cách viết chính tả chuẩn xác, tránh những lỗi sai đơn giản.
 • Nội dung đơn xin phải được trình bày rõ ràng, đầy đủ và logic.
 • Không nên sử dụng các câu văn quá dài, khó hiểu, tránh những sự lặp lại không cần thiết.
 • Nên trình bày lý do xin nghỉ việc một cách chân thực, chính xác và hợp lý.
 • Để tránh gây hiểu lầm, cần đề cập rõ ràng về thời gian nghỉ việc, ngày bắt đầu, kết thúc và các thủ tục liên quan khác.
 • Kết thúc đơn xin bằng một đoạn văn ngắn gọn, đầy đủ ý nghĩa, với cam đoan đã bàn giao công việc và cảm ơn sự quan tâm của cơ quan quản lý.
 • Nếu có thể, cần đính kèm các giấy tờ hỗ trợ như quyết định nghỉ việc, giấy chứng nhận đào tạo, bằng cấp, văn bằng hoặc các chứng chỉ liên quan.
 • Trước khi gửi đơn xin nghỉ việc, cần kiểm tra kỹ lại văn bản để đảm bảo không có sai sót và hoàn thiện tối đa nội dung của đơn xin.

Xem thêm: 03 mẫu đơn xin từ chức mới nhất 2024 – Tải xuống miễn phí

5. Thủ tục xin nghỉ việc của giáo viên

Theo quy định tại Điều 29 Luật Viên chức năm 2010 và sửa đổi bổ sung bởi khoản 4 Điều 2 Luật Viên chức năm 2019, giáo viên (viên chức) có thể được nghỉ việc trong hai trường hợp sau đây:

 • Giáo viên bị đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc: Trong trường hợp này, giáo viên sẽ được hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật về việc chấm dứt hợp đồng lao động.
 • Giáo viên chủ động đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc: Trong trường hợp này, giáo viên cần phải viết đơn xin nghỉ việc và gửi đến đơn vị sự nghiệp công lập.

Thủ tục xin nghỉ việc của giáo viên sẽ như sau:

 • Giáo viên cần gửi thông báo bằng văn bản đến người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trước ít nhất 03 ngày hoặc 30 ngày (tùy vào từng trường hợp cụ thể).
 • Sau khi nhận được văn bản đề nghị nghỉ việc của giáo viên, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sẽ tiến hành xem xét và đưa ra ý kiến:
 • Nếu đồng ý với đề nghị: Chấm dứt hợp đồng làm việc và tiến hành giải quyết các chế độ liên quan đến thôi việc cho giáo viên.
 • Nếu không đồng ý với đề nghị: Người đứng đầu đơn vị sẽ trả lời giáo viên bằng văn bản và giải thích rõ lý do không đồng ý.

Trên đây là những mẫu đơn xin thôi việc của giáo viên chuẩn nhất. Hy vọng rằng bài viết sẽ hữu ích với những ai quan tâm đến vấn đề này.

Tìm việc làm ngay!

(Theo JobsGO - Nền tảng tìm việc làm, tuyển dụng, tạo CV xin việc)

Chia sẻ bài viết này trên: