Mẫu đơn đăng ký thực tập chuẩn nhất dành cho sinh viên

Đánh giá post
Job ngon - Thu nhập trên 26Tr - Không kinh nghiệm - Mời bạn ứng tuyển

Đơn đăng ký thực tập là một văn bản quan trọng để các sinh viên có thể có cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp, cơ quan. Viết đơn đăng ký thực tập chính xác và hiệu quả sẽ giúp sinh viên nhanh chóng được chấp nhận vào thực tập và có một kinh nghiệm thực tế quý báu trong quá trình học tập. Tham khảo ngay cách viết cùng mẫu đơn đăng ký thực tập chuẩn nhất trong bài viết này bạn nhé.

1. Ý nghĩa của đơn đăng ký thực tập

đơn đăng ký thực tập
Đơn đăng ký thực tập là gì?

Đơn đăng ký thực tập là một tài liệu quan trọng để sinh viên đăng ký tham gia chương trình thực tập tại một công ty, tổ chức hoặc cơ quan nào đó. Đơn này thường bao gồm thông tin cá nhân của sinh viên, thông tin về trường học, kế hoạch thực tập của sinh viên,…

Đơn đăng ký thực tập có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp sinh viên xác định mục tiêu thực tập của mình, đăng ký tham gia chương trình thực tập và bắt đầu quá trình tìm kiếm một vị trí thực tập phù hợp với mục tiêu đặt ra.

Ngoài ra, đơn đăng ký thực tập cũng giúp các công ty, tổ chức hoặc cơ quan nắm rõ thông tin về sinh viên đăng ký thực tập, biết kế hoạch thực tập của sinh viên, từ đó họ có thể lựa chọn sinh viên phù hợp và có khả năng thực hiện tốt công việc thực tập được giao.

Xem thêm: Thực tập sinh là gì? Những điều sinh viên cần biết để thực tập hiệu quả

2. Nội dung và cách viết đơn đăng ký thực tập

đơn xin thực tập
Nội dung mẫu đơn đăng ký thực tập

Một mẫu đơn đăng ký thực tập cần có những nội dung cơ bản sau:

 • Phần Kính gửi: Cần ghi rõ tên đơn vị, công ty hoặc doanh nghiệp mong muốn được thực tập.
 • Thông tin cá nhân: Phần này cần cung cấp đầy đủ thông tin về bản thân như họ tên, trường đang học, ngành học, hệ đào tạo, thông tin liên hệ, số điện thoại và địa chỉ liên lạc chi tiết.
 • Nội dung xin thực tập: Phần này cần cung cấp thông tin về ngành nghề mong muốn được thực tập, thời gian thực tập cũng như các đơn vị và phòng ban mà bạn mong muốn được thực tập.
 • Đề tài thực tập: Bạn cũng cần cung cấp đầy đủ tên đề tài mà mình muốn thực hiện tại cơ quan, doanh nghiệp thực tập để đơn xin được xem xét và đánh giá một cách chính xác, nhanh chóng.
 • Thời gian thực tập: Bạn cần cung cấp thông tin về thời gian thực tập một cách cụ thể. Điều này bao gồm thông tin về thời gian bắt đầu và kết thúc thực tập cùng với số tuần dự kiến thực tập tại đơn vị.
 • Nội dung cam kết và xác nhận của trường: Điều này rất quan trọng để đảm bảo tính chân thực của đơn xin thực tập. Bạn cần có cam kết và xác nhận từ trường về việc bạn là sinh viên của trường và sẵn sàng thực hiện các điều khoản, điều kiện trong quá trình thực tập.

Xem thêm: Cách viết thư ngỏ xin thực tập tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng

3. Lưu ý khi viết đơn đăng ký thực tập

mẫu đơn đăng ký thực tập
Lưu ý khi viết đơn đăng ký thực tập

Khi viết đơn đăng ký thực tập, bạn cần lưu ý các điểm sau đây:

 • Sắp xếp nội dung rõ ràng, hợp lý: Đơn xin thực tập cần được sắp xếp rõ ràng và hợp lý, bao gồm các phần: tiêu đề, thông tin liên hệ, nội dung xin thực tập, thời gian thực tập, cam kết và xác nhận của nhà trường.
 • Sử dụng ngôn từ lịch sự, chuẩn mực: Ngôn từ trong đơn xin thực tập cần phải lịch sự, chuẩn mực, tránh sử dụng những từ ngữ thô tục, thiếu tôn trọng. Đặc biệt bạn cần lưu ý sử dụng các từ ngữ chính xác và đúng ngữ pháp.
 • Đưa ra lý do vì sao bạn muốn thực tập tại đơn vị: Đưa ra những lý do cụ thể vì sao bạn muốn thực tập tại đơn vị, thể hiện sự quan tâm và tìm hiểu sâu sắc về đơn vị, ngành nghề hoặc vị trí thực tập.
 • Thể hiện sự chuẩn bị kỹ càng cho thực tập: Trong đơn đăng ký thực tập, bạn cần thể hiện sự chuẩn bị kỹ càng cho thực tập, đưa ra những kiến thức, kỹ năng đã học được, định hướng mục tiêu cụ thể cho quá trình thực tập và mong muốn được học hỏi nhiều hơn từ đơn vị thực tập.
 • Nêu rõ cam kết và xác nhận của nhà trường: Cuối cùng, bạn cần nêu rõ cam kết và xác nhận của nhà trường để đảm bảo tính chân thật của đơn xin thực tập và đáp ứng yêu cầu của đơn vị thực tập. Bạn có thể đính kèm các giấy tờ chứng nhận, thư mời của đơn vị để tăng tính uy tín và đáng tin cậy của đơn xin thực tập.

Xem thêm: Cách làm báo cáo thực tập chi tiết cho sinh viên

4. Mẫu đơn đăng ký thực tập cho các ngành nghề

Dưới đây là một số mẫu đơn đăng ký thực tập cho các ngành nghề mà bạn có thể tham khảo.

4.1 Mẫu đơn đăng ký thực tập chung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN THỰC TẬP/TẬP SỰ

Kính gửi: ……………………………………. …………………………………….

Tôi tên: …………………………………….

Sinh viên Trường: …………………………………. Khoa: ………………………………………….

Chuyên ngành: ………………………………… Hệ đào tạo: ……………………………………..

Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………..

Số điện thoại liên lạc: ……………………………………………………….

Nay tôi làm đơn này để xin thực tập và nghiên cứu luận văn tốt nghiệp tại đơn vị.

Đề tài xin thực tập: ……………………………………………………………

Thời gian thực tập: trong ….. tuần; từ ngày ……………… đến ngày………………..

Đơn vị (chi nhánh/phòng nghiệp vụ) xin thực tập: ………………………………………….

Nếu được đơn vị tiếp nhận bố trí thực tập, tôi xin cam kết thực hiện các nội dung sau:

– Chấp hành và thực hiện nghiêm túc chương trình đào tạo, chủ trương thực tập do đơn vị quy định;

– Luôn tuân thủ nội quy, quy chế hoạt động, quy định đối với sinh viên thực tập, bảo mật thông tin, an toàn tài sản của đơn vị;

– Bồi hoàn các tổn thất, hư hao tài sản do bản thân tự gây ra với đơn vị (nếu có)

– Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật những nội dung đã cam kết.

Kính mong Ban lãnh đạo xem xét và tạo điều kiện cho tôi được thực tập tại đơn vị.

Tôi xin chân thành cám ơn!

…………….., ngày……tháng ……năm …….

Người làm đơn

TẢI XUỐNG

4.2 Mẫu đơn đăng ký thực tập tại ngân hàng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN THỰC TẬP

Kính gửi: NGÂN HÀNG…………….

Tôi tên: …………….. …………….. Ngày sinh: …………….. q Nam q Nữ

Nơi sinh: …………….. CMND số: …………….. Ngày cấp:…………… Tại………………………

Địa chỉ thường trú: ……………..……………..

Địa chỉ liên lạc (nếu có): ……………..……………..

Điện thoại: ……………..……………..……………..

Sinh viên trường: …………….. Khoa: ……………..

Đề tài thực tập: ……………..……………..……………..

Nơi xin thực tập: …………….. ……………..

Nay tôi làm đơn này với mong muốn được Ngân hàng …………….. tiếp nhận bố trí thực tập để hoàn tất chương trình học. Tôi xin cam kết thực hiện các nội dung sau:

1. Chấp hành và thực hiện nghiêm túc chương trình đào tạo, chủ trương thực tập của Ngân hàng;

2. Tuân thủ tất cả các nội quy, quy định đối với sinh viên thực tập; bảo mật thông tin, an toàn tài sản của Ngân hàng;

3. Bồi hoàn các tổn thất, hư hỏng tài sản do bản thân tôi gây ra với Ngân hàng (nếu có).

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật những nội dung đã cam kết.

Kính mong Ban lãnh đạo xem xét và tạo điều kiện cho tôi được thực tập tại ………..

……………, ngày…..tháng…..năm 20……

Sinh viên

(ký, ghi rõ họ tên)

TẢI XUỐNG

4.3 Mẫu đơn đăng ký thực tập tại Khách sạn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN THỰC TẬP

……….., ngày …… tháng …… năm 20..

Kính gửi: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi tên: …………………………………………… Ngày sinh: ………………………… o Nam o Nữ

Nơi sinh: ……………………………..Số điện thoại: ………………………………………………………..

Số CMND: …………………………………….. Ngày cấp ………………………… Tại: ………………………….

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………………………………..

Nơi ở hiện tại : …………………………………………………………………………………………………………………

Là sinh viên trường: ……………………………………………… Khoa: ……………………………………………..

Lớp : ……………………………………………………………………. Hệ đào tạo : …………………………………….

Nay tôi làm đơn này kính mong Quý khách sạn tiếp nhận cho tôi được thực tập tại bộ phận ……………………….. để hoàn tất học phần theo chương trình đào tạo của nhà trường.

Thời gian thực tập từ ngày: ………………………………………….. đến: …………………………………………..

Tôi xin cam kết thực hiện đúng các nội dung sau:

– Chấp hành và thực hiện nghiêm túc chủ trương thực tập do khách sạn quy định.

– Tuân thủ tất cả các nội quy, quy định đối với sinh viên, học sinh thực tập, bảo mật thông tin, an toàn tài sản của khách sạn.

– Bồi hoàn các tổn thất, hư hỏng tài sản do bản thân tôi gây ra tại khách sạn (nếu có).

Kính mong Ban lãnh đạo tạo điều kiện cho tôi được thực tập tại Quý khách sạn.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Xác Nhận Của Khoa Quản Lý Sinh Viên Người Làm Đơn

TẢI XUỐNG

4.4 Mẫu đơn đăng ký thực tập ngành luật

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN THỰC TẬP

Kính gửi: ……………………….. ………………………..

Tôi tên: ………………………..………………………..

Sinh viên Trường: ……………………….. ………………………..

Khoa: …………….. Chuyên ngành: Luật Hệ đào tạo: …………….

Địa chỉ liên hệ: ………………………..………………………..

Số điện thoại liên lạc: ……………………….. ………………………..

Nay tôi làm đơn này để xin thực tập tại đơn vị.

Thời gian thực tập: từ ngày ………… đến ngày ……………..

Đơn vị (chi nhánh/phòng nghiệp vụ) xin thực tập: ………………………..

Nếu được đơn vị tiếp nhận bố trí thực tập, tôi xin cam kết thực hiện các nội dung sau:

– Chấp hành và thực hiện nghiêm túc chương trình đào tạo, chủ trương thực tập do đơn – Bồi hoàn các tổn thất, hư hao tài sản do bản thân tự gây ra với đơn vị (nếu có).

Tôi xin chân thành cám ơn!

XÁC NHẬN CỦA KHOA

QUẢN LÝ SINH VIÊN

……., ngày……tháng ……năm …….

NGƯỜI LÀM ĐƠN

TẢI XUỐNG

Trên đây là một số mẫu đơn đăng ký thực tập kèm những lưu ý cần nhớ khi viết đơn. Viết đơn đăng ký thực tập cần sự cẩn thận và chuẩn bị kỹ lưỡng, vì nó có thể là cơ hội để bạn bắt đầu sự nghiệp của mình. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn viết được một đơn đăng ký thực tập chuẩn và chuyên nghiệp nhé.

(Theo JobsGO - Nền tảng tìm việc làm, tuyển dụng, tạo CV xin việc)

JobsGO Banner