Chuyên mục: Lao Động Phổ Thông

Ngành kỹ thuật điện tử viễn thông và top các trường nghề

Vốn dĩ những ngành nghề về kỹ thuật không phải là nhóm ngành “hot” theo thời đại. Nhưng mặt khác trong bất kỳ môi trường nào, kỹ thuật luôn chiếm một vai trò quan trọng. Đặc biệt trong thời buổi...

/ 4 Tháng Mười, 2020
Lao động phổ thông có làm được nghề kỹ thuật điện

Lao động phổ thông có làm được nghề kỹ thuật điện?

Ngành điện được cho là một ngành đầy triển vọng trong tương lai. Vậy lao động phổ thông có thể làm nghề điện hay không? Cơ hội tiềm năng nào cho nhóm lao động này. Hãy cùng JobsGO tìm hiểu...

/ 7 Tháng Sáu, 2020
giúp việc

Mô tả công việc giúp việc

Dưới đây là bản mô tả công việc giúp việc mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản JD giúp việc...

/ 13 Tháng Ba, 2020
Tạp Vụ Văn Phòng

Mô tả công việc Tạp Vụ Văn Phòng

Dưới đây là bản mô tả công việc Tạp Vụ Văn Phòng mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản JD...

/ 13 Tháng Ba, 2020
nhân viên dọn phòng

Mô tả công việc nhân viên dọn phòng

Dưới đây là bản mô tả công việc nhân viên dọn phòng mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản JD...

/ 12 Tháng Ba, 2020
Nhân viên tạp vụ

Mô tả công việc nhân viên tạp vụ

Dưới đây là bản mô tả công việc nhân viên tạp vụ mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản JD...

/ 12 Tháng Ba, 2020
nhân viên an ninh

Mô tả công việc nhân viên an ninh

Dưới đây là bản mô tả công việc nhân viên an ninh mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản JD...

/ 11 Tháng Ba, 2020
nhân viên bảo vệ

Mô tả công việc nhân viên bảo vệ

Dưới đây là bản mô tả công việc nhân viên bảo vệ mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản JD...

/ 11 Tháng Ba, 2020
Barista

Mô tả công việc Barista

Dưới đây là bản mô tả công việc Barista mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản JD Barista hợp nhất...

/ 4 Tháng Ba, 2020
Nhân Viên Bếp

Mô tả công việc Nhân viên Bếp

Dưới đây là bản mô tả công việc Nhân Viên Bếp mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản JD Nhân...

/ 4 Tháng Ba, 2020