Bảo Hiểm Thất Nghiệp Được Lấy Mấy Lần? Quy Định Mới Nhất 2024

Đánh giá post

Bảo hiểm thất nghiệp được lấy mấy lần?” là một câu hỏi phổ biến mà nhiều người quan tâm khi tìm hiểu về chính sách bảo hiểm xã hội. Theo quy định của Luật Việc làm, người lao động không bị giới hạn về số lần nhận trợ cấp thất nghiệp, tuy nhiên, có những điều kiện cụ thể cần phải đáp ứng để hưởng quyền lợi này. Bạn hãy cùng tìm hiểu về quy định và điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp cùng JobsGO nhé.

1. Quy Định Về Hưởng Bảo Hiểm Thất Nghiệp

bảo hiểm thất nghiệp được lấy mấy lần
Quy Định Về Hưởng Bảo Hiểm Thất Nghiệp

Theo quy định tại Điều 49 của Luật Việc làm 2013, để được nhận trợ cấp thất nghiệp, người lao động mất việc làm cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Điều kiện để được hưởng trợ cấp thất nghiệp: Người lao động đã chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trừ trường hợp: (1) NLĐ tự ý chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trái pháp luật; (2) NLĐ đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.
 • Thời gian đóng bảo hiểm để được hưởng trợ cấp thất nghiệp: Người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp ít nhất 12 tháng trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.
 • Nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp: Người lao động phải nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1, Điều 46, Luật Việc làm 2013.
 • Chưa tìm được việc làm sau một khoảng thời gian nhất định: Người lao động được nhận trợ cấp thất nghiệp khi chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Trừ các trường hợp như thực hiện nghĩa vụ quân sự, đi học tập, chấp hành biện pháp pháp luật, bị tạm giam, bị phạt tù, ra định cư nước ngoài, đi lao động tại nước ngoài, chết.

Nếu đáp ứng đủ các điều kiện trên, người lao động sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của luật.

Xem thêm: Bảo Hiểm Thất Nghiệp Tính Như Thế Nào?

2. Bảo Hiểm Thất Nghiệp Được Lấy Mấy Lần?

Luật việc làm 2013 quy định về thời gian đóng và nhận bảo hiểm thất nghiệp của người lao động cụ thể như sau:

Điều 45. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

1. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

2. Sau khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trước đó của người lao động không được tính để hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp cho lần hưởng bảo hiểm thất nghiệp tiếp theo được tính lại từ đầu, trừ trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại các điểm b, c, h, l, m và n khoản 3 Điều 53 của Luật này.

3. Thời gian người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp không được tính để hưởng trợ cấp mất việc làm hoặc trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật về lao động, pháp luật về viên chức.

Bảo hiểm thất nghiệp được lấy mấy lần? Theo quy định hiện hành của pháp luật về Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tại Việt Nam, người lao động không bị giới hạn về số lần hưởng BHTN. Điều này có nghĩa là người lao động có thể hưởng BHTN nhiều lần nếu đáp ứng đủ các điều kiện hưởng theo quy định, không phụ thuộc vào số lần đã hưởng trước đó.

Tuy nhiên, thời gian người lao động đóng BHTN để tính cho lần hưởng BHTN tiếp theo sẽ không tính những năm mà người lao động đã từng hưởng BHTN. Thay vào đó, thời gian đóng BHTN sẽ được tính lại từ đầu.

Điều này giúp đảm bảo rằng người lao động vẫn có cơ hội hưởng BHTN nếu họ mất việc làm, đồng thời cũng khuyến khích người lao động tiếp tục đóng BHTN để duy trì quyền lợi trong tương lai.

3. Mức Hưởng, Thời Gian Và Địa Điểm Nhận Bảo Hiểm Thất Nghiệp

bảo hiểm thất nghiệp lãnh tối đa bao nhiêu tháng
Mức Hưởng, Thời Gian Và Địa Điểm Nhận Bảo Hiểm Thất Nghiệp

Theo quy định trong Điều 50 của Luật Việc làm năm 2013, các điều khoản về mức hưởng, thời gian và thời điểm người lao động được nhận Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được quy định như sau:

3.1. Mức Hưởng BHTN

 • Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng được tính bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp.
 • Tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

3.2. Thời Gian Hưởng BHTN

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Theo đó, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp. Sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì người lao động sẽ được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp, nhưng tối đa không quá 12 tháng.

3.3. Thời Điểm Hưởng BHTN

Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, nếu có đủ các điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp thì cần đến đăng ký và nộp hồ sơ tại Trung tâm dịch vụ việc làm. Sau 16 ngày từ khi hoàn thành hồ sơ BHTN và người lao động chưa tìm được công việc mới, thì bắt đầu được chi trả trợ cấp thất nghiệp theo đúng mức tính quy định của pháp luật.

Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm:

 • Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Mẫu số 03 Thông tư số 15/2023/TT-BLĐTBXH.
 • Bản chính hoặc bản sao công chứng (kèm bản chính đối chiếu) của 1 trong các loại giấy tờ: hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc đã hết hạn, quyết định thôi việc, quyết định sa thải, thông báo/thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động,…
 • Sổ bảo hiểm xã hội
 • 2 bản CCCD photo công chứng kèm bản gốc để đối chiếu
 • 2 ảnh 3×4

Những quy định này nhằm đảm bảo rằng người lao động mất việc làm có thể nhận được mức trợ cấp phù hợp trong một khoảng thời gian nhất định để giúp họ ổn định cuộc sống và tìm kiếm công việc mới.

Xem thêm: Cách Làm Bảo Hiểm Thất Nghiệp Nhanh Nhất 2024

4. Bảo Hiểm Thất Nghiệp Lãnh Tối Đa Bao Nhiêu Tháng?

Theo khoản 2, Điều 50, Luật Việc làm 2013: “Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.”

Điều này có nghĩa là sau khi mất việc làm và đáp ứng các điều kiện cần thiết, người lao động có thể nhận trợ cấp Bảo hiểm thất nghiệp trong khoảng thời gian tối đa là 12 tháng.

Việc đặt giới hạn cho khoản trợ cấp Bảo hiểm thất nghiệp giúp đảm bảo sự công bằng trong phân phối nguồn lực và khuyến khích người lao động tìm kiếm việc làm mới. Đồng thời, điều này cũng giảm áp lực tài chính cho hệ thống bảo hiểm xã hội.

Với những thông tin trên đây, chắc hẳn bạn đã trả lời được cho thắc mắc “Bảo hiểm thất nghiệp được lấy mấy lần?”. Mong rằng thông tin này sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp của mình.

Câu hỏi thường gặp

1. Nghỉ Việc 1 Năm Có Được Hưởng Bảo Hiểm Thất Nghiệp Không?

Theo quy định trong Luật Việc làm 2013, người lao động chỉ được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi đáp ứng điều kiện hoàn thiện thủ tục trong thời gian 3 tháng kể từ khi nghỉ việc. Như vậy, sau 1 năm kể từ khi nghỉ việc, người lao động sẽ không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

2. Làm 20 Năm Được Hưởng Mấy Tháng Thất Nghiệp?

Trường hợp người lao động làm và đóng bảo hiểm thất nghiệp 20 năm thì số tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa cũng chỉ là 12 tháng.

Tìm việc làm ngay!

(Theo JobsGO - Nền tảng tìm việc làm, tuyển dụng, tạo CV xin việc)

Chia sẻ bài viết này trên: