JobsGO Blog » Nghề Nghiệp » Bảo hiểm » Bảo hiểm thất nghiệp tính như thế nào?

Bảo hiểm thất nghiệp là khoản trợ cấp cho người lao động khi mất việc và đủ điều kiện hưởng. Vậy bảo hiểm thất nghiệp tính như thế nào? Tìm hiểu để nắm rõ cách tính bảo hiểm thất nghiệp để đảm bảo quyền lợi khi tham gia BHTN bạn nhé.

Bảo hiểm thất nghiệp tính như thế nào?

Bảo hiểm thất nghiệp tính từ năm nào?

Theo Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 quy định về hiệu lực thi hành bảo hiểm thất nghiệp bắt đầu từ ngày 01/01/2009, áp dụng cho các công ty có 10 lao động trở lên. Tiếp đó, Luật việc làm năm 2013 quy định từ 01/01/2015 người lao động bắt buộc tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp bất kể công ty có số lượng bao nhiêu lao động.

👉 Xem thêm: Giải đáp thắc mắc: “Bảo hiểm thất nghiệp không lấy có mất không?”

Điều kiện được hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp không lấy có được cộng dồn không?

Người lao động cần đáp ứng những điều kiện để được hưởng BHTN

Theo Luật định, thì bảo hiểm thất nghiệp được chi trả đối với người lao động nếu có đủ các điều kiện sau: 

  • Người lao động đã chấm dứt hợp đồng lao động đúng quy định. Trừ việc chấm dứt hợp đồng trái pháp luật, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Hoặc nghỉ hưởng lương hưu hay trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.
  • Trường hợp ký kết hợp đồng lao động có xác định và không xác định thời hạn, người lao động phải có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trong 12 tháng trở lên, trong 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động. 
  • Trường hợp ký kết hợp đồng lao động ngắn hạn theo thời vụ có thời hạn từ 3 đến 12 tháng, thì phải có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp 12 tháng trở lên được xét cộng dồn trong vòng 36 tháng trước khi nghỉ việc. 
  • Người lao động đã nộp hồ sơ hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm. 
  • Người chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp. 

Nếu có đủ những điều kiện như quy định trên đây, người lao động cần đến đăng ký và nộp hồ sơ để được nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. 

Bảo hiểm thất nghiệp được tính như thế nào?

Tính bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp giúp người lao động đảm bảo cuộc sống khi nghỉ việc

Rất nhiều người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, nhưng không nắm rõ cách tính. Vậy bảo hiểm thất nghiệp tính như thế nào? Bảo hiểm Bảo hiểm thất nghiệp 2021 tính như thế nào?

Công thức tính tiền bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp năm 2021 vẫn được tính theo quy định của pháp luật tại Điều 50 Luật Việc làm năm 2013. 

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp = 60% mức lương bình quân (lương cơ sở tham gia bảo hiểm thất nghiệp) của 6 tháng đóng gần nhất trước khi nghỉ việc.

Lưu ý:

Mức trợ cấp thất nghiệp được giới hạn mức hưởng tối đa:

  • Không lớn hơn 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động được trả lương chế độ Nhà nước.
  • Không lớn hơn 5 lần mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc trong các công ty sử dụng lao động không thuộc nhà nước.

Ví dụ để hiểu hơn các tính bảo hiểm thất nghiệp

Để hiểu hơn về cách tính bảo hiểm thất nghiệp, chúng ta cùng xét ví dụ sau:

Trường hợp ông B, đóng bảo hiểm thất nghiệp với mức lương bình quân của 6 tháng gần nhất trước khi nghỉ việc là 6 triệu đồng, thì mức hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính bằng: 6.000.000 * 60% = 3.600.000 đồng (Ba triệu sáu trăm ngàn đồng).

👉 Xem thêm: Bảo hiểm thất nghiệp được lấy mấy lần? – Thông tin mới nhất

Mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Tùy thuộc vào đối tượng lao động mà mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp cũng được tính khác nhau.

Đối với người làm việc trong cơ quan Nhà nước

Người làm trong các cơ quan Nhà nước, hưởng chế độ tiền lương của Nhà nước thì mức hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp được tính trên mức lương cơ sở hiện nay là 1,49 triệu đồng/tháng.

Như vậy, những người này được hưởng tối đa 5 x 1,49 triệu đồng/tháng = 7,45 triệu đồng/tháng khi chi trả chế độ bảo hiểm thất nghiệp. 

Đối với người làm việc ngoài cơ quan Nhà nước

Còn đối với người làm việc trong các công ty, doanh nghiệp không thuộc nhà nước, thì tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa phụ thuộc vào mức lương tối thiểu tính theo vùng nơi làm việc của người lao động. Theo các vùng, mức lương cơ sở là khác nhau dẫn đến mức hưởng tối đa của bảo hiểm thất nghiệp cũng chênh lệch.

Mức trợ cấp thất nghiệp

Bảng chi tiết mức hưởng BHTN tối đa của người lao động theo vùng

Chắc hẳn những thông tin trên đây đã giúp bạn hiểu được “Bảo hiểm thất nghiệp được tính như thế nào?” và thời gian cũng như điều kiện được hưởng BHTN. Mong rằng bạn đã hiểu về luật bảo hiểm thất nghiệp và nhận được đầy đủ lợi ích của BHTN theo quy định của pháp luật.

JobsGO

Đăng bởi van.dao