Công Ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh

Sản xuất/Vận hành sản xuất
Formosa Ha Tinh Steel Corporation (FHS) has received investment certificate on 12/June/2008, Son Duong port and integrated steel mill complex is currently the biggest foreign direct investment (FDI) project in Vietnam.

Thông tin liên hệ

  • Vung Ang Economic Zone, Ky Long Ward, Ky Anh Town, Ha Tinh Province
  • http://www.fhs.com.vn/
  • >500 cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 7 việc làm đã đăng (xem thêm)

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

2016

THE FIRST WIRE ROD COIL IS PRODUCED BY WIRE ROD AND BAR PLANT

2015

THE FIRST COAL-FIRED GENERATOR UNIT OF THE CO-GENERATION POWER PLANT IS COMPLETED

2012

PILING CEREMONY OF THE FIRST BLAST FURNACE TAKES PLACE

2008

FHS IS AWARDED THE INVESTMENT CERTIFICATE

Được hưởng bảo hiểm sức khỏe

Được hưởng bảo hiểm xã hội

Salary, bonus and other benefit as provision of company

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo