Business Intelligence (BI) là gì? Business Intelligence làm gì?

Đánh giá post
Job ngon - Thu nhập trên 26Tr - Không kinh nghiệm - Mời bạn ứng tuyển

Business Intelligence là gì? Business Intelligence (BI – kinh doanh thông minh) thường được hiểu là một tập hợp các kỹ thuật và các công cụ cho việc mua, chuyển đổi dữ liệu thô thành các thông tin có ý nghĩa và hữu ích cho việc phân tích kinh doanh.

1. Business Intelligence là gì? Tầm quan trọng ra sao?

1.1. Business Intelligence là gì?

business intelligence là gì
Business Intelligence là gì?

Business Intelligence là gì? Business Intelligence (BI) là một hệ thống và quy trình tổng hợp, phân tích, và trình bày thông tin liên quan đến các hoạt động kinh doanh của một tổ chức. BI sử dụng các công cụ và phương pháp phân tích dữ liệu để giúp các nhà quản lý hiểu được dữ liệu và ra quyết định nhanh chóng và chính xác hơn.

Các hệ thống BI thường bao gồm các thành phần như:

 • Phân tích dữ liệu (Business Analyst)
 • Công cụ khai phá dữ liệu (data mining)
 • Kho dữ liệu (data warehouse)
 • Công cụ khai thác dữ liệu (analytics tools)

Những công cụ này giúp các nhà quản lý và nhân viên kinh doanh truy cập thông tin cần thiết để hiểu rõ hơn về các hoạt động của công ty, đưa ra các quyết định chiến lược, tăng hiệu quả hoạt động và giảm rủi ro.

1.2. Tầm quan trọng của Business Intelligence

Business Intelligence (BI) là một công cụ quan trọng trong việc phân tích và quản lý dữ liệu kinh doanh. BI giúp các tổ chức đưa ra quyết định một cách nhanh chóng, chính xác dựa trên các thông tin đáng tin cậy. Dưới đây là một số vai trò của BI:

 • Hiểu rõ hơn về hoạt động kinh doanh của tổ chức: BI cho phép tổ chức thu thập, phân tích và hiển thị dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau; qua đó giúp họ hiểu rõ hơn về hoạt động kinh doanh của mình.
 • Đưa ra quyết định thông minh: Các báo cáo và dữ liệu được trực quan hóa của BI giúp nhà quản lý và nhân viên kinh doanh đưa ra quyết định thông minh dựa trên các dữ liệu có cơ sở.
 • Cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh: BI cho phép các tổ chức đo lường hiệu quả và tìm kiếm cơ hội để cải thiện, tối ưu hóa hoạt động kinh doanh.
 • Giảm rủi ro: BI giúp các tổ chức giảm rủi ro bằng cách giúp các nhà quản lý và nhân viên kinh doanh hiểu rõ hơn về tình hình kinh doanh và dự đoán các xu hướng tiếp theo.
 • Tăng tính cạnh tranh: BI giúp các tổ chức tăng tính cạnh tranh bằng cách giúp họ hiểu rõ hơn về thị trường, khách hàng của mình và cải thiện các chiến lược kinh doanh.

1.3. Các hoạt động chính của Business Intelligence

Business Intelligence (BI) là một quy trình công nghệ nhằm phân tích dữ liệu và cung cấp thông tin giúp CEO, nhà quản lý,… đưa ra các quyết định kinh doanh sáng suốt. Dưới đây là các hoạt động chính của BI:

 • Hỗ trợ quyết định (Decision support): Hoạt động này liên quan đến việc sử dụng các công cụ BI để cung cấp thông tin (dạng báo cáo, trực quan hóa dữ liệu) hỗ trợ cho quá trình đưa ra quyết định.
 • Truy vấn và báo cáo (Query and reporting): Hoạt động này liên quan đến việc thu thập, tổng hợp dữ liệu từ các nguồn khác nhau để tạo ra báo cáo và trả lời các truy vấn của người dùng.
 • Phân tích xử lý trực tuyến (Online analytical processing – OLAP): Kỹ thuật này cho phép người dùng phân tích dữ liệu từ nhiều chiều khác nhau để hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa các dữ liệu.
 • Phân tích thống kê (Statistical analysis): Đây là quá trình phân tích và tóm tắt dữ liệu số bằng cách sử dụng các phương pháp thống kê. Phân tích thống kê được sử dụng để phát hiện các xu hướng, quy luật và mối liên hệ giữa các biến trong dữ liệu.
 • Dự đoán (Forecasting): Đây là quá trình sử dụng các phương pháp để dự đoán tương lai dựa trên các dữ liệu trong quá khứ. Ví dụ, người dùng có thể dự đoán doanh thu trong tháng tới dựa trên doanh số bán hàng trong các tháng trước đó.
 • Khai thác dữ liệu (Data mining): Các kỹ thuật khai thác dữ liệu bao gồm phân tích độ liên quan, phân tích phân cụm, phân tích chuỗi thời gian và phân tích nhân tố. Khai thác dữ liệu được sử dụng để giúp người dùng tìm ra các mẫu và xu hướng tiềm năng trong dữ liệu và đưa ra các quyết định kinh doanh.

1.4. Mối liên hệ giữa Business Intelligence với Business Analytics

business intelligence tuyển dụng
Business Intelligence (BI) tập trung vào việc thu thập, phân tích và trình bày các dữ liệu lịch sử

Business Intelligence (BI) và Business Analytics (BA) đều liên quan đến việc sử dụng dữ liệu để hỗ trợ quyết định kinh doanh. Tuy nhiên, có một số khác biệt giữa chúng.

 • Business Intelligence (BI) tập trung vào việc thu thập, phân tích và trình bày các dữ liệu lịch sử từ các hệ thống thông tin nội bộ của một tổ chức. BI giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về các hoạt động kinh doanh của mình thông qua việc tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau và tạo ra các báo cáo, trực quan hóa dữ liệu, bảng điều khiển và các công cụ phân tích để giúp người dùng đưa ra các quyết định.
 • Business Analytics (BA) liên quan đến việc sử dụng dữ liệu để đưa ra dự đoán và khám phá các mối quan hệ giữa các yếu tố kinh doanh. BA tập trung vào việc phân tích các dữ liệu hiện tại và dự đoán các kịch bản tương lai để giúp các doanh nghiệp đưa ra các quyết định thông minh. BA sử dụng các công cụ phân tích như kỹ thuật số hóa dữ liệu, khai thác dữ liệu và phân tích thống kê để đưa ra các dự đoán và khám phá mối quan hệ giữa các yếu tố kinh doanh.

1.5. Một vài phần mềm và công cụ BI

 • Tableau: Được biết đến như một nền tảng phân tích tự phục vụ, Tableau cung cấp dữ liệu được trực quan hóa và có thể tích hợp với nhiều nguồn dữ liệu, bao gồm Microsoft Azure SQL Data Warehouse và Excel. Nó cho phép người dùng tạo bảng điều khiển trực quan và báo cáo dữ liệu để hỗ trợ quyết định.
 • Splunk: Splunk là một phần mềm cho phép tìm kiếm, phân tích và trực quan hóa dữ liệu do máy tạo ra trong thời gian thực được thu thập từ các trang web, ứng dụng, thiết bị,…
 • Alteryx: Kết hợp các phân tích từ nhiều nguồn để đơn giản hóa quy trình công việc cũng như cung cấp nhiều thông tin chi tiết về BI, Alteryx cho phép người dùng kết hợp các nguồn dữ liệu khác nhau và sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu để tạo ra báo cáo trực quan.
 • Qlik: Qlik cung cấp một nền tảng BI mở rộng và dễ sử dụng. Nó cho phép người dùng truy cập và phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau và tạo bảng điều khiển trực quan.
 • Domo: Là một nền tảng đám mây cung cấp các công cụ Business Intelligence phù hợp với nhiều ngành khác nhau. Domo cung cấp các tính năng phân tích dữ liệu, báo cáo và trực quan hóa dữ liệu.
 • Dundas BI: Là một nền tảng phân tích dữ liệu và BI cho phép người dùng tạo các trang tổng quan và bảng điều khiển để giám sát, đánh giá hiệu suất doanh nghiệp. Nó cũng cung cấp các tính năng phân tích dữ liệu, báo cáo, thăm dò dữ liệu để giúp người dùng phát hiện các mô hình và xu hướng trong dữ liệu của họ.
 • Google Data Studio: Là một công cụ BI từ Google, cho phép người dùng kết nối với nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, bao gồm Google Analytics, Google Sheets, MySQL,… Nó cung cấp một nền tảng trực quan để tạo các báo cáo và bảng điều khiển để hiển thị dữ liệu dưới dạng biểu đồ. Google Data Studio phiên bản trả phí cung cấp cho người dùng nhiều tính năng tiên tiến hơn như chia sẻ nội dung, hỗ trợ API,…

2. Business Intelligence Analyst là gì?

2.1. Business Intelligence Analyst là gì?

Business Intelligence Analyst là một chuyên gia phân tích dữ liệu và tư vấn trong lĩnh vực BI. Công việc của BI Analyst bao gồm thu thập, xử lý, phân tích và tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau để tạo ra báo cáo và trực quan hóa dữ liệu giúp người dùng doanh nghiệp đưa ra các quyết định kinh doanh thông minh.

2.2. Business Intelligence Analyst làm gì?

business intelligence là làm gì
BI Analyst làm gì?

Cụ thể, BI Analyst thường có các nhiệm vụ như:

 • Thu thập và xử lý dữ liệu từ các nguồn khác nhau để đảm bảo tính nhất quán và đáng tin cậy.
 • Phân tích dữ liệu để tìm kiếm mẫu, xu hướng và các thông tin kinh doanh quan trọng.
 • Tạo báo cáo và trực quan hóa dữ liệu để giúp mọi người hiểu rõ hơn về các thông tin kinh doanh quan trọng.
 • Đưa ra các giải pháp và đề xuất để cải thiện, tối ưu hóa hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức và đưa ra các kiến nghị để tăng cường hiệu quả hoạt động.
 • Theo dõi và đánh giá các chỉ số hoạt động kinh doanh của tổ chức để đưa ra các quyết định kinh doanh thông minh.

2.3. Tương lai phát triển của nghề Business Intelligence Analyst

Business Intelligence Analyst có tiềm năng phát triển rất lớn. Vào thời điểm hiện tại, tất cả doanh nghiệp đều đang chạy đua số hóa toàn bộ hệ thống; vì vậy, việc nắm giữ, khai thác thông tin từ data là bí quyết để dành được chiến thắng. Do đó, Business Intelligence Analyst trở thành ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao, được nhiều người theo đuổi.

Các công ty cũng đang nhanh chóng xây dựng bộ phận thu thập và phân tích dữ liệu với hy vọng triển khai các chiến lược bứt phá trong cuộc chiến dẫn đầu thị phần. Những tập đoàn toàn cầu như Grab, Shopee, Tiki, FPT,… đều đang sử dụng cơ sở dữ liệu khổng lồ của họ cho hoạt động kinh doanh.

Không chỉ thế, ngành này còn mang lại nhiều cơ hội việc làm quốc tế. Bạn có thể trở thành chuyên gia BI tại các công ty nước ngoài với mức lương “khủng”. Khi trở thành Business Intelligence Analyst, khả năng định cư theo diện chuyên gia tại các quốc gia khác cũng trở nên đơn giản hơn.

2.4. Học gì để trở thành Business Intelligence Analyst?

Để trở thành một Business Intelligence Analyst, bạn cần theo học các chuyên ngành:

 • Thống kê
 • Quản trị kinh doanh
 • Khoa học máy tính
 • Khoa học dữ liệu

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể theo học các khóa học đào tạo chuyên sâu về ngành này tại MindX, Mastering Data Analytics, Học viện đào tạo lập trình MCI,… Tại đây, bạn sẽ có nhiều cơ hội thực hành, được làm quen với nhiều chuyên gia trong nghề và gia tăng cơ hội nghề nghiệp.

Kết luận

Để trở thành một Business Intelligence Analyst với mức thu nhập hấp dẫn và được nhiều doanh nghiệp săn đón, bạn nên tìm hiểu: “Business Intelligence là gì? Làm gì?” ngay từ bây giờ. Ngoài ra, bạn hãy truy cập ngay vào list Việc làm Business Intelligence trên JobsGO để khám phá xem các Nhà tuyển dụng đang thực sự tìm kiếm gì ở ứng viên ngành này nhé!

TÌM VIỆC LÀM Business Intelligence

(Theo JobsGO - Nền tảng tìm việc làm, tuyển dụng, tạo CV xin việc)

JobsGO Banner