Bộ phận thẩm định ngân hàng & những quy tắc trong công việc

Đánh giá post

Bộ phận thẩm định ngân hàng là một phần không thể thiếu trong quá trình cấp tín dụng. Với vai trò xác định khả năng thanh toán của khách hàng, bộ phận này đóng vai trò rất quan trọng, góp phần đảm bảo sự ổn định của ngân hàng.

1. Bộ phận thẩm định ngân hàng là gì?

Bộ phận thẩm định ngân hàng là bộ phận đảm nhận việc xác định khả năng trả nợ của khách hàng và đưa ra quyết định về việc cho vay hoặc không cho vay.

bộ phận thẩm định ngân hàng là gì
Bộ phận thẩm định ngân hàng là gì?

Các nhân viên trong bộ phận thẩm định sẽ thu thập và phân tích thông tin về khách hàng, bao gồm lịch sử tín dụng, thu nhập và khả năng thanh toán của khách hàng. Sau đó, họ sẽ đưa ra quyết định về việc cho vay, số tiền và thời gian vay. Quyết định này dựa trên nhiều yếu tố như khả năng trả nợ, tính khả thi của kế hoạch sử dụng khoản vay và rủi ro cho ngân hàng.

Bộ phận thẩm định đóng vai trò rất quan trọng để đảm bảo rằng ngân hàng cho vay tiền một cách có trách nhiệm, khoản vay được sử dụng đúng mục đích và được trả nợ đúng hạn. Đồng thời, bộ phận này cũng góp phần đảm bảo lợi ích của ngân hàng và khách hàng.

Xem thêm: Ngân hàng bán buôn là gì? Giải đáp các thắc mắc về ngân hàng bán buôn

2. Tại sao cần có bộ phận thẩm định ngân hàng?

Bộ phận thẩm định trong ngân hàng là rất cần thiết để đảm bảo sự ổn định và an toàn cho hoạt động của ngân hàng. Cụ thể, vai trò của bộ phận này thể hiện ở những khía cạnh sau:

bộ phận thẩm định ngân hàng
Tại sao cần có bộ phận thẩm định ngân hàng?
 • Kiểm soát rủi ro: Bộ phận thẩm định giúp ngân hàng đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng và đưa ra quyết định về việc cho vay hay không cho vay. Việc này giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro về việc khách hàng không trả nợ hoặc trả nợ không đúng hạn, đồng thời bảo vệ tài sản của ngân hàng.
 • Đảm bảo tính khả thi của kế hoạch vay: Bộ phận thẩm định sẽ đánh giá kế hoạch sử dụng vốn vay của khách hàng và xác định tính khả thi của kế hoạch đó. Nếu kế hoạch không khả thi, ngân hàng sẽ không cho vay để tránh việc khách hàng không thể trả nợ và ngân hàng gặp rủi ro.
 • Bảo vệ lợi ích của khách hàng: Bộ phận thẩm định đảm bảo rằng khoản vay được sử dụng đúng mục đích và không bị lạm dụng hoặc sử dụng sai cách. Điều này giúp bảo vệ lợi ích của khách hàng và đảm bảo rằng họ sẽ không bị áp đặt một khoản vay mà họ không thể trả nợ.
 • Đảm bảo sự minh bạch và công bằng: Bộ phận thẩm định giúp việc cho vay tiền của ngân hàng được thực hiện một cách minh bạch và công bằng. Điều này đảm bảo ngân hàng đang hành động theo các quy định, quy trình chính sách của họ và không có sự thiên vị trong việc xét duyệt vay tiền.

Xem thêm: Due Diligence là gì? Các hình thức thẩm định Due Diligence

3. Bộ phận thẩm định ngân hàng làm công việc gì?

Công việc của bộ phận thẩm định ngân hàng bao gồm:

3.1 Tham gia công tác thẩm định

Bộ phận thẩm định trong ngân hàng tham gia vào quy trình thẩm định các đề nghị vay tiền của khách hàng và đưa ra quyết định cuối cùng về việc cho vay hoặc không cho vay.

quy tắc thẩm định
Bộ phận thẩm định ngân hàng làm công việc gì?

Cụ thể, các công việc của họ bao gồm:

 • Tiếp nhận và xác minh thông tin: Bộ phận thẩm định sẽ tiếp nhận các đề nghị vay tiền từ khách hàng và xác minh thông tin về khách hàng như lịch sử tín dụng, thu nhập và khả năng trả nợ.
 • Phân tích và đánh giá: Sau khi xác minh thông tin, bộ phận thẩm định sẽ phân tích và đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng, tính khả thi của kế hoạch sử dụng khoản vay.
 • Xác định số tiền và thời gian vay: Dựa trên việc đánh giá khả năng trả nợ và tính khả thi của kế hoạch, bộ phận thẩm định sẽ đưa ra quyết định về số tiền và thời gian vay phù hợp với khách hàng.
 • Đưa ra quyết định: Cuối cùng, bộ phận thẩm định sẽ đưa ra quyết định về việc cho vay hoặc không cho vay và thông báo quyết định đó cho khách hàng.

3.2 Quản lý nợ trong và ngoài nước với các khoản sau cho vay

Bộ phận thẩm định trong ngân hàng có nhiệm vụ quản lý các khoản nợ trong và ngoài nước, đảm bảo rằng khoản nợ được quản lý một cách hiệu quả, an toàn. Các khoản nợ được quản lý bao gồm các khoản vay cho cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức khác. Cụ thể đó là:

 • Quản lý các khoản nợ của khách hàng: Bộ phận thẩm định sẽ đảm bảo rằng các khoản nợ của khách hàng được quản lý một cách hiệu quả và đúng thời hạn. Họ sẽ đưa ra các biện pháp cần thiết để đảm bảo rằng các khoản nợ được trả đúng hạn và đủ số tiền.
 • Đánh giá rủi ro: Bộ phận thẩm định sẽ đánh giá rủi ro của các khoản nợ và đưa ra các giải pháp phù hợp để giảm thiểu rủi ro. Họ cũng sẽ đưa ra các chính sách, quy trình để đảm bảo rằng các khoản nợ được phê duyệt chỉ khi rủi ro được kiểm soát và quản lý một cách hiệu quả.
 • Theo dõi các khoản nợ: Bộ phận thẩm định sẽ theo dõi các khoản nợ và đưa ra các biện pháp cần thiết để giải quyết các khoản nợ trễ hạn hoặc không đủ tiền. Họ sẽ đưa ra các giải pháp như cung cấp khoản vay thêm, thỏa thuận tái cấp tín dụng hoặc đưa ra các biện pháp pháp lý để thu hồi nợ.
 • Liên lạc với khách hàng: Bộ phận thẩm định sẽ liên lạc với khách hàng để giải đáp các câu hỏi và giải quyết các vấn đề liên quan đến các khoản nợ của họ.
 • Quản lý khoản nợ ngoại tệ: Nếu ngân hàng cho vay các khoản nợ ngoại tệ, bộ phận thẩm định sẽ quản lý các khoản nợ này và đảm bảo rằng các rủi ro liên quan đến tỷ giá ngoại tệ được giảm thiểu.

3.3 Góp ý cho quy trình, quy định có liên quan

Bộ phận thẩm định trong ngân hàng không chỉ tham gia vào quá trình thẩm định các khoản vay của khách hàng, mà còn có nhiệm vụ đóng góp ý kiến, đề xuất cho việc xây dựng và hoàn thiện các quy trình, quy định liên quan đến việc cho vay hay quản lý khoản nợ.

Bộ phận thẩm định có thể đề xuất các thay đổi hoặc bổ sung cho quy trình thẩm định và phê duyệt khoản vay. Điều này góp phần tăng tính chặt chẽ và đảm bảo rằng các khoản vay được phê duyệt đúng theo quy định, an toàn về tài chính cho ngân hàng.

Ngoài ra, bộ phận thẩm định cũng có thể đề xuất các thay đổi cho quy trình quản lý khoản nợ để tăng tính hiệu quả và giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng.

Xem thêm: Thẩm định viên về giá là ai? Học thẩm định giá ở đâu?

4. Kỹ năng cần có để làm việc ở bộ phận thẩm định ngân hàng

bộ phận thẩm định tín dụng
Kỹ năng cần có để làm việc ở bộ phận thẩm định ngân hàng

Để làm việc tại bộ phận thẩm định ngân hàng, một số kỹ năng bạn cần có là:

4.1 Kiến thức về tài chính

Kỹ năng và kiến thức về tài chính là rất quan trọng để có thể thực hiện công việc thẩm định. Bạn cần phải hiểu rõ về các khía cạnh tài chính của doanh nghiệp và cách đánh giá các rủi ro tài chính.

4.2 Kỹ năng phân tích

Một kỹ năng quan trọng đối với công việc thẩm định là khả năng phân tích tài chính và dữ liệu liên quan. Nhờ đó, bạn mới có thể đưa ra các quyết định về việc phê duyệt hoặc từ chối khoản vay của khách hàng.

4.3 Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng giao tiếp là rất quan trọng để bạn có thể liên lạc với khách hàng, các bộ phận khác trong ngân hàng và đối tác bên ngoài.

Xem thêm: [Bật mí] Nghệ thuật giao tiếp để thành công

4.4 Kỹ năng quản lý thời gian

Công việc thẩm định thường gặp phải áp lực thời gian và cần phải hoàn thành các nhiệm vụ theo lịch trình. Vì vậy, kỹ năng quản lý thời gian là rất cần thiết.

4.5 Kiến thức về pháp luật

Để làm việc ở bộ phận thẩm định ngân hàng, am hiểu về quy định pháp luật là rất quan trọng. Bạn cần phải nắm vững các quy định liên quan đến cho vay và quản lý nợ trong ngành ngân hàng, bao gồm:

 • Luật Ngân hàng và các văn bản hướng dẫn liên quan.
 • Luật Chứng khoán và các quy định liên quan đến tài chính doanh nghiệp.
 • Luật Doanh nghiệp và các quy định liên quan đến quản lý tài chính, kế toán.
 • Luật Thuế và các quy định liên quan đến việc tính thuế cho doanh nghiệp.
 • Các quy định của Ngân hàng Nhà nước về tín dụng và cho vay.

Ngoài ra, bạn cũng cần cập nhật thường xuyên các thay đổi mới nhất về quy định pháp luật liên quan đến ngành ngân hàng. Điều này sẽ giúp bạn đưa ra các quyết định thẩm định chính xác, đảm bảo tính hợp pháp và tránh các rủi ro pháp lý.

4.6 Sự tỉ mỉ và chính xác

Việc thẩm định yêu cầu sự chính xác và tỉ mỉ trong việc phân tích dữ liệu và đưa ra quyết định. Những sai sót nhỏ có thể dẫn đến những hậu quả lớn đối với ngân hàng.

4.7 Tinh thần cầu tiến

Bộ phận thẩm định phải luôn cập nhật các kiến thức mới nhất liên quan đến tài chính, quản lý rủi ro để có thể đáp ứng được những thách thức và yêu cầu mới trong ngành ngân hàng.

5. Các quy tắc trong công việc thẩm định ngân hàng

Hiện nay, các ngân hàng thường sử dụng quy tắc 5C để đánh giá các yếu tố quan trọng trong quá trình thẩm định và đưa ra quyết định cho vay một cách chính xác, hiệu quả. Cụ thể quy tắc này như sau:

thẩm định tín dụng ngân hàng
Các quy tắc trong công việc thẩm định ngân hàng

5.1 Character – Uy tín, đạo đức khách hàng

Để xác định khách hàng có đủ điều kiện để nhận khoản vay hay không, một trong các yếu tố được ngân hàng đánh giá là thái độ của khách hàng trong quá trình giao dịch. Ngoài ra, trình độ học vấn, phẩm chất và kinh nghiệm kinh doanh của khách hàng cũng được xem xét để đưa ra quyết định cuối cùng.

5.2 Capacity – Năng lực

Một trong những nguyên tắc quan trọng nhất trong mô hình 5C trong thẩm định tín dụng là khả năng chi trả nợ của khách hàng. Để đánh giá khả năng này, ngân hàng sẽ sử dụng các bảng báo cáo tài chính, đánh giá khả năng điều hành trong quá khứ và hoạt động kinh doanh hiện tại của khách hàng trên thị trường. Từ đó ngân hàng sẽ đưa ra quyết định về tính khả thi của việc cho vay.

5.3 Capital – Vốn

Việc khách hàng sở hữu một số vốn đáng kể trong doanh nghiệp có thể tăng tính đáng tin cậy đối ngân hàng trong việc xét duyệt cho vay. Việc này đảm bảo rằng ngân hàng sẽ có sự cân bằng trong các khoản vay tiền tín chấp. Khách hàng sở hữu một số vốn đáng kể sẽ có khả năng tài chính ổn định hơn và đủ khả năng chi trả nợ vay, giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng.

5.4 Collateral – Tài sản đảm bảo

Tài sản thế chấp, bao gồm việc thẩm định tài sản và nhà cửa, nó có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự đáng tin cậy, an toàn trong các khoản vay của ngân hàng. Khi khách hàng không thể trả nợ, ngân hàng có thể sử dụng các tài sản thế chấp này để thanh toán các khoản nợ còn lại. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng và đảm bảo tài chính của khách hàng.

5.5 Conditions – Môi trường

Đây là quá trình đánh giá và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của khách hàng trong một môi trường kinh tế chung. Đối với các khách hàng là doanh nghiệp, công ty có hoạt động ổn định và ít bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài, họ sẽ được ưu tiên hơn trong quá trình thẩm định tín dụng.

Tóm lại, bộ phận thẩm định ngân hàng đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính bền vững của ngân hàng. Nhờ những quy trình và kỹ năng chuyên môn, bộ phận này giúp giảm thiểu rủi ro tín dụng, tăng cường sự tin tưởng và cung cấp các dịch vụ tài chính chất lượng cho khách hàng.

Nếu bạn đang có nhu cầu tìm kiếm việc làm thẩm định tín dụng ngân hàng, ứng tuyển ngay những jobs “ngon” có tại JobsGO nhé!

Tìm việc làm ngay!

(Theo JobsGO - Nền tảng tìm việc làm, tuyển dụng, tạo CV xin việc)

Chia sẻ bài viết này trên: