MOU Là Gì? Thông Tin Chi Tiết Nhất Về MOU

Đánh giá post

Trong kinh doanh, các văn kiện cũng như thỏa thuận đóng vai trò quan trọng, tạo nên sự ràng buộc và định hướng cho sự hợp tác giữa các bên. Một trong những tài liệu tiên quyết này chính là MOU – Biên bản ghi nhớ. Vậy MOU là gì? Điều gì khiến MOU khác biệt so với các văn bản chính thức khác như hợp đồng hay thỏa thuận chung? Hãy cùng JobsGO tìm hiểu kỹ hơn về MOU và những đặc điểm nổi bật của loại hình văn bản này trong bài viết dưới đây nhé!

1. MOU Là Gì?

MOU (Memorandum of Understanding) là một văn bản không ràng buộc về mặt pháp lý, được sử dụng để ghi lại và thể hiện sự đồng thuận giữa hai hoặc nhiều bên về các nguyên tắc cơ bản mà họ dự định tuân theo, hướng tới việc đạt được một thỏa thuận hợp đồng chính thức trong tương lai. Văn bản này thường được sử dụng trong các lĩnh vực kinh doanh, chính trị và hợp tác giữa các tổ chức hoặc quốc gia.

MOU Là Gì?
MOU Là Gì?

Mặc dù không có giá trị pháp lý, MOU vẫn đóng một vai trò quan trọng trong việc thiết lập nền tảng cho các đàm phán và thỏa thuận tương lai. Nó thể hiện cam kết và thiện chí của các bên, giúp xây dựng lòng tin và làm rõ các kỳ vọng ban đầu trước khi tiến hành đàm phán chi tiết về các điều khoản ràng buộc.

2. MOU Bắt Nguồn Từ Đâu? 

Thuật ngữ MOU “Memorandum of Understanding” bắt nguồn từ tiếng Latinh “memorandum” có nghĩa là “một điều cần được ghi nhớ”. Trong lịch sử, các MOU đã được sử dụng như một công cụ ngoại giao không chính thức giữa các quốc gia để thiết lập các nguyên tắc hoặc chính sách chung trước khi đạt được các hiệp định hoặc hiệp ước chính thức.

Trong thời kỳ đầu, các MOU thường được sử dụng bởi các nhà ngoại giao và đại diện chính phủ để ghi lại những thỏa thuận tạm thời hoặc nguyên tắc hợp tác trước khi tiến hành đàm phán các hiệp ước chính thức. Chúng giúp xác lập nền tảng và xây dựng lòng tin cho các cuộc đàm phán phức tạp hơn sau này.

Với sự phát triển của các hoạt động thương mại và kinh doanh toàn cầu, MOU đã trở nên phổ biến trong lĩnh vực kinh doanh. Các công ty và tổ chức sử dụng MOU để thiết lập khuôn khổ hợp tác ban đầu, ghi lại các nguyên tắc và cam kết trước khi đi vào các thỏa thuận hoặc hợp đồng chi tiết hơn.

Trong thời đại hiện đại, MOU không chỉ được sử dụng trong quan hệ quốc tế và kinh doanh, mà còn được áp dụng trong các lĩnh vực khác như giáo dục, y tế và phi lợi nhuận. Chúng trở thành một công cụ hữu ích để thiết lập sự hiểu biết ban đầu và xây dựng nền tảng cho các hợp tác lâu dài giữa các tổ chức và bên liên quan.

Mặc dù nguồn gốc của MOU bắt nguồn từ lĩnh vực ngoại giao, nhưng vai trò và ứng dụng của nó đã mở rộng ra nhiều lĩnh vực khác nhau, trở thành một công cụ quan trọng trong việc thiết lập quan hệ đối tác và hợp tác giữa các bên trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày nay.

3. MOU Dùng Để Làm Gì?

MOU là một công cụ linh hoạt và đa năng, được sử dụng rộng rãi trong nhiều bối cảnh kinh doanh khác nhau. Một số ứng dụng chính của MOU bao gồm:

 • Thỏa thuận hợp tác: MOU thường được sử dụng để thiết lập một khuôn khổ hợp tác ban đầu giữa hai bên (song phương) hoặc nhiều bên (đa phương) trước khi đạt được một thỏa thuận chính thức. Nó giúp xác định các nguyên tắc, mục tiêu và phạm vi hợp tác dự kiến, tạo nền tảng cho các đàm phán và thỏa thuận chi tiết hơn trong tương lai.
 • Dự án chung: Trước khi khởi động một dự án chung, các bên tham gia có thể ký kết một MOU để xác định rõ ràng vai trò, trách nhiệm và đóng góp cụ thể của mỗi bên. MOU giúp đảm bảo rằng tất cả các bên có cùng sự hiểu biết và kỳ vọng về dự án ngay từ đầu, tránh những hiểu lầm hoặc xung đột tiềm tàng trong quá trình triển khai.
 • Thể hiện ý định chung: Trong các hoạt động kinh doanh quốc tế, MOU thường được sử dụng để thể hiện ý định hợp tác giữa các công ty hoặc chính phủ. Nó là một bước quan trọng để xác lập sự tin tưởng và cam kết ban đầu trước khi tiến hành đàm phán và ký kết các thỏa thuận chính thức.

Ngoài ra, MOU cũng được sử dụng trong các lĩnh vực khác như giáo dục, y tế và phi lợi nhuận để thiết lập các chương trình hợp tác, nghiên cứu hoặc trao đổi học thuật giữa các tổ chức.

Nhìn chung, MOU là một công cụ linh hoạt và hữu ích trong việc xác lập nền tảng cho các quan hệ đối tác và hợp tác mới. Nó giúp các bên xác định nguyên tắc, mục tiêu và kỳ vọng chung, tạo điều kiện thuận lợi cho các đàm phán và cam kết chính thức trong tương lai.

4. Giá Trị Của MOU Như Thế Nào?

Giá trị của MOU nằm ở các khía cạnh sau:

4.1. Vai Trò Và ý Nghĩa

MOU đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập một khuôn khổ hợp tác ban đầu giữa các bên liên quan. Nó thể hiện ý định và cam kết hợp tác của các bên, giúp xây dựng lòng tin và làm cơ sở cho các cuộc đàm phán và thỏa thuận chi tiết hơn trong tương lai. Bên cạnh đó, MOU cũng giúp làm rõ phạm vi, mục tiêu và trách nhiệm của mỗi bên trong quá trình hợp tác.

4.2. Tính Linh Hoạt

Một trong những lợi thế của MOU là tính linh hoạt cao. MOU thường không quá cụ thể và không ràng buộc về mặt pháp lý, cho phép các bên có thể điều chỉnh hoặc thay đổi các điều khoản một cách dễ dàng hơn so với các loại hợp đồng chính thức. Điều này giúp các bên có thể thích ứng với các tình huống mới hoặc thay đổi trong quá trình hợp tác.

5. Thuận Lợi Và Hạn Chế Của MOU

MOU đóng vai trò quan trọng như một bước chuẩn bị, thể hiện ý định và làm nền tảng cho việc đàm phán, ký kết các thỏa thuận chính thức sau này. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, MOU cũng tồn tại một số hạn chế nhất định mà các bên cần nhận thức rõ.

5.1. Thuận Lợi

Một trong những lợi thế nổi bật của việc ký kết Bản ghi nhớ thỏa thuận (MOU) chính là tạo ra môi trường thuận lợi để các bên liên quan có thể trao đổi thông tin, chia sẻ nguồn lực và hợp tác một cách hiệu quả. MOU đóng vai trò then chốt trong việc xác định rõ ràng các mục tiêu chung mà các bên cùng nhằm tới, đồng thời định hướng cho quá trình hợp tác diễn ra thuận lợi, gắn kết. 

Với tính chất phi ràng buộc về mặt pháp lý, MOU tạo ra không khí cởi mở, thoải mái để các bên trao đổi, tháo gỡ những khúc mắc ban đầu và hiểu rõ hơn về lợi ích, nhu cầu của nhau. Qua đó, niềm tin và sự tin tưởng lẫn nhau ngày càng được hun đúc, trở thành nền tảng vững chắc cho mối quan hệ đối tác phát triển lâu dài. MOU không chỉ mở ra cánh cửa hợp tác mà còn là bệ phóng để các bên tiếp tục đàm phán, ký kết các thỏa thuận chính thức, cụ thể hơn trong tương lai.

5.2. Hạn Chế

Mặc dù có nhiều ưu điểm, MOU cũng có một số hạn chế nhất định. Đầu tiên, do tính chất không ràng buộc về mặt pháp lý, MOU không đảm bảo rằng các bên sẽ tuân thủ nghiêm ngặt các điều khoản đã thỏa thuận. Thứ hai, MOU thường chỉ đề cập đến các nguyên tắc và mục tiêu chung, do đó cần phải có các thỏa thuận hoặc hợp đồng chi tiết hơn để triển khai thực tế quá trình hợp tác.

Tóm lại, MOU là một công cụ hữu ích trong việc thiết lập một khuôn khổ hợp tác ban đầu giữa các bên liên quan, thể hiện ý định và cam kết hợp tác, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi thông tin. Tuy nhiên, MOU cũng có một số hạn chế và cần phải được bổ sung bằng các thỏa thuận hoặc hợp đồng chi tiết hơn để đảm bảo hiệu quả hợp tác trong thực tế.

6. Cách Thức Hoạt Động Của MOU Trong Kinh Doanh

Cách thức hoạt động của MOU trong kinh doanh gồm các bước sau:

6.1. Xác Định Mục Tiêu Hợp Tác

Trước khi soạn thảo MOU, các bên liên quan cần xác định rõ ràng mục tiêu hợp tác và những lợi ích mà họ mong muốn đạt được từ quan hệ hợp tác này. Việc xác định mục tiêu rõ ràng sẽ giúp định hướng cho nội dung của MOU và đảm bảo rằng các bên có cùng quan điểm về mục đích hợp tác.

6.2. Soạn MOU

Sau khi xác định mục tiêu hợp tác, các bên sẽ tiến hành soạn thảo MOU. Trong quá trình soạn thảo, các bên cần đảm bảo rằng MOU bao gồm các thông tin cơ bản như phạm vi hợp tác, vai trò và trách nhiệm của mỗi bên, các nguyên tắc cơ bản trong quá trình hợp tác cũng như các điều khoản khác liên quan đến việc chia sẻ thông tin, bảo mật, giải quyết tranh chấp, v.v.

6.3. Đàm Phán Và Thảo Luận

Các bên sẽ tiến hành đàm phán và thỏa thuận về các điều khoản cụ thể trong MOU. Quá trình đàm phán này sẽ giúp các bên hiểu rõ hơn về mục tiêu, trách nhiệm và cam kết của nhau, từ đó tạo điều kiện cho việc hợp tác hiệu quả hơn.

6.4. Ký Kết MOU

Khi các bên đã hoàn tất quá trình đàm phán và đạt được thỏa thuận về nội dung của MOU, họ sẽ tiến hành ký kết MOU. Việc ký kết MOU thể hiện cam kết chính thức của các bên trong việc hợp tác và tuân thủ các nguyên tắc đã thỏa thuận.

6.5. Thực Hiện Và Đánh Giá

Ở bước cuối cùng, các bên sẽ bắt đầu thực hiện các hoạt động hợp tác theo như đã được nêu trong MOU. Trong quá trình thực hiện, các bên cần liên tục giám sát và đánh giá tiến độ, hiệu quả của quá trình hợp tác và tuân thủ các điều khoản đã thỏa thuận trong MOU. Nếu cần thiết, các bên có thể tiến hành điều chỉnh hoặc sửa đổi MOU để phù hợp với tình hình thực tế.

Cần lưu ý rằng MOU chỉ là một bước đầu tiên trong quá trình hợp tác và các bên cần phải ký kết các thỏa thuận hoặc hợp đồng chi tiết hơn để triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể. 

7. Tính Pháp Lý Của MOU Trong Kinh Doanh  

Cần lưu ý rằng MOU thường không phải là một tài liệu ràng buộc về mặt pháp lý. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, MOU có thể được coi là một hợp đồng pháp lý nếu nó đáp ứng các yêu cầu cơ bản sau:

 • Biên bản MOU phải thể hiện rõ ràng các cam kết, lời hứa hoặc giao ước mà các bên sẽ phải thực hiện. Điều này giúp xác định được nghĩa vụ cụ thể của mỗi bên.
 • Mục đích và nội dung của MOU phải được các bên công nhận và thừa nhận cam kết thực hiện. Điều này thể hiện ý định tạo ra trách nhiệm pháp lý.
 • Tất cả các điều khoản, điều kiện trong MOU phải được sự đồng thuận của tất cả các bên tham gia ký kết. Không được có tranh chấp về bất kỳ điều khoản nào.
 • MOU phải có đầy đủ chữ ký và thông tin xác thực của tất cả các bên tham gia, thể hiện sự chấp nhận và cam kết thực hiện các nội dung đã thỏa thuận.

Khi đáp ứng đủ những điều kiện trên, mặc dù ban đầu MOU chỉ là một văn bản ghi nhớ thỏa thuận, nhưng nó có thể được coi là có giá trị pháp lý ràng buộc giữa các bên, tương tự như một hợp đồng. Điều này dựa trên nguyên tắc tự do ký kết hợp đồng và ý chí của các bên thể hiện qua nội dung của MOU.

Tuy nhiên, để tránh tranh chấp và đảm bảo tính pháp lý, việc soạn thảo MOU cần phải được thực hiện một cách cẩn trọng, rõ ràng về quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia.

8. Phân Biệt MOU Và Các Thỏa Thuận Khác

Mặc dù MOU được sử dụng phổ biến trong kinh doanh, nhưng nó khác với một số loại thỏa thuận khác như sau:

8.1. MOU Với Hợp Đồng

Hợp đồng là một loại văn bản pháp lý có tính ràng buộc, quy định rõ ràng các quyền và nghĩa vụ cụ thể của các bên tham gia. Nếu một bên vi phạm hợp đồng, họ có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý. Ngược lại, MOU chỉ là một văn bản ghi nhận sự đồng thuận ban đầu và không gây ra trách nhiệm pháp lý cho các bên.

MOU thường được sử dụng như một bước đệm để các bên tiếp tục đàm phán và ký kết hợp đồng chính thức trong tương lai. Trong khi đó, hợp đồng là văn bản cuối cùng, chi tiết hóa các điều khoản cũng như điều kiện mà các bên phải tuân thủ.

8.2. MOU Với Thỏa Thuận

Thỏa thuận là một thuật ngữ chung, có thể đề cập đến bất kỳ loại văn bản nào thể hiện sự thống nhất giữa các bên, bao gồm cả MOU và hợp đồng. Tuy nhiên, không phải tất cả các thỏa thuận đều có giá trị ràng buộc về mặt pháp lý.

Thỏa thuận có tính ràng buộc pháp lý thường được gọi là “thỏa thuận hợp pháp” hoặc “hợp đồng”. Chúng quy định rõ ràng các quyền và nghĩa vụ của các bên, cũng như các hậu quả pháp lý nếu vi phạm.

Trong khi đó, MOU chỉ là một loại thỏa thuận không ràng buộc về mặt pháp lý. Nó thể hiện thiện chí và cam kết hợp tác của các bên, nhưng không gây ra trách nhiệm pháp lý trực tiếp nếu một bên không tuân thủ.

Nhìn chung, MOU khác biệt so với hợp đồng và thỏa thuận ràng buộc pháp lý ở chỗ nó không gây ra trách nhiệm pháp lý cho các bên tham gia. MOU chỉ đóng vai trò như một cam kết ban đầu, tạo tiền đề để các bên tiếp tục đàm phán và ký kết các thỏa thuận chính thức trong tương lai.

9. Tham Khảo Các Mẫu MOU Chuẩn  

MOU thường được sử dụng như một bước đầu tiên trong quá trình hình thành quan hệ đối tác, trước khi tiến đến ký kết các thỏa thuận có tính ràng buộc pháp lý. Một MOU tiêu chuẩn nên bao gồm các thành phần chính sau:

 • Giới thiệu các bên tham gia: Cung cấp thông tin cơ bản về các bên liên quan như tên, địa chỉ, người đại diện và phương thức liên lạc.
 • Mục đích và phạm vi: Mô tả rõ ràng mục đích và phạm vi của sự thỏa thuận, bao gồm các hoạt động hoặc dự án mà các bên dự định hợp tác.
 • Nguyên tắc và cam kết: Xác định các nguyên tắc chung và cam kết của các bên trong quá trình hợp tác như sự tin tưởng, tôn trọng, minh bạch, v.v.
 • Trách nhiệm và vai trò: Phân định rõ ràng trách nhiệm và vai trò của mỗi bên trong việc thực hiện các hoạt động hoặc dự án được nêu trong MOU.
 • Điều khoản bổ sung (nếu có): Có thể bao gồm các điều khoản bổ sung về bảo mật, xử lý tranh chấp, trách nhiệm với bên thứ ba, v.v.
 • Hiệu lực và thời hạn: Quy định thời hạn hiệu lực của MOU, cũng như các điều kiện để gia hạn hoặc chấm dứt hiệu lực.
 • Chữ ký và ngày ký: Xác nhận sự đồng thuận của các bên liên quan thông qua chữ ký và ngày ký kết.

Khi soạn thảo một MOU, việc tham khảo các mẫu chuẩn là rất quan trọng để đảm bảo các điều khoản phù hợp và toàn diện. Dưới đây là một số mẫu MOU bạn có thể tham khảo:

Mẫu biên bản ghi nhớ MOU form chung Tải xuống
Mẫu biên bản ghi nhớ làm việc Tải xuống

Như vậy, JobsGO đã cùng bạn đi tìm hiểu “MOU là gì?” và những thông tin liên quan. JobsGO hy vọng qua bài viết này bạn đọc đã có thể sử dụng hiệu quả MOU để thiết lập nền tảng vững chắc cho các thỏa thuận kinh doanh trong tương lai.  

Câu hỏi thường gặp

1. Có Thể Đơn Phương Rút Khỏi Một MOU Không? 

Có thể, vì MOU không phải là một tài liệu ràng buộc, nên các bên có thể tự do rút khỏi MOU mà không cần sự đồng ý của bên kia.  

2. Có Cần Luật Sư Khi Ký Kết MOU Không? 

Mặc dù không bắt buộc, nhưng nên có sự tham vấn pháp lý để đảm bảo MOU không vô tình tạo ra nghĩa vụ pháp lý không mong muốn.

3. MOU Có Thể Thay Thế Được Hợp Đồng Chính Thức Không? 

Không, MOU chỉ dự kiến sẽ dẫn đến việc ký kết một hợp đồng chính thức sau đó. Nó không thể thay thế hợp đồng chính thức được.

Tìm việc làm ngay!

(Theo JobsGO - Nền tảng tìm việc làm, tuyển dụng, tạo CV xin việc)

Chia sẻ bài viết này trên: